Sona Abbasəliqızı “Sükut haray çəkir…” adlı yeni kitabını təqdim edib.

Sona Abbasəliqızı müasir xanım şairlərimiz arasında öz deyim tərzi olan çox az saylı söz sahiblərindən biridir. Onu və yaradıcılığını bir cümlə ilə belə ifadə etmək olar: “Sonaın özü el qızı, sözü el sözüdür…”  Mərd insanları sevirəm. Xüsusi ilə bu şəxs xanım olduqda ona qarşı rəğbətim birə min artır. Sizə tutduğunuz düzgün yolda mətin addımlar, yaradıcılığınızda yeni-yeni uğurlar arzu edirik, Sona xanım. Heç nəyə baxmayaraq həyat devam edir və Sona xanım uğurları bir-birinin ardınca sıralayır. Çox kövrək misraları ilə qəlbləri fəth edən, könüllərdə taxt quran Sona Abbasəliqızı bu günlərdə “Sükut haray çəkir…” adlı yeni kitabını təqdim edib:

43604507_697785307260276_674785404251013120_n

Söhbətin bu yerində Sizi Sona xanımın söz sarayına  səyahət edir və bu ananın, bu xanımın, bu el qızının könül dünyası ilə baş-başa buraxıram. Var olun…

 

 

Daha

Həsrətin sinəmə baş qoyub yatır,
Sükutdan səbrimin qulağı batır.
Ayrılıq qırovu saçlarımdadı,
Qalmayıb nə ahım, amanım daha.

Ruhuma çən kimi çöküb intizar,
Arzumu yumaq tək büküb intizar.
Ömrü ilmə-ilmə söküb intizar,
Qalmayıb getməyə gümanım daha.

Dərdin ürəyimdə ucaldıb saray,
Kövrəlib içimdə sənsiz bir haray.
Fələk qapı döyür anlarımı say,
Bilmir çoxdan bitib zamanım daha.

Ocağım qaralır, közüm ağlayır,
Dağım təpələnir, düzüm ağlayır.
Yıxılıb səbrimdən dözüm ağlayır,
Dərdin qucağıdır ünvanım daha.

 

============================================================================

Heyif

Gəzirəm sinəmin dərd dağlarında,
Ayrılıq yurd salıb yaylaqlarımda.
Adın quruyubdu dodaqlarımda,
Mən səni unuda bilmirəm, heyif.

Acı taleyimdən küsüb gedirəm,
Əlimi bəxtimdən üzüb gedirəm.
Qurumuş çeşmə tək susub gedirəm,
Mən səni unuda bilmirəm, heyif.

Sonayam,yarpaq tək əsir ürəyim,
Bir bağlı boxçadır bu sirr ürəyim.
Düşüb həsrətinə əsir ürəyim,
Mən səni unuda bilmirəm, heyif.

============================================================================

Bivəfa dünya

Bir əlində cəfa, birində səfa,
Heç kim ölümünə tapmayıb şəfa.
Ulu peyğəmbərə qılmayıb vəfa,
Əzəldən yaranıb bivəfa dünya.

Dağlar bu dünyanın alın qırışı,
Dəryalar,dənizlər gözümün yaşı.
Qəlbində bu uca hikməti daşı,
Əzəldən yaranıb bivəfa dünya.

Soruş lalələrin qara xalından,
İbrət al həyatın qeylü-qalından.
Tutma iki əlli haram malından,
Əzəldən yaranıb bivəfa dünya.

Əzəldən dərdləri təzədi,-tərdi:
Min ildi gözlərdən göz yaşı dərdi:
Sona,milyon ili torpağa sərdi:
Əzəldən yaranıb bivəfa dünya.

============================================================================

 

Allah sevgisi
(Minacat)

Sən, ey ucalardan uca Allahım,
Sənsən müşkülləri açan, Allahım!
Sənin dərgahına açlıb əlim,
Adınla bağlıdır hər bir əməlim.

Tək sənin eşqindir könlümün varı,
Bu eşqlə çiçəklər arzu baharı.
Sözün bağçasıdır sinəmdə ürək,
Adınla açılır o çiçək-çiçək.

Müqəddəs,qüdrətli ey ulu Tanrı,
Çırp mənim ömrümdən qaranlıqları.
Ilahi,kimim var səndən savayı?!
Adlnla nurlanır könül sarayı.

Bu ağlar qəlbimin eşit ahını,
Açıq et üzümə öz dərgahını.
Geyindir sözümə sən hikmət donu,
Sənsən düşüncəmin əvvəli,sonu.

Tükənməz qudrətin,min bir adın var,
Sənin hər adına etiqadım var.
Bütün hökmlərin hökmdarısan,
Haqqın,ədalətin vəfadarısan!

Əvvəlim də torpaq,sonum da torpaq,
Sən verən mübarək donumdu torpaq.
Mənim bu ömrümdən ötən hər anın ,
Boynundan asılıb sənin fərmanın.

Can da,can alan da sənin əsirin,
Gizlidir,mubhəmdir həmişə sirrin.
Hökmünü vermisən əbədiyyətin,
Muradı səndədir hər bir niyyətin.

Qəlbimə həyan ol,ey Pərvərdigar,
Sənə tükənməyən məhəbbətim var!
Dərdin çeşməsinə dönsə də gözüm,
Sənin səfqətinlə isinir sözüm!

43632624_697785337260273_2492009122573058048_n

 

YAZARLAR.AZ

Advertisements

Bir sevgilin ola Seulda… – Şəmil Sadiq

 

22117628_10211388203953186_1468300976_o

Bir sevgilin ola Seulda…

Bir qıyıq göz sevgilin ola,
Sən onun, o sənin dilin bilməyə…
Bircə kəlmə üçün zülm çəkəsən… 
Hər şeyə ‘’good’’ deyib, güləsən ancaq,
Əlinlə-qolunla yorub özünü,
Gözlərin dil aça, durasan ancaq…
Bu dəm yadına ‘’Very Good’’ düşə,
Ya da başqa dildəki ‘’Krasivaya’’…
Deyəsən, o gülə, sən zənn edəsən,
Könlünə gedən yolları fəth eyləmisən…

Sevə bir sarmaşıq, bir çinar kimi,
Sarılmasına da güləsən ancaq,
Bir sarmaşıq kimi, bir ağac kimi
dilsiz-ağızsız…

Bir sevgilin ola həm də bütpərəst,
‘’Ya sən islamı qəbul eylə mənim dinimə gəl,
Ya da məni təlim elə məzhəbi isayə gəlim,’’
Şərt qoymayasan, Şəhriyar kimi…
Səssiz səmirsiz, Buddaya gedib,
Təzim edəsən arzularınçün,
Sonra bilinməz makolli içib,
Bəyənməsən də, Good deyəsən,
Buddanı ürəkdən tərifləyəsən,
… Səhərə qədər…

Ona uşaq kimi oyun qurasan,
Deyəsən ‘’Sevirəm’’ sizdə necədir?,
Sarang hamnida, deyə, gülərək.
Gözünə baxaraq, təkrarlayasan.
O da sakitcə pıçıldayaraq,
– Yes, Sarang hamnida,
deyə, alovlanasan.
Ürəyin gülə,
Diləyin gülə,
Kələyin gülə.

Sevib sevildiyin, çılğın anında
Vaxt yaxandan tuta, çıxıb gedəsən,
Sənə buraxılmış ipək dəsmalın,
Gözünə, könlünə sıxıb gedəsən.

Bir sevgilin ola səndən uzaqda,
Sevəsən bir ömür kənardan onu…
Hardadır, necədir xəbərsiz kimi,
Sevəsən daima öz bildiyin tək…

Çox uzaqda, əlin yetməyən,
Məsələn, Seulda, ola sevgilin,
Nə gedə biləsən, nə də o gələ…
Həsrətin vüsala dönüşməsini
Dada bilməyəsən bir ömür boyu…
Xəyalla qurasan eşqin məclisin…
Şərabı tək süzüb, təkcə içəsən.

Müəllif: Şəmil Sadiq

İLKİN MƏNBƏ:

http://senet.az/bir-sevgilin-ola-seulda-s%C9%99mil-sadiq/

 

ƏBÜLFƏZ ÜLVİ – GÖZLƏRİN

13716187_866600963473044_6709336779849909518_n

GÖZLƏRİN

Sanki, yoğurulubdur imandan, dindən,
Qoyma şux baxışdan bezə gözlərin.
Nə üçün qaçırır özünü məndən,
Yoxsa verir mənə cəza gözlərin?

Bəli, gah güldürür məni, gah yaxır,
Bəzən eşq doldurur, bəzən buz taxır,
Bircə mən baxanda aşağı baxır,
Yoxsa qorxur gələ gözə, gözlərin.

Elə bax görəsən düzünü, canım,
Elə bax, qurd görmə quzunu, canım,
Elə ağ eyləsin üzünü, canım,
Şor suyu süzməsin üzə gözlərin.

Tək can almağıyla qoyma öyünsün,
Nifrətdən gen dursun, mehrə bürünsün,
Qoy sənin gözündə ürək döyünsün,
Əli döydürməsin dizə, gözlərin.

Budur, oturubdur yenə də taxtda,
Nə süni baxış var onda, nə şaxta,
Sanki qələm gəzir məhəbbət haqqda,
Eşq haqqda arayış yaza, gözlərin.

Qoy deyim, qalmasın söz düyün kimi,
Ülvinin sirrini çöz düyün kimi,
Tezliklə,kaş məni süzdüyün kimi,
Əsir torpaqları süzə gözlərin.
07.10.2018.

Müəllif:  Ebulfez Eliev

ZAUR USTAC -“ŞEYTAN KİRİYƏ TUTUB” BİZLƏRİ… ŞEİRİ.

kok

 

 

“ŞEYTAN KİRİYƏ TUTUB” BİZLƏRİ…
(Əsəd Cahangirə)

Soruşursan;
bunlar kimdir, nədir belə???
Bunlar havadan asılı,
Salafan torbadı, Qardaş…
Bunlar ayağa ilişən,
Plastik qablardı, Qardaş…
Daha dəqiq deyim Sənə,
Əgər, bir az yuxarıdan baxa bilsək özümüzə,
Boz çöllərdə, yayın günü
Yuvasıyla yem arası cığırında
Hey şütüyən qarışqadan fərqimiz yox…
O qarışqa;
Yüz qat bizdən şərəflidir…
Min qat bizdən dəyərlidir…
Onlar bizdən təbiidir…
Onlar bizdən səmimidir…
Öz yoluyla gedib-gəlir,
Mərdimazar olmayınca…
Uşaq vaxtı bəyənməzdim “gölə qələmsancan”-ları,
Yolda “oyun pozan” –ları,
Yazıq işçi qarışqanın;
Əppəyini əzənləri…
Cığırını pozanları…
Həp idəşib, dalaşardıq;
Qarışqaların üstündə…
İt arısı şanı tapıb, atardım kürəklərinə…
Heç ruhum da inciməzdi…
Günahdan uzaq qalardım…
Eşitmişdim belələrin;
Anaları qarğıyırdı səhər-axşam:
– “Dalıyın arası yansın”,
“Odlanasan”, mənim balam…
“İtdən olan”,
“Köpəkoğlu”, mənim bəlam…
Nəyi qoyub, hara getdik?
Dərd bir mi, iki mi, Qardaş???
Plasmaslara bürünmüş,
Möhkəm izalə edilmiş,
Dəmir qutu elementi olmuşuq biz…
Qarışqanın;
Yuvasıyla,
Yem arası cığırlarda qaldığı tək,
Daş qutular arasında,
Dəmir qutular içində,
Tor barama qurmuşuq biz…
Kələfin də ucu itib,
Əyrilmişik,
Üyülmüşük,
Çoxdan suyu süzülmüşük,
Qaxacımız çıxıb bizim…
Ayaq üstə ölmüşük biz…
Heç sevmirəm;
Qara yolda,
Bu qırmızı “ka-bus”-ları…
Qələm sancmaq istəyirəm,
Onların üzdüyü gölə…
Hə Qardaşım;
Daş qutular arasında,
Dəmir qutular içində bitir zaman…
Adəmdən əsər qalmayıb, itir insan…
Daş qutular bir məhbəsdir;
Çoxu da cəhənnəm deyir…
Xaraba deyənlər də var…
Dəmir qutu;
Uçan xalça,
Cinli lampa,
Sirli torba…
Bəy otağı,
Bəzən də cəllad kötüyü…
Kimə necə sərf eləyir,
Kiminə “Sirat körpüsü”,
Kimə cənnətin özüdü…
Neçə-neçə Ata sözü,
Anaların nəsihəti,
Həyat bulur bu qutuda;
Nə qədər körpü qurulur,
Ev yıxılır bu qutuda…
Bu qutular dünyamızdan alıb bizi,
Canımızdan ayrı qoyub,
Ruhumuzu perik salıb,
Tikan üstdə qouyb bizi…
Taqqataqlı, guppaguplu dəmir qutu,
Təmtaraqlı, saray kimi;
Zırhazırlı, ax-vay dolu,
Daş qutular yorub bizi…
Aldanmışıq;
Nəfsimizə qul olmuşuq,
Yaradanın dərgahından qovulmuşuq…
Tanrı unudub bizləri…
Şeytan tutubdu kiriyə,
İtibdi Haqqın izləri…
02.10.2018. Bakı. (14:29 – 39’)

Müəllif: Zaur USTAC.

 

MÜƏLLİFİN  ÖZ  SƏSİ İLƏ:

 

YAZARLAR.AZ

“DAĞLAR” adlı almanax nəşr olunacaq.

40281893_1392583767541425_9115219456056885248_n

 

Salam, əziz dostlar və ziyarətçilər bildiyiniz kimi qarşıdan Dədə Ələsgərin 200 illik yubiley tədbirləri gəlir bu münasibətlə “DAĞLAR” adlı şeir toplusu nəşr olunacaq. Almanaxdakı bütün poeziya nümunələrinin Dağlar adlı olması əsas şərtdir. Çox hörmətli yazarlarımızdan qatılmaq istəyənlər indiyə qədər yazmış olduqları Dağlar adlı şeirlərini və yeni yazacaqlarını paylaşdıqları zamanı   #daglar200  haştağından istifadə etməkləri və ya inboxa göndərməyi yaxud da mənim səhifəmdə paylaşmaqları kifayətdir. Heç bir ödəniş nəzərdə tutulmur və limit yoxdur. Dağlar adlı istənilən nümunə göndərilə bilər. Toplama müddəti 07.10.2018-dən 07.10.2019-dək nəzərdə tutulur. İştirakçı və şeir sayı barədə heç bir məhduddiyyət yoxdur. Xeyirli – uğurlu olsun. Bütün iştirakçılara uğurlar arzu edirəm.

DAĞLAR
(Ruhuna min rəhmət dədə Ələsgər…)

Nədəndi, ürəyim çırpınır yenə,
Gördükcə hüsnündə məlalı, dağlar?!
Yağı cövlan edir, dağıdır yenə,
Qoynunda büsatı, cəlalı, dağlar!
* * *
De, çoxmu çəkərik zülüm-zilləti????
Mövcud hal -vəziyyət üzür milləti,
Onsuz da düşmənin puçdu niyyəti,
Ordumun beşiyi, vüsalı, dağlar!
* * *
Dünya belə qalmaz, dəyişər zaman,
Yenə dövran olar, həmənki dövran,
Bulaqlar başında məclislər quran,
Oğullar ərsəyə gələli, dağlar!
* * *
Ustac bulud kimi dolub, ağlamır,
Köksünün yarası qaysaq bağlamır,
Bir bilsən, ruhumu nələr çuğlamır,
Doğacaq nə zaman Hilalın, dağlar?!

07.05.1995. Marağa.

Müəllif: Zaur Ustac

 

Qüvvədə  olacaq haştaq  ( hash  tag ) :

 #daglar200

İLKİN  MƏNBƏ:

 

 

Şeirləri göndərmək üçün əlaqə:  Zaur Ustac

 

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU – ZAUR USTACIN “OLUB” ŞEİRİ HAQQINDA:

28577750_212270522847643_3044543277715058320_n

Zaur, əzizim, şeriniz çox gözəl şeridir, həmişəki kimi. Bu şerinizdə şerinizin gözəlliyi oxucu nəzəri cəlb etməklə bərabər, sizin, zəngin olan Azərbacan dilində yaddan çıxmış,demək olar ki, işlənməyən arxaik sözlərdən istifadə etmənizdir və bu sözlər şerinizə gözəllik, şirinlik qatmaqla, gətirməklə bərabər, bir oxucu kimi, şeriniz mənə çox ləzzət verdi. Sizin şeriləriniz, artıq, vətənimizdə ən çox oxunan, ən çox sevilən və ən çox yayılan şerilərdəndir ki, bunun da səbəbi, sizin müasir dövrün seçilən şairlərimizdən biri olmanızdır, sizin yüksək istedada, təbə malik olmanızdır, sizin, həm də, ədəbiyyat sahəsində olan dərin biliyiniz və bu sahədə çalışmağınızdır. Mən , ümidlə gözləyirəm ki, sizin bu istedadınız müqabilində, sizə də fəxri ədəbi adın veriləcəyi çox da uzaqda deyil. Mən bu fikrimi mübaliğəsiz yazıram və inşallah o günü yaxınlarda görərik. Zaur, əzizim, sizin ədəbi yaradıcılığınız haqqında mən çox cüzi fikir söyləyirəm. Yəqin ki, sizin nəşr olunan kitablarınızda, respublikamızın aparıcı mütəxəssisləri, tənqidçiləri, sizin yaradıcılığınız haqqında öz dəyərli fikirlərini deyiblər. Allah sizə köməyiniz olsun və mən də, sizin yaradıcılığınızı sevən bir oxucu kimi , sizə uğurlar arzulayıram və sizin vətənpərvər bir şair olmanızla əlaqədar, sizə oxucular adından öz təşəkkürümü bildirirəm!

İLKİN MƏNBƏ:

 

Müəllif: Ildırım Akberoğlu Ildırım Akberoğlu

BİR ZAMANA GƏLMİŞİK – AQİL KƏNGƏRLİ

 

15400958_1165991460159281_4995971033318303598_n

BİR ZAMANA GƏLMİŞİK

Aman, Allah bir zamana gəlmişik,
Deyəmmirik ərənlərin dövrüdür.
Haram yolla yığıb dövlət, ev-eşik,
Keflə ömür sürənlərin dövrüdür.

Zərrəcə yox iman üzü,din üzü,
Aşkardadır şeytan üzü, cin üzü.
Buqələmun kimi alıb min üzü,
Sabunlanıb girənlərin dövrüdür.

Kişi adın daşıyammır hər kişi,
Mərd, qeyrətli, halal olar nər kişi.
Arvad hesabına olub “ər”, “kişi”,
Gözləriylə görənlərin dövrüdür.

Hey içində üzə-üzə bal,yağın,
Harınlayıb, boyun yoğun, bel yoğun.
Zülm edərək, söydürərək var-yoxun,
Peysərinə verənlərin dövrüdür.

Ürək dözmür, qəlb qırılır sim kimi,
Minhamindir, minən minir, kim kimi?
Layka, Toplan, qaraqulaq Bim kimi,
Arxamızca hürənlərin dövrüdür.

Macal verməz bir kasıb da gün görə,
“Əl tut”desən, azca qalır hönkürə.
Yağmasa da, guruldayıb min kərə,
Boşboğazın, çərənlərin dövrüdür.

Bu dövrana nəzər edin, baxın ha,
Kim məhv olur, kim qoşulur axına.
Aqil, səni kimdir qoyan yaxına?
Ağlı kərən-kərənlərin dövrüdür.

6.10.2018

Müəllif:  Aqil Kengerli

Zaur Ustac Müəllimləri belə təbrik etdi:

ACDF

Bilənlər bilir, Bilməyənlər də Bilsinlər ki, həyatda istər pis, istər yaxşı qazandığımız hər nə varsa, bunun əhəmiyyətli dərəcədə böyük bir hissəsinə görə müəllimlərimizə borcluyuq… Dünyasını dəyişənlərdən Ağdam rayon Yusifcanlı kənd orta məktəbində Müəllimlərim olmuş Qasımov Həsən Müəllimə, Bayramov Əbdüləli müəllimə, Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbində Müəllimim olmuş Orucəliyev Malik Müəllimə Allahdan rəhmət diləyir, Ruhları şad olsun deyirəm…. Bizimlə Həyat mücadiləsi davam etdirənlərə Uca Yaradandan yardım diləyir və əsas məsələ hal-hazırda bu sətirləri oxuyan dostlarım, daimi ziyarətçilərim olan, hər paylaşımlarında qiymətlərini əsirgəməyən bütün müəllimləri bu gün münasibəti ilə təbrik edir, fəaliyyətlərində yeni-yeni uğurlar arzu edirəm… Var olun… Siz olmasaydız Biz indi haralardaydıq…. Onu bir Allah bilir… Məktəb, Kitab, Müəllim… Müəllim bu müqəddəs üçlüyün sonuncusu, əsası və ən vacibidir… Və məncə ən sevimli bəndə qarşısına yaxşı müəllim çıxanlardır …

İLKİN  MƏNBƏ:

Müəllif:  Zaur Ustac

İldırım Əkbəroğlu Zaur Ustacın “ŞEYTAN KİRİYƏ TUTUB” BİZLƏRİ… şeiri haqqında

28577750_212270522847643_3044543277715058320_n

Dünyada baş verən qeyri- insani işləklərə qarşı verilmiş çox gözəl, poetik qiymətdir, içəridə görünməyən, lakin görünən nə varsa , ona düzgün qiymət verən qəlbiniziniz ,ürəyinizin poetik sözüdür, Zaur əzizim! Hamının görüb, lakin, demək istəsələr də, heç kimin deyə bilmədiyi poetik fikirdir, rücudur, Zaur əzizim. Qəlbinizdən təbini, ilhamını alıb yazan əlləriniz var olsun!

İLKİN MƏNBƏ:

Müəllif:Ildırım AkberoğluIldırım Akberoğlu