Adil Cəfakeş : TƏCNİSƏ KÖKLƏNDİ TƏB…

images

Adil Cəfakeş qələmindən süzülən sətirlər:

TƏCNİSƏ KÖKLƏNDİ TƏB

Təcnisə kökləndi təb,
Qələm cinasda yazdı.
Qışın şaxtasında da,
Aləm cinasda yazdı.

Ta açıqdı dər indi,
Söz bağımdan dərin di.
Batarsan, çox dərindi,
Sanma cinas dayazdı.

Ay Cəfakeş, ara dan,
Ara şəfəq, ara dan.
Şeytan çıxdı aradan,
Dərdin cin asta yazdı.


 

TƏCNİS

Bir baxın, nə gözəl sıralanıbdı,
O Sayad bunundu, bu Sayad onun.
İlahi, necə də gözəl yaraşır, 
O güllüsün geyib, bu saya donun.

Qış getdi, gəlibdi yaz ayın daha,
Bax yaz həftəsin də, yaz ayın da, ha !
Qız, qəlbin buzladı, yaz ayında ha,
Lap az qalıb ömrü, bu saya donun.

Cəfakeş, yazılıb yeddi “Sİ” nədə ?
Hansı not yer tutub yeddi sinədə ?
Püşk atdım hər notun yeddisinə də,
Gəlib adı düşdü, bu saya “DO”nun.


LƏNƏT SƏNƏ ÇƏRXİ – GƏRDİŞ

Lənət sənə çərxi – gərdiş,
Anan denən, atan denən.
Gör şairin nə gündədi, 
Xəcalət çək, utan denən.

Əl çəkib söz zinnətindən,
Keçdin nadan minnətindən.
Ayrı düşüb cənnətindən,
Çirkablarda batan denən.

Zaman vurub dönə – dönə,
Saldı məni gör nə günə.
Şair Adil demə mənə,
Artıq bəxti yatan denən.


 

SEVDANA BƏH -BƏH

Başqa hərif yoxdu eşq dəftərində,
Sənin sevdan “A”dı, sevdan “A” bəh – bəh.
Sevəndə bax belə sevmək lazımdı,
Min dəfə baş əydim sevdana, bəh – bəh.

Əsil sevda haqdan gələn sevdadı,
Sən sevdada sev ləzzəti, sev dadı.
Dedin rəfiqəmdi, bu qız Sevdadı,
Maşallah nə gözəl, Sevdana bəh – bəh.

Adiləm, zər atar kim “sə” mənimtək ?
Səməni cücərdər, kim səmənimtək ?
Denən səni sevməz, kimsə mənimtək,
Mən deyim fəxrlə sev dana, bəh – bəh.

 

Müəllif:  Adil Cefakes

TƏQVİMDƏ BU GÜN – 27 MART DƏMİR GƏDƏBƏYLİNİN DOĞUM GÜNÜDÜR.

 

Dəmir_Gədəbəyli

TƏQVİMDƏ BU GÜN – 27 MART DƏMİR GƏDƏBƏYLİNİN DOĞUM GÜNÜDÜR. BUGÜN MÜNASİBƏTİ İLƏ GÖRKƏMLİ ŞAİRİMİZİ TƏBRİK EDİR. UCA YARADANDAN SAĞLIQLI BİR ÖMÜR ARZU EDİRİK. UĞURLARINIZ BOL OLSUN, DƏMİR MÜƏLLİM….

 

QISA  ARAYIŞ:

Dəmir Gədəbəyli 27 mart 1939-cu ildə  Gədəbəyin Ataxal  kəndində anadan olub. 1961-ci ildə ADU-nun filologiya fakültəsini bitirib. 1975-ci ildə namizədlik, 1989-cu ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. 1961-1991-ci illərdə AzTV-də müxbir, redaktor və məsul katib işləyib. 1991-1994-cü illərdə “20 yanvar” qəzetinin baş redaktoru olub.

İLKİN MƏNBƏ:

https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99mir_G%C9%99d%C9%99b%C9%99yli

YAZARLAR.AZ

DİQQƏT !!!  – ELAN : 

28167051_1665515703504690_6813050885150984253_n

 

DİQQƏT !!! 
ELAN : 
ASKEF-in yayımladığı
“KARABAĞDAN
KERKÜKTEN
ÇANAKKALEYE”
adlı antoloji kitabı,
Aprel ayının ilk günlərində
AYB-nin Natavan klubunda
Təşəkkür bəlgələri ilə birlikdə
Qatılımçı şairlərə təqdim olunacaq.
DƏQİQ TARİX BARƏDƏ ASKEF AZƏRBAYCAN BAŞQANI
SAYIN SAYMAN ARUZ BƏY TƏRƏFİNDƏN ƏLAVƏ
MƏLUMAT VERİLƏCƏK.

Mənbə:  Sona İsmayılova

“DÖRD SUAL” -ın  Mart  qonağı Şahin müəllim – “Əməkdar mədəniyyət işçisi” Qasımv Şahin Həsən oğlu – oldu.

 

ShainM

 

“DÖRD SUAL” -ı  Mart  ayı  üçün cavablandırmaq bu dəfə Şahin müəllimn öhdəsinə düşdü:

– Salam, Şahin  müəllim!

–  Salam!

-“YAZARLAR” jurnalı olaraq, YAZARLAR.AZ –da  yayımlanmaq şərti ilə oxucu zövqünü formalaşdırmaq, oxucuların mütaliəsini istiqamətləndirmək,  əsasən də yeniyetmələrdə,  gənclərdə,   mütailə vərdişlərinin formalaşmasına  məqsədyönlü  şəkildə təsir  göstərmək  üçün  aşağıdakı DÖRD sualı cavablandırmanızı  xahiş edirik:

– Buyurun!

-İlk oxuduğunuz kitab hansıdır?

– “Hesab” –  adlı bir kitab idi – dəqiq yadımdadır..

– İlk oxuduğunuz iri həcmli kitab hansıdır?

– “Koroğlu”  dastanı.

– İlk oxuduğunuz çoxcildli kitab hansıdır?

– “Min bir gecə nağlııarı” .

– İlk oxuduğunuz xarici ədəbiyyat nümunəsi hansıdır?

– Üstünə “Cek London”  yazılmış bir kitab idi – içərisində bir – neçə əsər var idi, adları dəqiq yadımda deyil.

YAZARLAR.AZ – 2018.

Sona Abbasəliqızı – GÖYÇƏM şeiri.

27654772_543863449319130_8591094112387265799_n
GÖYÇƏM

Dərdin duvağını cəkib üzünə,
Kədərli gəlinə bənzəmə,GÖYÇƏ.
Həsrət dumanını asıb üzündən,
Gözəl camalını gizləmə,GÖYÇƏ.

Aglar sinən üstə həzin bulaqlar,
Serin çesmələri öpməz dodaqlar.
Şəlalə hörüklü qayaların var,
Zülfünü dərdinlə bəzəmə,GÖYÇƏ.

Ələsgər ocagı,ərənlər yurdu,
Namərdlər bəxtinə min hiylə qurdu.
Hər gün yal verdiyin bir gün qudurdu,
Qəfil qan ələndi izimə GÖYÇƏ.

Arzular qəlbimdə saçını yolur,
Sonalı günlərin saralır ,solur.
Adını cəkəndə gözlərim dolur,
Məndən vəfasızlıq gözləmə,GÖYÇƏ.

 

Müəllif: Sona İsmayılova 

«ASKEF» bir ədəbiyyat-mədəniyyət dərnəyidir.

29261755_559883207717154_3643125949996039717_n

«Askef» bir ədəbiyyat-mədəniyyət dərnəyidir.

Məlumdur ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqımızın, cəmiyyətimizin milli inkişafına yönəlmiş müstəqillik konsepsiyasını yaradıcılıqla davam və inkişaf etdirən Prezident İlham Əliyevin milli inkişaf konsepsiyasının başlıca qayəsi ölkədə demokratik transformasiya proseslərini yaxın müddətdə başa çatdırmaq, vətəndaş cəmiyyəti strukturlarının və təsisatlarının formalaşmasına başlamaq səyləri ilə həyata keçirilən “sabitlikdən inkişafa doğru” ideyasıdır. Artıq bu istiqamətdə çox uğurlu addımlar atılıb və atılır. Açığı, bu siyasi xəttə ictimai önəm verən təşkilatlar da dövlət xəttini öz fəaliyyətlərinin başlıca amalı hesab edirlər və bu yöndə Türkiyə-Azərbaycan siyasi-ictimai və ədəbi proseslərinin rolu danılmazdır. Məsələn, ölkəmizlə ədəbi əlaqələrin daha geniş ampulada yayılması, inkişaf etdirilməsi kimi bir proqramla çıxış edən Azərbaycan-Türk Gültür Dərnəyinin – (ASKEF – Avrasiya Sənət Kültür və Ədəbiyyat Federasiyası) də ölkəmizdə sivil toplum quruluşların ədəbiyyat marağını təmin etmək məqsədi ümdə vəzifələr kimi diqqət çəkir. Bəzi hallarda bu dərnəyin fəaliyyəti müxtəlif çətinliklər səbəbindən sıxıntılarla üz-üzə qalsa da, artıq ətrafında çox sayda ədəbiyyat bilicisi toplayıb, şair-yazıçı məhəbbəti qazanıb. Adıçəkilən dərnəyin çap etdiyi toplular, dərgi və kitablar həm qardaşlığın ədəbi simvolu, həm də iki qardaş ölkə arasındakı sabitlik və əmin-amanlığın bariz səciyyəsidir. Bu dərgilərdə qardaşlıq hayqırtıları «İki dövlət, bir millət» sevgisi ilə çıxış edir. Bir daha əmin oluruq ki, Türkiyə dövləti təkcə siyasi yöndə deyil, ədəbi mənada da xalqımızın yanındadır. Bu da qarşılıqlı mükəmməl dövlətçilik siyasətinin ədəbi təzahürü kimi diqqət çəkir və biz bu kimi nüansları alqışlayırıq.
Sevindirici haldır ki, yuxarıda adıçəkilən dərnəyin fəaliyyətinin bir əsasını da novatorluq, ənənə ilə yeniləşmə, müasirləşmə və modernləşdirmə vəhdət təşkil edir. Artıq dərnək tərəfindən işıq üzü görmüş kitablarda bu ictimai örnəklər geniş kütlənin maraqla qarşıladığı ənənələrdir və bu istiqamətdə qardaşlıq zəminində atılan addımlar da əhəmiyyətli rol oynayır. Dərnəyin fəaliyyətində siyasi zəminlər deyil, ədəbi-mədəni zəminlər əsasdır və bu proseslər qarşılıqlı ədəbiyyata inkişaf bəxş etmək mənası verir və bu istiqamətdə Azərbaycan-Türk Gültür Dərnəyinin rəhbərliyi də üzərinə düşən işi uğurla həyata keçirir, Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin Azərbaycan xalqının sırf milli maraqlarına xidmət etdiyini bildirir.

Müəllif:  Sona İsmayılova 

ZAUR USTACDAN BAYRAM TƏBRİKİ:

meadnflag-11

Salam! Sizi qarşıdan gələn Bahar bayramı münasibəti ilə təbrik edir, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm! Bahar təravəti çöhrənizdən, ruzi- bərəkəti evinizdən, fərahlığı  könlünüzdən əksik olmasın… Var olasız…

Hörmətlə: Zaur Ustac. Bakı – 2018.

#zaurustac #poet #офицеры #writers #model#models #judo #sports #music #musica #art#artist #men #star #stars #azerbaycan#azerbaijan #ismayıllı #aşıqbayramlı#photography #زائوراوستاج #kollage #коллаж#kollagebyzaurustac#kollaj#azərbaycanşairləri #کوللاژ#in_god_we_t_rus_t #zaur_ustac  

 

Mənbə:  Zaur Ustac

Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu, Karabağ’dan Kerkük’den Çanakkale’ye Şiir Seçkisi kitabını çıkardı.

28167051_1665515703504690_6813050885150984253_n

ASKEF Kültür Yayınları Şiir Seçkisi çıktı

Sait Küçük – Gözlem Gazetesi – Ölçek Haber Ajansı

Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu, Karabağ’dan Kerkük’den Çanakkale’ye Şiir Seçkisi kitabını çıkardı.

SahilKitap’dan çıkan bu kitap Ankara’da Öztepe Matbaası’nda basıldı. Şubat 2018 tarihinde 1000 adet basılan kitap 780 sayfadır.

ASKEF Genel Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Savaş Ünal önsöz yazısında şöyle diyor: Yeni bir eser ve yeni bir heyecanla, merhaba dostlar. Bizler ASKEF yönetim kurulu olarak, Türk dünyasında “Dil Birliği” ve “Gönül Birliği” için, çıktığmız yoa emin ve kararlı adımlarla devam ediyoruz. ASKEF, 17 ülkede örgütlü, Türk’ün yaşadığı her yerde olmaya çalışan bir kuruluştur. ASKEF yönetim kurulları, üye dernekleri ve üyeleri ile çok büyük bir ailedir. Bugüne kadar bir çok kültür sanat etkinlikleri yaptık. 14 Uluslar arası etkinliğe imza attık. Türk Dünyası Şairleri Antolojisi ve Avrasya şairleri Antolojilerini çıkardık. İki büyük çalışma da gerçekten çok güzel oldu. 3. Antolojimiz olan, “Karabağ’dan Kerkük’den Çanakkale’ye çok özel bir ekip çalışması ile, 45 gün gibi kısa bir zamanda şiirler toplandı, düzenlenmesi, sayfa düzeni yapıldı baskıya verildi. Andolojimize 8 ülkeden 188 şair katıldı. Şiirlerinde, Karabağ’da yaşanan insanlık suçunu, yani “Hocalı Soykırımını”, Kerkük’te yaşayan Türkmenlerimizin çektiği acıları, Çanakkale’de tüm Türk dünyasının birleşmesiyle kazandığımız, o büyük, o şanlı zaferi yazdılar. Yaşadıkları ülkeleri ve şehirleri motif motif mısralara işlediler. Bu eserler, bizden sonra ki kuşaklara faydalanmaları için güzel birer kaynak olarak kalacaktır. Bizler ASKEF ailesi olarak, bu çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Bu eserin ortaya çıkmasında emek veren, ASKEF Genel Başkan Yardımcısı Koordinatör Yahya Azeroğlu’na, Baş Editör Gonca Aydemir’e, şiirlerin toplanmasında büyük emek harcayan, ASKEF Azerbaycan Başkanımız Sayman Aruz’a, ASKEF Azerbaycan Başkan Yardımcısı ve Matbuat sorumlusu Sona İsmayılova’ya, Azerbaycyan ve Türk dünyasının yaşayan değeri Eldar İsmayıl’a, Azerbaycan şairlerinin şiirlerini redakte eden Maringül Nadir’e, Azerbaycan şairlerinden gelen şiirleri özenle düzenleyip, bizlere ulaşmasını sağlayan Günel Hüseynli’ye,, Xazangül Hüseynova’ya, Bulgaristan temsilcimiz Rüstem Aziz’e, Özbekistan temsilcimiz Muazzam İbrohimova’ya, Kerkük temsilcimiz Abdulhalik Hürmüzlü’ye, Kazakistan temsilcimiz Kamil Mamikadze’ye, Kıbrıs temsilcimiz Hasan Çakmak’a, Telafer’den Vaat Havdi ve Cesim Babaoğlu’na, Kars’tan Sait Küçük’e, SahilKitapevi’ne, Öztepe Matbaası’na, katılımcı dostlarımıza, emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. “Kerkük Türk’tür Türk kalacak. Azerbaycan bayrağını Karabağ’a dikeceğiz. Ne Mutlu Türküm Diyene” Savaş Ünal ASKEF Genel Başkanı, Genel Yayın Yönetmeni.

Seçki Yayın ve Çalışma Kurulu’nda Savaş Ünal- Genel Yayın Yönetmeni, Yahya Azeroğlu- Koordinatör, Gonca Aydemir- Baş Editör, Muazzam İbrohimova- Özbekistan, Rüstem Aziz- Bulgaristan, Kamil Mamukzade-Kazakistan, Abdulhalik Hürmüzlü-Kerkük, Vaat Havdi-Telafer/Irak, Hasan Çakmak-Kıbrıs, Sona İsmayılova-Azerbaycan, eldar İsmayıl-Azerbaycan, Xazangül Hüseynova-Azerbaycan, Günel Hüseynli-Azerbaycan, Sait Küçük-Kars, yer almışlardır.

Kitap Ustalardan Şiirler, Yayın Kurulundan Şiirler, Şairlerin Şiirleri adlı bölümlerden oluşmuştur. Şiir seçkisinde şer şair için dört sayfa yer ayrılmıştır. Bu dört sayfada özgeçmişleri ve şiirleri yer almıştır. Şiir Seçkisi’ne katılan şairlere kitap ve Teşekkür Belgesi verilmiş, gezi düzenlenmiştir.

188 şairin katıldığı bu kitaba Kars’tan, Kağızman’dan özgeçmişleri ve şiirleriyle katılan isimler şunlardır: Abdurrahman Tepe, Adnan Durdağı, Cemalettin Adalar, Cemil Dur, Emre Endami, Hikmet Aksu, Hüseyin Çiftçi, Kul Şahin , Mahmut Kağızmanlı, Mehmet Tekbaşoğlu, Mustafa Balta, Necmettin Turan, Rafet Yalçın, Sadık Miskini, Selahattin Önalan, Sümer Küçük, Turgut Turani.

Mənbə: Sadık Miskini

ASKEF GENEL BAŞKANI SAVAŞ ÜNAL BƏYDƏN TƏŞƏKKÜR BƏYANNAMƏSİ:

28511941_1671539072902353_1445650551_n

TEŞEKKÜR
ASKEF TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN 15. ULUSLARARASI AZERBAYCAN KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİMİZE DESTEK VEREN

TÜRKİYE GENCE BAŞKONSOLOSU SAYIN ORHAN IŞIK BEYE
AZERBAYCAN YAZICILAR BİRLİĞİ BAŞKANI SAYIN ANAR RZAYEV BEYE
AZERBAYCAN YAZARLAR BİRLİĞİ 2. BAŞKANI SAYIN FİKRET QOCA BEYE
AZERBAYCAN YAZARLAR BİRLİĞİ KATİBİ SAYIN ILGAR FEHMİ BEYE
AZERBAYCAN YAZARLAR BİRLİĞİ SEDRİ MÜŞAVİRİ RAUF ASLANOV. BEYE

ASKEF AZERBAYCAN BAŞKANI SAYIN SAYMAN ARUZ BEYE
ASKEF AZERBAYCAN BAŞKAN YARDIMCISI VE MATBUAT SORUMLUSU SAYIN SONA İSMAYILOVA HANIMA
ASKEF AZERBAYCAN YÖNETİM KURULUNA
AYB GENCE BÖLMESİ BAŞKANI SAYIN XAZANGÜL HUSEYINOVA HANIMA
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GAZETESİ BAŞ REDAKTÖRÜ SAYIN TEYMUR AHMEDOVA
AZERBAYCAN HALK GAZETESİ REDAKTÖRÜ SAYIN QUDRET BEYE
GAZETECİ ZAUR USTAC BEYE
IRAK TÜRKMEN EDEBİYATÇILAR VE YAZARLAR BİRLİĞİ BAŞKANI SAYIN ESAT ERBİL BEYE
ASKEF KAZAKİSTAN TEMSİLCİSİ RESSAM SAYIN KAMİL MAMUKADZE BEYE
ALAPLI KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ BAŞKANI SAYIN NERMİN KARAKAYA.HANIMA
BURSA AYŞAD DEREĞİNİ.TEMSİLEN İSMET GÜR BEYE
KRD.EREĞLİ KENT KONSEYİNİ TEMSİLEN VAHİD BUDAK BEYE
EREĞLİ HALK OYUNLARI VE SPOR DERNEĞİNİ TEMSİLEN SERTTAÇ CİVELEK BEYE
ASKEF GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SAYIN YAHYA AZEROĞLU BEYE
ASKEF YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE EGE BÖLGE BAŞKANI SAYIN HEDİYE ÇETİN HANIMA.
ASKEF YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAYIN GONCA AYDEMİR ÜNAL HANIMA.
ASKEF YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİ KÜÇÜK BEYE
AZERBAYCANDA SERGİ AÇARAK BİZLERİ GURURLANDIRAN RESSAMLARIMIZ;
SAYIN: HÜRRİYET GÖKBAYIR.HANIMA
SAYIN;M.RAFET ÖZALP BEYE
SAYIN;MİNE SARMIŞ. HANIMA
SAYIN;BAKSEL ÖÇAL HANIMA
SAYIN:NACİYE ZEYTİN HANIMA
SAYIN;ÇİĞDEM KÜÇÜKKAYA HANIMA
SAYIN;ÖMER CESSUR BEYE
SANATÇIMIZ AŞIK ZİYA VAR BEYE.
TEKNİK KONUDA BİZLERE YARDIMCI OLAN SAYIN FIRAT ÖÇAL BEYE.

KATILIMCILARIMIZ
HÜLYA ÖZCAN ÇAPAR HANIMA
AYSEL CİVAN HANIMA
MUSTAFA ŞAHİN BEYE
REFİK PELVAN BEYE
TÜLİN TIRPANALAN HANIMA
ZÜHAL GEDİKOĞLU HANIMA
NAZLI KAYA GÜLER HANIMA
HATİYCE YILMAZ VAR HANIMA
EROL KARYAĞDI BEYE
SALİH ZEKİ BAYER BEYE
HAVVA BAYER HANIMA
GÜLDEN IŞIK HANIMA
SELMA AYDIN HANIMA
KAMİL AYDIN BEYE
DİLEK TANTEKİN HANIMA
ÖMÜR TANTEKİN BEYE
FATMA SARI HANIMA
SEMAHAT ACAR.HANIMA
TÜLAY ASLAN HANIMA
MURAT ÖNAY BEY.
HATİCE UYSAL. HANIMA
GÜZİN GÜR HANIMA

GENCE TAHSİL MERKEZİ BAŞKANI SAYIN RAQIF HUSEYNOV BEYE
AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN OTELLERİMİZİ BİZLER İÇİN GÖRÜŞÜP EN GÜZEL ŞEKİLDE AYARLAYAN KIFAYET HUSEYNOVA HANIMA
GENCE DELUKS OTEL YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARINA
BAKÜ RİVA OTEL OTEL YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARINA
GÜRCİSTAN KUTAHSİ GRAND OTEL YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARINA
HOPA HEYYAMO OTEL YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARINA
KAPTANIMIZ HAYRİ UYSAL BEYE
****************************************
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ
SAVAŞ ÜNAL
ASKEF GENEL BAŞKANI.

Mənbə:  Savaş Ünal 

Zaur USTAC : – DÜŞÜNÜRƏM şeiri.

zaur (1)

DÜŞÜNÜRƏM…

Soy, o soydur, kök, o kökdür, qan, o qan…

Lap, bir-iki bicbalanı qat gözə.

Boy, o boydur, qol, o qoldur, can, o can…

Təkəm-seyrək, kəm-kəsiri sat sözə.

Sual doğur, onda nədir çatmayan???

Cavab budur: – “Atillanın öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

* * *

Çay, o çaydır, göl, o göldür, dan, o dan…

Ufaq-təfək olmayanı keç bizə.

Toy, o toydur, çöl o çöldür, xan, o xan…

Biraz böyük, biraz kiçik, keç sözə.

Qürub da o, onda nədir çatmayan???

Cavab sadə: – “Çingiz xanın öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

* * *

Hay, o haydır, rum, o rumdur, biz, o biz…

Tərliyinə yapışanı ver yelə.

Say, o saydır, qom, o qomdur, diz, o diz…

Tutuşanda aşmayanı ver belə.

Bəs beləsə, onda nədir çatmayan???

Cavab təkdir: – “Sultan Fateh öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

* * *

Rey, o Reydir, Şam, o Şamdır, yol, o yol…

İnsan həmin, adamlar o, düş düzə.

Köy, o köydür, kənd, o kənddir, el, o el…

Əsl qədim, tarix zəngin, xoş bizə???

Haqlı sual, onda nədir çatmayan???

Cavab yekdir: – “Xətainin öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

* * *

Mey, o meydir, cam, o camdır, din, o din…

Əyri-müyrü düzəlişi yaz düzə.

Pay, o paydır, yem, o yemdir, hin, o hin…

Zaval gəlməz doğru sözə, yaz düzə…

Fəqət sual, onda nədir çatmayan???

Cavab birdir: – “Şah Qacarın öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

* * *

Ley, o leydir, sar, o sardır, vağ, o vağ…

Yarasanı mixi xətlə yaz mizə.

Huy, o huydur, gül, o güldür, bağ, o bağ…

Dəmi boş ver, onu kəsir yaz bizə.

Sual həmin, onda nədir çatmayan???

Cavab netdir: – “Atatürkün öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

15.03.2018. Bakı. (9:19 – 19’)

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ