Eldar İSMAYIL – ƏLƏSGƏR DƏDƏ…

21764846_2026926327535581_7616121782188317566_n

 

ƏLƏSGƏR DƏDƏ

Hakimsən şeirimin şah budağında,
Hər kəs at oynatmaz söz oylağında.
Sənətin əlçatmaz ucalığında
Qalasan, səngərsən, Ələsgər dədə.

Ana laylasının beşiyindəsən,
Bu dərdin içində, eşiyindəsən.
Yenə də Göyçənin keşiyindəsən,
Əlçatmaz hünərsən, Ələsgər dədə.

Ruhuna söylərəm hekayətimi,
Namərdlər tapdayıb səadətimi.
Tanrı dərgahına şikayətimi
Bay ollam göndərsən, Ələsgər dədə.

Sonsuz bir istəklə bağlısan elə,
Bu zarınc ellərə bir dua elə.
Alovsuz, tüstüsüz yanırsan elə,
Sən ki, səməndərsən, Ələsgər dədə.

İşıqlı aləmin şah vüqarısan,
Eşqin, məhəbbətin ilk baharısan.
Yenə söz mülkünün bayraqdarısan,
Günəşli səhərsən, Ələsgər dədə.

Misralar ballanır bu dildə belə,
Fərhad Şirin deməz hər dildə belə.
Tarixlər dolansa min il də belə
Dillərdə əzbərsən, Ələsgər dədə.

Sənsən haqq aşiqi, şöhrətli, adlı,
Mehraca yön tutan qartal qanadlı.
Nizami ilhamlı, Füzuli odlu,
Dədə Ələsgərsən, Ələsgər dədə.

Hikmətli kəlamın alayı səndə,
Qüdrətin pozulmaz halayı səndə.
Cilalı sözlərin qalayı səndə,
Sən zərsən, gövhərsən, Ələsgər dədə.

Min aləm yaşatdın bir öz dünyanda,
Kürəsən, atəşsən od-köz dünyanda…
Öz sənət dünyanda, sən öz dünyanda
Dünyalar qədərsən, Ələsgər dədə.

Mənasan, heyrətsən, ay dahi ustad,
Qoşmanın, təcnisin pənahı ustad.
Bu ulu sənətin Allahı ustad…
Əbədi öndərsən, Ələsgər dədə.

 

Müəllif:  Eldar Ismayil

Advertisements

UŞAQLIQ DOSTUMA…

2016-10-23-00-31-5114696995_607420709437633_1394901667_n

UŞAQLIQ DOSTUMA

Yenicə kəsilmiş
budağın içində
bir ağac hönkürtüsü
sükutun
ayağı altında əzildi…

Meşənin
içindən keçən yol
bir dəfə də olsun
dönüb
geri baxmadı…

Heyrətim
heyrətdən barmağını dişlədi.

Mən
ağaclar haqqında
yazdığım şeirin
varaqları
necə cırmaqladığını
gördüm…

Yenə xatırladım…
Alça ağacı
uşaqlıq dostumdur, axı…

Müəllif:  Balayar Sadiq

ƏYNİMƏ SARI…

11241617_676012729197109_2760167283180963671_n

ƏYNİMƏ SARI

Fikirlər durna tək səfin bağlayıb,
Uçur ürəyimdən beynimə sarı.
Orda ümman olub, daşıb, çağlayıb,
Sel olub sellənib, neynimə sarı!

Gündüz sakitləşmir, gecə yatmayır,
Arzuya, istəyə gedib çatmayır,
Suallar cavabsız, cavab tapmayır,
Qayıdır əhvala, eynimə sarı!

Yoxsa sualıma cavab verənim,
Baxmırsa üzümə məni sevənim,
Daha kimə qaçım, kimə güvənim,
Götür ağ kəfəni əynimə sarı!

22.09.2017

Müəllif:  Təvəkkül Goruslu Məmmədov

Sarıbaş kəndi…

 

saribash

 

Sarıbaş kəndi

(Qax rayonu Sarıbaş kəndi.)

Bir qədim diyardı dağlar qoynunda,
Qənirsiz məkandı Sarıbaş kəndi.
Boyun əyməyibdi namərd yanında,
Məğrur dayanıbdı Sarıbaş kəndi.

Uca dağlar keşiyində bir qala!
Meşəsindən çınqı yığıb, od qala…
Əmir Teymur burdan gedib şimala-
Dillərdə dastandı Sarıbaş kəndi.

Axan çaylar bir kəmərdi belində,
Cənnət qoxusu var sanki gülündə.
Pendiri əzbərdi elin dilində-
Dəvadı, dərmandı Sarıbaş kəndi.

Müəllif: Günəş Qarabaĝlı

SALAM, QARDAŞIM

ad

 

 

 

SALAM, QARDAŞIM

Gəl görüşüb dərdləşək,
Salam, qardaşım, salam !
Ehtiyacdan susmuşam, 
Lalam, qardaşım, lalam !

Dərdimə bax, o tərdi,
Əgər əksəm bitərdi.
Özümdən də betərdi,
Balam, qardaşım, balam !

Qaxma, başıma qaxma,
Qəsrim, evim bu daxma.
Çıx get, dadıma baxma,
Kalam, qardaşım, kalam !

İkidən birə çəkir,
Cızığa, zirə çəkir.
Qəm məndən şirə çəkir,
Balam, qardaşım, balam !

Yurdu, yuvası itən,
Ürəyini ah didən,
Mən slnıb əyri bitən,
Qolam, qardaşım, qolam !

 

Müəllif:  Adil Cefakes

Безо всяких “если”. Просто так…

13332814_1635684090089589_4406817754862095741_n (1)

 

 

Безо всяких “если”. Просто так…

 

Знаете, какое обстоятельство
На земле дороже всяких благ?
Это, чтобы были в жизни рядышком
Те, кому нужны вы просто так…

Те, кто просто так улыбкой радуют,
И звонят, чтоб только услыхать
Голос ваш… Не на большие праздники,
И не по причине разузнать…

Те, кто забегают к вам при случае
На чаёк, на кофе… Просто так,
И при встрече восклицают: “Слушай-ка,
Мы давно не виделись… Ты как?”

Те, кто любят вас без визга лишнего
В суете житейских передряг
С вашей болью, нервами, привычками…
Безо всяких “если”. Просто так…

Könlüm…

 

17308915_199160790571201_2893971810304151458_n

 

Könlüm

Əriyir çəkdikcə, hucran dağını,
Xumar baxışlara, əsirdi, könlüm.
Görmədin xöş günü, tale ağını,
Yenə havalısan, nə sirdi, könlüm?

Kükrəyən, dalğalı dəniz kimidi,
Ümmanda yolunu azmış gəmidi.
Nə gözəl mənzərə, nə eşq dəmidi,
Zülmətə qərq olmuş bir yerdi, könlüm.

Leylaya tay olub, gəzir xəyalım,
Eşqinə sahib çıx, getmə ay zalım.
Mən düşüm yatağa, xəstəmi qalım?
Sızlaya-sızlaya çox kürdü, könlüm.

Dəyərin almayıb, eşq sərrafından,
Gəl toxun əlinlə, yoxla yaxından.
Sirli xəzinədi, yanır ahından,
Sərvətlər içində bir dürdü, könlüm.

Nə yerdə rahatdı, nə də səmada,
Olub tənhalıqdan bir yaşıl ada.
Məhəbbət dastanı, əsil mənada,
Köksümdə birinə yer verdi, könlüm.

Lilparı gəzdirir çala-çuxurda,
Gah qoyur zirvəyə, hərdən yıxırda.
Xəlvəti gözüylə durub baxırda,
Bilinmir istəyi, nə dərdi, könlüm.

Müəllif:  Lilpar Cəmşid Qızı

GÖZLƏRİM GÖZ DEYİL Kİ

ad

 

 

GÖZLƏRİM GÖZ DEYİL Kİ

Gözlərim göz deyil ki,
Sudu, ay anam sudu.
Üzümdən təbəssümü, 
Yudu, ay anam yudu.

Dolutək yağır dərdim,
Qurub çal – çağır dərdim.
Budu ən ağır dərdim,
Budu, ay anam budu.

Arzum sərt dikdən düşüb,
Yumaqtək yükdən düşüb.
Könlümün kökdən düşüb,
Udu, ay anam udu.

Ağı olub dilində,
Hey oxundum zilində.
Oldum dərdin əlində,
Qodu, ay anam qodu.

Müəllif:  Adil Cefakes

Создайте Женщину…

13700087_218306091903094_3390411620196942112_n

 

 

Создайте Женщину, не из ребра – из меда,

Из перца острого и сладкого вина,

Чуть-чуть надежды, чтобы верить в чудо,

Чуть-чуть боязни, что уснет одна.

Смешайте специи, немного кориандра,

Щепотку ночи и щепотку света дня,

Миндаль, корицу и немного амбры,

Воды прохладу, искорку огня.

Создайте Женщину – запястья, шею, тело,

Чтоб оценить всю красоту суметь,

Всю гибкость кошки, силу от пантеры,

Чтоб рядом с нею быть всегда хотеть.

Улыбка, смех и легкость облаков,

Непостоянство – то печаль, то радость,

Немного тайны и портрет готов,

Добавьте ей ранимость, даже слабость…

Создайте Женщину, что сможете Любить,

Нет, не терпеть и не оставить рядом,

А чтоб беречь и на руках носить,

Чтоб просыпаться ради ее взгляда,

Стать сильным и почти неуязвимым –

Из пепла свое сердце воскресить…

Создайте Женщину, чтоб быть Любимым,

Создайте Женщину, чтобы Любить !

Дарите женщинам…

 

13256361_1741242712801095_5907908279862183422_n

 

Дарите женщинам… себя,

Всё остальное – лишь забава,

На кончике иглы – отрава

И прозябание в цепях!

Дарите женщинам СЕБЯ!

Дарите женщинам… любовь,

Но только каждый день дарите

На русском, чешском, на иврите,

Она её поймёт любой.

Дарите женщинам ЛЮБОВЬ!

Дарите женщинам… рассвет

В любое время дня и ночи,

Она его лишь видеть хочет:

Устроен мир так – для побед.

Дарите женщинам РАССВЕТ!

Дарите женщинам…уют,

Тепло плеча, ей столь родного,

Не для хваленья показного,

Ведь женщины его так ждут!

Дарите женщинам УЮТ!

Дарите женщинам… причал,

Встречайте так, как ей хотелось,

И не хвалите вслух – за смелость,

И не хулите вслух – за страх!

Дарите женщинам ПРИЧАЛ!

Дарите женщинам… стихи,

Их – без конца вы ей дарите.

Всё просто там – в метеорите,

А к ней – подходы велики.

Дарите женщинам СТИХИ!

Дарите женщинам… очаг,

Очаг любви и вдохновенья,

Пускай без остановки пенье

В груди звучит и блеск в очах!

Дарите женщинам ОЧАГ!

Дарите женщинам… духи,

И драгоценных нот звучанье,

И чистых родников журчанье,

И красоту родных стихий!

Дарите женщинам ДУХИ!

Дарите женщинам… мечту.

Не опошляйте всё деньгами,

И если хорошо ей с вами,

Так значит – выбрали вы – ту!

Дарите женщине МЕЧТУ!