ZAUR USTAC – NADANLIQ

zaurustac

NADANLIQ

(Urmu axan göz yaşımdı…)

Urmu axan göz yaşımdı,

Yanağımda duz olubdu…

Urmu, Urmu söyləməkdən

Bağrım başı köz olubdu…

* * *
Şümürə lənət deyənlər
Susuz qoyubdu dindaşın…
İnsan insana qənimdi,
Günahı nə dağın, daşın?
* * *
Savalanı dərd qocaltdı,
Murov soyuqdan üşüyür…
Araz sükütun pozmayır,
Kür əlçatana döşüyür…
* * *
Dəmir Qapım pas atıbdı,
Neçə körpüdən keçmirik…
Kərkük, Mosul unudulub,
Bağdada iraq demirik…
* * *
Nəsimi nəşi Hələbdə,
Füzuli hərəmdə qalıb…
Babəkin ruhu sərgərdan,
Bəzz qalasın duman alıb…
* * *
Suyumu daşla boğurlar,
Daşımı suyla yuyurlar…
Xudafərin, Urmu incik,
Bizləri bizsiz qoyurlar…
* * *
Şah babam yol ortasında,
Koroğlu göylərdə gəzir…
Bizi, bizdən ayrı salan
Nadanlıq ruhumu əzir…
03.11.2018. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac
#sevin_ki_seviləsiz #türk #türklər
#heryeredebiyyat #həryerədəbiyyat

Advertisements

QOŞA GEDƏK O DAĞLARA -Rahim Üçoğlanlı.

 

43293086_548068135615920_6199778037576237056_n — копия

 

QOŞA GEDƏK O DAĞLARA 
(Naxçıvanlı şair dostum Məzahir İsgəndərə)

Şair dostum qonaq eylə,
Qoşa gedək o dağlara..
Ətəyində namaz qılaq,
Dua edək o dağlara..

Yağış olub birgə yağaq,
Dərəsində çay tək axaq..
Zirvəsinə ürək taxaq,
Düşək bitək o dağlara..

Gəlim,ruhu şad eləyək,
Dərdləşək dərdi ələyək..
Şeir səpib,söz çiləyək,
Ətək-ətək o dağlara..

Mən dağımı itirmişəm,
Yerində qəm bitirmişəm..
Düzə pənah gətirmişəm,
Çətin gedəm o dağlara..

Çəkir məni hər qaya,daş,
Dərd içində itir bu baş..
Qonaq elə gəlim qardaş,
Qoşa gedək o Dağlara.!
Ağdam-17.11.2016

Müəllif: Rahim Ucoglanli

Zaur Ustacın “Həftə İçi” qəzetinə müsahibəsindən

zaurustac

 

“…Unutmayaq ki, indi klassik adlandırdığımız bəstəkar, şair və yazıçılar vaxtilə ucqar kəndlərdə müəllim işləyiblər. Hətta dahi yazıçı Lev Tolstoy ömrünün son günlərində Rusiyanın ucqar kəndlərinə – kasıb uşaqlara dərs demək üçün yola çıxıbmış. O, yazdıqlarını cəfəngiyat adlandıraraq, uşaqlara təhsil, savad verməyi daha üstün tutmuşdur. Bax, budur böyüklük. Bu cür insanlar “mənəm” kəlməsini bir dəfə də olsун dillərinə gətirməyiblər. …”

İLKİN MƏNBƏ:

http://hafta.az/index2.php?m=yazi&id=226864&fbclid=IwAR2ZnQ-27yNip0zRzYpDtCLqG7v4LYrIwXcdpyqGHv6VllRgKcUIRAGuJaA

YAZARLAR.AZ

SƏNSİZ -Rahim Üçoğlanlı

Müəllif:

SƏNSİZ

Gözəlim,həsrətin yandırıb yaxıb,
Elə hey baxıram külümə sənsiz.
Yaşamaq ağırdır,yaşamaq çətin,
Düşmüşəm əzaba zülümə,sənsiz.

İçim qan ağlayar çölüm,nə halda,
Ayaq yeri tutmur,baş qalmaqalda.
Büzüşüb qalmışam indi mahalda,
San ki,bahar gəlmir elimə,sənsiz.

Kaş ruhu görəydin,necə,fağırdı,
Köz olan ürəkdi,yanan bağırdı,
Adını çəkməkdən dilim yağırdı,
Özgə bir ad gəlmir,dilimə sənsiz.

Körpə uşaq kimi dodaq büzmüşəm.
Həsrəti inci tək qəlbə düzmüşəm.
Elə incimişəm, elə küsmüşəm,
Heç baxa bilmirəm,soluma,sənsiz.

Rahim Üçoğlanlı Rzayev 
Ağdam

Aİİ – nin “HƏRƏYƏ BİR KİTAB” xeyriyyə tədbiri NOYABRIN sonunadək davam edəcək.

ZAUR USTACDAN DESTEK

Aİİ – nin “HƏRƏYƏ BİR KİTAB” xeyriyyə tədbiri NOYABRIN sonunadək davam edəcək. Məncə hamımızın evində, ofisində kifayət qədər kimlərinsə mütləq oxumalı olduğu, bəlkə də kiminsə həyatını kökündən dəyişəcək BİR KİTAB var… O kitabın oxucusuna çatmasına vəsilə olaq…

İLKİN MƏNBƏ:

YAZARLAR.AZ

TƏRANƏ MƏMMƏD KİTABLARININ TƏQDİMATINDAN DANIŞDI

46258803_704207066645414_9186991872856293376_n
TƏRANƏ MƏMMƏD:

NOYABRIN 8 DƏ AZƏRBAYCAN ATATÜRK MƏRKƏZİNDƏ “ETİRAF ПРИЗНАНИЕ” VƏ “TOR” ADLI KİTABLARIMIN TƏQDİMATINDA İŞTİRAK EDƏN BÜTÜN DOSTLARA TƏŞƏKKÜR EDİRƏM.
NƏ YAXŞI Kİ, YAZDIQLARIMI OXUYURSUNUZ VƏ SEVİNCİMİ MƏNİMLƏ BÖLÜRSÜNÜZ!
TƏDBİRİN TƏŞKİLATÇISI VƏ APARICISI, KİTABLARIN REDAKTORU MUSA ƏLƏKBƏRLİYƏ VƏ ATATÜRK MƏRKƏZİNİ İSTİFADƏMİZƏ VERMİŞ AKADEMİK NİZAMİ CƏFƏROVA XÜSUSİ TƏŞƏKKÜRÜMÜ BİLDİRİRƏM.
TƏQDİMATDA ÇIXIŞ EDƏN GÖRKƏMLİ ALİMİMİZ SƏNƏTŞÜNASLIQ ELMLƏRİ DOKTORU PROFESSOR KUBRA XANIM ƏLİYEVAYA, MƏNƏ XÜSUSİ DİPLOM TƏQDİM EDƏN ŞAİR ZAUR USTACA, GÖRKƏMLİ YAZIÇIMIZ DRAMATURQ, FƏLSƏFƏ ELMLƏRİ DOKTORU FİRUZ MUSTAFAYA, SEVİMLİ ŞAİRİMİZ MEHMAN GÖYTƏPƏIİYƏ , TEXNİKİ SAVADI OLMAĞINA BAXMAYARAQ GÖZƏL QƏZƏLLƏRİYLƏ ARTIQ QƏZƏLXAN KİMİ TANINAN ƏLİ ƏMİROVA(ƏLƏMİ), HAMIMIZIN QƏLƏMİNƏ VƏ ŞƏXSİYYƏTİNƏ DƏRİN HÖRMƏT BƏSLƏDİYİMİZ İLQAR RASULA VƏ DİGƏR ÇIXIŞ EDƏNLƏRƏ TƏŞƏKKÜR EDİRƏM.
HAQQIMDA DEDİKLƏRİNİZİN HAMISINI BÖYÜK MƏSULİYYƏTLƏ QƏBUL ETDİM.
BİR DAHA HAMINIZ ÇOX SAĞ OLUN! VAR OLUN!

 

TƏDBİRDƏN FOTOLAR:

Musa Ələkbərli  elə şirin-şirin danışır ki, …

46328526_704207103312077_1685404343009804288_n

Hərə Təranə Məmməddən bir xoş söz qoparmağa şalışır… – İmza mərasimindən maraqlı məqamlar…

46369337_704206876645433_565085299491733504_n

Zaur Ustac “ZİYADAR” diplomunu təqdim edərkən…

46399559_1789925731130604_252416344677416960_n

 

İLKİN MƏNBƏ:

 

YAZARLAR.AZ

AZƏRBAYCANA SALAMLAR OLSUN – Eldar İsmayıl BÖYÜKTÜRK

45887840_1828315673964201_2894656259259105280_n
AZƏRBAYCANA SALAMLAR OLSUN
(Güney Azərbaycana qədəm qoyakən.)

Müşk-ənbər qoxulu yurduma gəldim,
Bu başdan Muğana salamlar olsun!
Nələr çəkdiyimi duyub bilənə,
Dərdimi qanana salamlar olsun!

Qartallı zirvəsi çənli- dumanlı,
Yamacı, ətəyi otlu- ormanlı…
Yayın ortasında qarlı- boranlı,
Qoca Savalana salamlar olsun!

Bəzz qalasından şeşpər atana.
Babəkin ruhunu əziz tutana…
Səttar xan eşqiylə kama çatana,
O ruha, o qana salamlar olsun!

“Şeyvər”dən boylanıb, baxan səhərə,
Meşkinə, Güvəndə, qədim Əhərə…
Yaylağa bürünmüş kəndə, şəhərə,
Külli gülüstana salamlar olsun.

Tarix öz səhfini düzəltsin gərək,
Ortaya qoyulsun ədaət, gerçək.
Ana Ərdəbildə Şah İsmayıl tək
Cəngavər sultana salamlar olsun!

Gəlib pişvazında durammadığım,
Dağına düzünə varammadığım.
Dönüb əhvalını sorammadığım
Mərəndə, Zəncana salamlar olsun!

Hər türkün qəlbində təpər gözləyən,
Birliyə qoşulub hünər gözləyən…
“Qisas”, “qisas”!- deyib zəfər gözləyən
Qeyrətli aslana salamlar olsun!

Zülmə, zülümkara gürnəş tək doğan,
Şimşək tək oynayan, atəş tək doğan…
Güneydən dünyaya günəş tək doğan
Təbriz tək tərlana salamlar olsun!

Qoru ey türk oğlu, türklüyü qoru.
Birləş polad kimi, qalmasın soru…
Böyük Ankaradan Altaya doğru
Birləşən Turana salamlar olsun.

Eldar, bu həsrəti çırp getsin daşa,
Qardaşdan ayrılma, qardaşla yaşa.
Canı bir, qanı bir doğma qardaşa,
Tüm Azərbaycana salamlar olsun!

22.07. 18.
Müəllif:Eldar Ismayil Böyüktürk

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun əməkdaşları və tələbələri 9 noyabr 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunmuş Cocuq Mərcanlı kəndinə səfər ediblər.

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun əməkdaşları və tələbələri 9 noyabr 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunmuş Cocuq Mərcanlı kəndinə səfər ediblər.

yazarlar
Səfər iştirakçılarını Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Tapdıq Nəsirov, kənd icra nümayəndəsi Atakişi Atakişiyev, Novruz Aslanov adına kənd tam orta məktəbinin direktoru Zamin Həziyev, 25 ildir Cocuq Mərcanlıda yaşayan, kənd sakini Oktay Həziyev və digərləri qarşılayıb.
Rektor Ceyhun Məmmədovun rəhbərliyi ilə Aİİ heyəti ilk olaraq “Aprel şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidə-kompleksi” ni ziyarət edib, abidənin önünə əklil qoyub.
İnstitut kollektivi və tələbələr daha sonra Cocuq Mərcanlıda yeni inşa olunmuş məktəblə tanış olublar. Heyəti məktəb şagirdləri və müəllimlər qarşılayıb. Məktəbin foyesində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin büstünün önünə əklil qoyulub, dahi rəhbərin xatirəsi ehtiramla anılıb. Ziyarət zamanı İnstitut tərəfindən orta məktəbə dərs ləvazimatları, kitablar və bir sıra zəruri avadanlıqlar hədiyyə edilib. Məktəbin direktoru Zamin Həziyev təhsil müəssisəsi, o cümlədən buradakı tədris prosesi haqqında məlumat verib, Aİİ heyətinə göstərdikləri diqqətə görə təşəkkür edib. Sonra şagirdlər şer oxuyublar.
Daha sonra Cocuq Mərcanlıda yeni inşa olunmuş Mədəniyyət evində milli-vətənpərvərlik mövzusuna həsr edilmiş tədbir keçirilib.
Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti müavini Tapdıq Nəsirov Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu daxili, xarici və ordu quruculuğu siyasəti nəticəsində Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilən Cocuq Mərcanlı kəndinin qısa müddətdə yenidən qurulub, bütün infrastruktura malik abad qəsəbəyə çevrildiyini xüsusi vurğulayıb.
İnstitutun rektoru Ceyhun Məmmədov 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik edərək bildirib ki, bu gün xalqımızın həyatında əlamətdar və müqəddəs bir gündür. C.Məmmədov Ümummilli Lider Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi uzaqgörən və müdrik siyasət nəticəsində Dövlət Bayrağımızın dünyanın müxtəlif mötəbər və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarında, elm, mədəniyyət mərkəzlərində dalğalandığını xüsusi vurğulayıb. O bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin uğurla gerçəkləşdirdiyi uzaqgörən siyasət ölkəmizin beynəlxalq siyasi nüfuzunun yüksəlməsini, dünya birliyində öz layiqli yerini tutmasını təmin edib. Aİİ rektoru qeyd edib ki, düşmənin xarabalığa çevirdiyi Cocuq Mərcanlı kəndi Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən qısa vaxtda yenidən qurulub, bütün infrastruktura malik abad qəsəbəyə çevrilib. Azərbaycan xalqı ermənilərin Dağlıq Qarabada dağıtdığı dini abidələri ürəklərində yaşadırlar.
Gənclərə xitabən “Bayraq tariximiz, keçmişimiz, bugünümüz, müqəddəs dövlət rəmzimizdir”, – deyən rektor Azərbaycan xalqının zaman-zaman öz azadlığı və müstəqilliyi uğrunda fədakar mübarizə apardığını, canı, qanı hesabına müstəqil dövlət qurduğunu , öz üçrəngli bayrağını ucaltdığını söyləyib. Rektor vurğulayıb ki, bu gün biz bu bayrağın ətrafında birləşmişik və millətimizin, dövlətimizin şərəf və ləyaqətinin, sarsılmaz və yenilməzliyinin rəmzi olan bayrağımız gənclərimizə əmanətdir.
Daha sonra C.Məmmədov İnstitut haqqında ümumi məlumat verərək təhsil müəssisəsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 9 fevral 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə yaradıldığını qeyd edib. C.Məmmədov bildirib ki, İnstitut keyfiyyətli tədrislə yanaşı, tələbələrin dünyagörüşünün formalaşdırılmasına, intellektual səviyyəsinin, mənəvi dünyasının zənginləşdirilməsinə, vətənpərvərlik hisslərinin gücləndirilməsinə də xüsusi önəm verir. Cocuq Mərcanlıya səfərin əsas məqsədinin tələbələrdə vətənpərvərlik ruhunun gücləndirilməsinə töhfələr vermək olduğunu qeyd edən C.Məmmədov gənc nəslin milli ruhda yetişməsi, milli təəssübkeşliyin, torpağa bağlılığın, dövlətə sevginin gücləndirilməsi üçün İnstituda maarifləndirici tədbirlər silsiləsinin davam etdiriləcəyini bildirib.
Tədbirdə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Ağcabədi bölgəsi üzrə şöbə müdiri Əlizadə Nəcəfov, məktəb direktoru Zamin Həziyev və Aİİ-nin tələbələri işğaldan azad olunmuş Cəbrayıl rayonu Cocuq Mərcanlı kəndi, 9 noyabr – Dövlət Bayrağı Günü ilə haqqında söhbət açıblar.
Səfər zamanı İnstitut heyəti, həmçinin Cocuq Mərcanlı kəndində inşaedilmiş Şuşa şəhərindəki Gövhər Ağa məscidinin bənzəri olan kənd məscidi ilə də tanış olub, axund Elman Piriyev ilə söhbət aparıblar. Bildirilib ki, 50 sot ərazidə inşa edilən məscidin minarələrinin hündürlüyü 26 metrdir. Azərbaycan və Şərq memarlığının nadir incilərindən sayılan tarixi Şuşa məscidinin bənzəri olan bu dini ibadət ocağında dindarlar üçün hər cür şərait yaradılıb.
Məscidi ziyarətdən sonra, İnstitut heyəti ərazini gəzib, cənab Prezident İlham Əliyevin Cocuq Mərcanlı kəndi ilə bağlı yürütdüyü siyasətin nəticəsi olaraq, burada aparılan abadlıq, tikinti-quruculuq işlərinin şahidi olub; kənd sakinləri ilə görüşüb, onları yenidən doğma torpağa köçmələri və əmin-amanlıqda yaşamaları münasibətilə təbrik edib, işlərində müvəffəqqiyyətlər arzulayıblar.

İLKİN MƏNBƏ:

http://turkustan.info/2018/11/09/az%C9%99rbaycan-ilahiyyat-institutu-dovl%C9%99t-bayragi-gunu-munasib%C9%99til%C9%99-cocuq-m%C9%99rcanliya-s%C9%99f%C9%99r-edib/?fbclid=IwAR0uNEt3nghmH2jRMG5Ac_rfa10fo2JewU-iJjcJMqTWJrVbqL5chZ3mloo

 

Təranə Məmməd “ZİYADAR” Mükafatına layiq görülüb.

Xəbər verdiyimiz kimi, 08.11.2018 – ci il tarixində Atatürk Mərkəzində artıq kifayət qədər tanınmış, özünün – onu sevən, yeni yazılarını səbirsizliklə gözləyən – çoxsaylı oxucu auditoriyasına sahib, yazar Təranə Məmmədin sayca dördüncü olan eyni adlı povestinin  də yer aldığı “Tor” kitabının təqdimat mərasimi baş tutub. Tədbiri giriş sözü ilə açan tanınınmış söz adamı, naşir eyni zamanda Təranə xanımın təqdim olunan kitabının redaktoru və naşiri olan Musa Ələkbərli yazarın yaradıçılığına qısa bir baxışdan sonra ötən ilin sonlarında   işıq üzü görmüş “Etiraf – Признание”   və  daha əvvəllər  nəşr olunmuş digər kitabları  haqqında ümumi  xatırlatma edib, “Tor” barəsində ətraflı məlumat verdi. Qeyd edim ki, kompüter tərtibatçısı Gültac Ələkbərli olan “Tor”  ədəbi – bədii dəyəri ilə yanaşı texniki göstəriciləri də daxil olmaqla bütün parametrlərdə istənilən nəşr nümunəsi ilə rəqabət apara biləcək qədər nəfis bir kitabdır.

tor

Kitabda son illərin nəşr nümunələrinin çoxunda rast gəldiyimiz texniki səhvlər demək olar ki, yox səviyəsindədir. Məclis iştirakçısı olan müəllifin yaxınları və dəyərli söz adamları yeni təqdim olunan “Tor” kitabı haqqında öz fikirlərini bildirdilər. Olduqca xoş ovqatın hakim olduğu  tədbir, təqdimat mərasimindən daha çox kitabın müzakirəsini xatırladırdı. Söz alan iştirakçılar, müəllifin qələm dostları, oxucular, ən müxtəlif zümrələri təmsil edən insanlar ayrı-ayrı hekayələr və “Tor” povesti haqqında ağızdolusu danışır, öz fikirlərini bildirirdilər. Çox maraqlı keçən tədbirin sonunda sevimli yazarımız Təranə Məmmədin ənənəvi olaraq yeni nəşr olunan kitablar üçün verilən  “ZİYADAR” Mükafatına layiq görüldüyü elan olundu. Mükafatı Yazarlar adına Zaur Ustac təqdim etdi.

t ziyadar

Biz də Yazarlar.az olaraq, Təranə xanımı təbrik edir, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirik. Xeyirli- uğurlu olsun. Yazın, yaradın. Uğurlarınız bol olsun.

YAZARLAR.AZ

Bakı şəhəri 20 nömrəli məktəb-liseyin ibtidai sinif müəllimi Xəyalə Hüseynlinin uğur hekayəsi:

45182037_2223488384564004_2619144767329533952_n

 

“Müəllim olmaq sinfə daxil olduğun andan yox, bu peşəni qarşıya məqsəd qoyduğun andan başlayır.”

 

Hər birimizin xatirəsində unudulmaz insanlar vardır. Məncə onlardan biri də ibtidai sinif müəllimimizdir. İlk həyat addımlarımızda yanımızda olan, yerişinə, duruşuna, hərəkətlərinə heyran olduğumuz və oxşamaq istədiyimiz o əvəzedilməz insan. Yazdıqlarımdan da göründüyü kimi mənim bu peşəyə olan marağım öz ibtidai sinif müəllimimdən başlayır. Böyüdükcə bu marağım hədəfimə çevrildi. Bakalavr və magistr təhsili aldığım illərdə, xüsusilə də, pedaqoji təcrübədə olarkən uşaqlara elmin sirlərini öyrətdikcə onların gözlərində yaranan işıq, üzlərindəki təbəssüm məni bu peşəyə daha da bağladı. Daha sonra müəllimlərin işə qəbulu imtahanında iştirak etdim və məzun olduğum məktəbdə – H.Ağaverdiyev adına 113 nömrəli tam orta məktəbdə ibtidai sinif müəllimi vəzifəsində çalışdım. Lakin hədəfimə çatmamışdım. Universitet illərində qarşısından keçərkən xəyalını qurduğum məktəbə – 20 nömrəli məktəb-liseyə qəbul olmalı idim. Beləliklə, məqsədimə nail olmaq üçün yenidən müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinə hazırlaşmağa başladım. Çünki bilirdim ki, müəllim olmaq sinfə daxil olduğum andan yox, bu peşəni qarşıya məqsəd qoyduğum andan başlayır. Nəhayət, tamamilə şəffaf şəkildə keçirildiyinə əmin olduğum müəllimlərin işə qəbulu imtahanında iştirak etdim və 59 bal topladım. Nəticəni ekranda gördüyüm anda keçirdiyim sevinc hissini sözlərlə ifadə etmək mümkün deyil. Artıq hədəfimə bir addım çatmışdım. Qarşıda məni müsahibə mərhələsi gözləyirdi. Doğrusu, bu mərhələ məni daha çox düşündürürdü. Lakin bütün qayğılarım komissiya üzvlərinin qarşısında əyləşənə kimi oldu. Mənfi düşüncələrim tamamilə yox oldu. Beləliklə, artıq məqsədimə çatdım, xəyalını qurduğum o məktəbdə müəllim işləyəcəkdim. İlk gündən etibarən 20 nömrəli məktəb-liseyin kollektivi məni çox isti münasibətlə qarşıladı. Bu doğma hiss məni qərarımdan bir daha əmin etdi. Sinfimə gəldikdə isə, onlar mənim incilərim, qarşıya qoyduğum yeni hədəflərimin baş qəhrəmanlarıdırlar.
Zaman keçdikcə sadəcə rəqəmlərdən ibarət olan bal mənim üçün “şirin bal”a çevrildi. İmtahanın ilk mərhələsindən etibarən Təhsil Nazirliyi tərəfindən hiss etdiyim diqqət daha da artdı. Bu diqqət məni və ətrafımdakıları yeni uğurlar əldə etməyə daha da sövq edir. Hazırda bu yazını oxumağınız bunun ən bariz nümunələrindəndir.
Əziz müəllim olmaq istəyən namizədlər, müəllimlərin builki işə qəbulu imtahanında iştirak etmiş müəllim kimi sizi əmin edirəm ki, çıxdığınız bu yol tamamilə aydın və şəffafdır. Bu şərəfli yolda hər birinizə uğurlar…

İLKİN MƏNBƏ: