Zaur USTAC: BAXMASIN

12295367_1556059104657136_649959886470046234_n

BAXMASIN

Belə məchul baxış yaraşmır sənə,

De, alagözlərin elə baxmasın….

Ruhun baxışını salıbdır çənə,

De, alagözlərin elə baxmasın….

*        *        *

Sən gül ki, üzündə dünya oyansın,

Aləm bu gülüşdən nura boyansın,

Fırlanan dünyamız dursun, dayansın,

De, alagözlərin elə baxmasın….

*        *        *

Asılıb baxışdan dünyanın qəmi,

Artıq sonu çatıb, yetişib dəmi,

Qov getsin kədəri, yox et ələmi,

De, alagözlərin elə baxmasın….

*        *        *

“Gözlər könüllərin aynasıdır” bil,

Qəlbində birikmiş o göz yaşın sil,

İnanki, deməyə söz tapmayır dil,

De, alagözlərin elə baxmasın….

*        *        *

Ustacı çətinə salmısan yaman,

Çox azdı ruhunun səsini duyan,

Elə baxışın var, canlara qıyan,

De, alagözlərin elə baxmasın….

28.03.2017.   Bakı.  (18.00. 30’)

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZWWW.USTAC.AZ

 

Belçikanın Ham şəhərində Qarabağ Atına heykəl qoyulub.

QARABAĞ ATI

Anası Günəşdi, atası Aydı,
Göylərdən enibdi Qarabağ Atı!!!!
Düşmənə göz dağı, dostasa haydı,
Baratdı, muraddı, Qarabağ Atı!!!!
* * *
Rəngini veribdi, ata – anası,
Yerdə, göyüzünün sanki, sonası,
Qumralı, qaşqası, teli şanası,
Hörmətdi, izzətdi, Qarabağ Atı!!!!
* * *
Dünyanı edibdi, özünə heyran,
Tüm dünya səkməyən gözünə qurban,
Ustac, belə deyib həp atan, baban,
Namusdu, iffətdi, Qarabağ Atı!!!!

21.07.2016. 23:45(15′) . Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZWWW.USTAC.AZ

Qeyd:
Belçikanın Ham şəhərində Qarabağ Atına heykəl qoyulub.

 

1490534464_at-1

Zaur USTAC: YARADIB SƏNİ

13700008_272665549780706_8991984136199361522_n

 

YARADIB SƏNİ

Bu gül cəmalına, kədər yaraşmır,

Yaradan gülməkçün yaradıb səni.

Şirin avazına, qəhər yaraşmır,

Yaradan ötməkçün yaradıb səni.

*        *        *

Diləklər içində ən ümdə dilək,

Çiçəklər içində ən incə çiçək,

Bəzəklər içində ən sadə bəzək,

Yaradan bəzəkçün yaradıb səni.

*        *        *

Yaşamın anlamın öyrənək, bilək,

Nisgili qov  getsin güldürək, gülək,

Bu gözəl dünyada sevilək, sevək,

Yaradan sevməkçün yaradıb səni.

*        *        *

Arzular qəlbində coşsun, çağlasın,

Hər günə yeni bir nəğmə bağlasın,

Dostların sevinsin, düşmən ağlasın,

Yaradan örnəkçün yaradıb səni.

*        *        *

Ustac nəğmə qoşar, deyər yorulmaz,

Nazəndə gözəllər sevər, vurulmaz,

Sənintək gözəldən diyar  sorulmaz,

Yaradan  görməkçün yaradıb səni.

27.03.2017.   Bakı.  (13.00. 30’)

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.

WWW.YAZARLAR.AZ

                və

WWW.USTAC.AZ

Zaur USTAC: ŞEHÇİÇƏYİM.

14650058_343873962629571_8357710058046663488_n

ŞEHÇİÇƏYİM
Tacısan dünyamda tüm çiçəklərin,
Köksündən bal süzən, tər Şehçiçəyim…
Sehrinə düşmüşəm, nur ləçəklərin,
Əqli başdan alan, zər Şehçiçəyim…
* * *
Cəzbində qalmışam, tamam çar-naçar,
Sağımda, solumda çox çiçək açar,
Pərvanəyə dönüb, dövrəmdə uçar,
Sərrafam, seçmişəm, dürr Şehçiçəyim…
* * *
Bir kərə, bir anlıq olsa da, vüsal
Ruhuma rahatlıq verməyir xəyal,
Sonu ölümsə də, gəl qoynuna al,
Həsrətdə yaşamaq, zor Şehçiçəyim…

03.06.2010. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZWWW.USTAC.AZ

Zaur USTAC : BİLSİN

zaur

BİLSİN.

Mən dünyaya pis demərəm,

Kim nə deyir özü bilsin…

Dünya sənsən, dünya mənəm,

Aşuqqalar düzü bilsin….

* * *

Kəkələmə, kəlmə üstə,

Kimi altda, kmi üstə,

“Ot da bitər kökü üstə”,

Söz deyənlər sözü bilsin…

* * *

Seçə blmir sazla sözü,

Ayırammır odla közü,

Qarışdırıb suyla buzu,

İz sürənlər izi bilsin…

* * *

Hərə gəzir bir bəhanə,

Bu dünyanın “günahı” nə?

Çoxu bilmir heç kahı nə,

Deyir, bunu qazı bilsin….

* * *

Ustac dəyər verər sözə,

Gücü heç vaxt salmaz  dizə,

Dünyadan nə gəlsə bizə,

Arar bizi, bizi bilsin…

25.03.2017.   Bakı.  (16.00. 15’)

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZWWW.USTAC.AZ

Zaur USTAC : İNDİ

11992670_541549615996054_127419619_n

İNDİ

Səndən əvvəl nəyim vardı dünyada?
Dünya özü mənim üçün heç idi…
Söylə görüm qalıbmı heç yadında
Həmən günün nişanəsi üç idi…

* * *
Dil açanda ata-ana demişdim,
Ağzım üstə tərs şilləni yemişdim,
Bağ-baxçada nəyim vardı dərmişdim,
Sən gəlləndə gethagetdi, köç idi…

* * *
Dayan dedin tərəddüdsüz dayandım,
Oyan dedin hövlank qalxdım oyandım,
Nə gətirdin nə verdinsə həp aldım,
Bunlar mənə həyat verən bac idi…

* * *
Zaman ötüb özümə mat qalmışam,
Tay sayəndə zəngin adam olmuşam,
Bu halımdan inan tamam bihuşam,
Çox düşündüm bir yol olar gec idi…

* * *
Sən gələn gün vaxt sataşdı gözümə,
Zaman adlı yoldaş tapdım özümə,
Həmən gündən sərhəd yoxdu sözümə,
Səndən əvvəl kəlmələr də bic idi…
* * *
“Vav” yovuşub, yoldaş olub “zəbər”- lə,
Gecə mənim, gündüz mənim səhərlə,
Günəş mənim, ulduz mənim qəmərlə,
Tək olanım üzü qara sac idi….
* * *
Uzatdıqca uzanacaq siyahı,
Yer götürməz, Göy götürməz bu ahı,
Ustac sorar nədə olub günahı,
Günahsızı dustaq etmək suç idi…
27.07.2014. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZWWW.USTAC.AZ

Zaur USTAC: GÜLSÜN

13731485_302409796775759_5594060651518862533_n

GÜLSÜN

Bir baxıb, baxmamaq olurmu, gülüm?
Dil qəlbin oxusun, göz gözə gülsün…
Qaynayıb, axmamaq olurmu, gülüm?
Sözlər gül qoxusun, göz gözə gülsün…
* * *
Al rəngli tər qönçə bəzək gül üzə,
Ruhun mehman ola, gəzək gül üzə,
Süz dolsun qədəhlər içək, gül üzə,
Üz üzə toxunsun, göz gözə gülsün…
* *
Ustacam, söyləməm, heç zaman yarın,
Çoxdan cəzbindəyəm, sənin tək yarın,
Əgər, inanmırsız bu qəlbi yarın,
Arzular qovuşsun, göz gözə gülsün…
22.05.2015. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZWWW.USTAC.AZ

 

Etibar VƏLİYEV: GÖRMƏDİM

 

17308855_1664423233861313_5423503554412634117_n

Etibar  müəllimin “MƏNİM DUYĞUM”  kitabından bir şeir:

 

GÖRMƏDİM

Çox öymə özünü, baxmam yaşına,
Dön vətənin torpağına, daşına.
Çox çəkmə özünü dağın başına,
Mən dağdan gəlirəm, səni görmədim.

Bu gün məqamınla öyünmə qağam,
Demə ki sağlamam, demə ki sağam.
Demə zirvədəyəm, demə ki dağam,
Başında dumanı, çəni görmədim.

Mütləq bir yoxuşun enişi olur,
Dünyaya gələnin gedişi olur.
Hər kimin başında vərdişi olur,
Başında ağaran dəni görmədim.

Dedin sayılıram, sayını gördüm,
Sən özünü öydün, dayını gördüm.
Danışdın, arxanda ayını gördum,
Mənəm-mənəm gördüm, məni görmədim.

08.01.2016 (“MƏNİM DUYĞUM”  kitabından)

Müəllif: Etibar Veliyev

Zaur USTAC : MÜTLƏQ

zaur

MÜTLƏQ
İlahi nurundan pay alan gözəl,
Görsən ki, nurundan pay alaq biz də…
Lütf eylə, bu səmtə bir, pişvaza gəl,
Görsən ki, hərarət qalmayıb, sözdə…
* * *
Ay Yerin cəzbində, təşnə Günəşə,
Bülbül Gülə möhtac, qəfəs nə işə?
Adam lap, mat qalır inan, gərdişə,
Görsə ki, ötəsi olur yüzün də…
* * *
Zaur bir, qonaqdı, külli-cahana,
Niyəti bəllidi, tək Yaradana,
Sürünə-sürünə yetişər xana,
Görsə ki, taqəti yoxdu dizində…

24.08.2010. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZWWW.USTAC.AZ