Zaur USTAC Gözün gözü

SAM_0767 - копия

Gözün gözü

Gülən gözün gözəlliyi gözəldir,
Gülən gözü görünməyən göz görər….
Gözün gülür, gözün gözü gülməyir,
Gözdə gözü görünməyən göz görər….

* * *
Gözü gözdən gözün gözü gizlədir,
Gözdə gözü gözün gözü gizlədir,
Gözün gözü gözümüzdə gizlidir,
Gizli gözü görünməyən göz görər….
* * *
Göygöz giryan, gözü gülməz, gülümsər,
Gülən gözün gözü gözdən gülümsər,
Gülməyən göz, gözə gözdən gülümsər,
Giryan gözü görünməyən göz görər……

21.09.2015 / Bakı

 

* QEYD:  “Göygöz”  dedikdə   Zaur  USTAC   nəzərdə  tutulur.

 

DAHA  ƏTRAFLI  BURADA;

Zaur USTAC

 

 

 

Zaur USTAC Dostum

20140628-008

 

DOSTUM

Dostum, haqq yoluna qayıt indidən,
Sonra əməlindən olma peşiman.
Gördüyün işlərə, dediyin sözə
Bir gün, sorğu-sual olacaq inan!

*       *       *

Yaşama, dünyanı hədər yerə, sən!
Sabahkı gün üçün yaşa bugündən,
Nəfsin güdazına vermə ömrünü,
Sabahkı yaşayış doğur bu, gündən!

*       *       *

Xülyalar yolunda olma canfəşan,
Arzu, istəyini inam üstə qur!
Bugün elə yaşa, elə iş gör ki,
Peşiman olma, çalınanda “sur”!

06.10.1996. Bakı.

 

 

 

DAHA  ƏTRAFLI  BURADA;

Zaur USTAC