KƏMALƏDDİN QƏDİM : – ÜÇ YARPAQ…

1394145_274833009366232_2413214000078266013_n

 

GÖYNƏMƏKDƏ BİR BAŞ YERİ…

Xoş halına bu ocağın,
Ətrafında bardaş yeri…
Vətən deyib sevdiribdi
Sevdirənlər bu daş yeri…

Mənim də bürcümə düşüb,
Həftədə bir cümə düşüb.
Nə fərqi var kimə düşüb
İpək yeri, qumaş yeri…

Yavaş-yavaş azalmışam,
Gözümdə yaş azalmışam.
Qardaş-qardaş azalmışam,
Boş qalıbdı qardaş yeri…

Pir deyilmiş pir dediyim,
Aşıikarmış sirr dediyim.
Neynim, mənim yer dediyim
Nə barış, nə savaş yeri…

Əmr gəlib əmrim üstdən,
Yellər əsib səbrim üstdən.
Yolçu qardaş, qəbrim üstdən
Astaca keç, yavaş yeri…

Sağım cəllad, solum cəllad,
Yox geriyə yolum, cəllad…
Bir kötükdə zalım cəllad,
Göynəməkdə bir baş yeri…

TANRI YAXASINDAN ƏLİ ÇIXANIN…

Yerinə bir qara daş ola keşkə,
Dünyaya sağ gəlib, ölü çıxanın.
Nədi aqibəti, nədi ki, eşqə
Ağıllı girənin, dəli çıxanın?..

Göylərdən gələnə butam deyilir,
Başqadı bu ləzzət, bu tam, deyilir.
Adına bir ömür adam deyilir,
Sonunda qansoran zəli çıxanın…

Yaşayır dövləti, sərvəti sanı,
Götürür hər yanı şöhrəti, şanı.
Özündən güclünün uğrunda canı,
Gücsüzün üstündə dili çıxanın…

Bir az da uzatsam bəhsi çıxacaq,
Kim kimin nəsinin nəsi çıxacaq…
Canım, ha gözlə ki səsi çıxacaq,
Elə ayaqüstə ili çıxanın…

Gedən gedir, yolu, üsulu qalır,
Boynunda günahı, qüsulu qalır.
Adam yaxasından asılı qalır,
Tanrı yaxasından əli çıxanın…

DÜNYA

Yolumuzda nə duzaqlar,
Tələlər qurdu dağılmış…
Nə yaxınlar, nə uzaqlar,
Gəzdirib yordu dağılmış…

Yaxdı gündüz, gecə bizi,
Nə vaxt aldı vecə bizi?
Necə görsün, necə, bizi,
Görmürsən kordu dağılmış?…

Harası xoşuna gəlir,
Nəyi var tuşuna gəlir.
Dərd dönüb qoşuna gəlir,
Ordudu, ordu, dağılmış…

Örtüb duman, çən ki, bunu,
Tanımırsan sanki bunu…
Ölüsüsən sən ki, bunun,
Qəbirdi, gordu dağılmış…

Meylini salıb qalmısan,
Axı kim qalıb, qalmısan?
Nəyinə dalıb qalmısan,
Dur gedək, yurdu dağılmış…

Müəllif: KEMALEDDİN QEDİM

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Advertisements

Zaur Ustac: Günaydın, Ağçiçəyim!

ga

AĞ  ÇİÇƏYİM

Qış tüğyan edirdi ömür bağında,

Hamı süst yatırdı ağ yorğanında,

Qəfil gördüm səni bar budağında,

Xoş gördük, GÜN AYDIN, ay Ağ  çiçəyim!

====================

Dümağsan, qar sənin yanında qara,

Tanrım rüsxət verib, baxmayıb qara,

Bu, qarlı qış hara, tər çiçək hara,

Xoş gördük, GÜN AYDIN, ay Ağ  çiçəyim!

====================

Əllərim pak deyil oxşayım səni,

Həddim o hədd  deyil qoxlayım səni,

Bağbanam borcumdur yoxlayım səni,

Xoş gördük, GÜN AYDIN, ay Ağ  çiçəyim!!!

06 may 2010

Zaur Ustac “GÜNAYDIN” (“Ağçiçəyim”) kitabından.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2019. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac

Zaur Ustac “Aşuqqa” – bir sözün işığında

zaurustac

(ON SƏKKİZİNCİ YAZI)
Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Bütün düya xalqlarının dillərindəki, kəlmələrin sayı qədər uca Yaradana şükürlər olsun ki, yeni bir görüş qismətimiz oldu. Bu gün Ana dili günüdür. Söhbətə başlamazdan əvvəl bütün səmimiyyətimlə etiraf etmək istəyirəm ki, bu coğrafiyada doğulduğuma, belə şirin, axıcı, elastik, olduqca zəngin və qədim bir dilin təbii daşıyicısı olduğuma görə qürur duyur və hər dəfə dilimizdəki səslərə uyğun işarələr (hərflər), kəlmələr barədə düşünəndə (ON BİRİNCİ YAZI “SÖZLƏR VƏ HƏRFLƏR” daha ətraflı burada: SÖZLƏR VƏ HƏRFLƏR – Zaur Ustac ) ulu əcdadlarımızla fəxr edir, hər bir işarə (hərf), söz (kəlmə) üçün ilk öncə onlara təşəkkür, sonra isə uca Yaradana şükürü-səna göndərirəm. Doğma ana dilimi təşkil edən hər bir söz mənim üçün çox dəyərli və olduqca qiymətlidir. Dilimdəki hər kəlmə evimin divarındakı bir daş kimidir mənim üçün… Xüsusi ilə köhnəlmiş sayılan, indi elə də yayğın şəkildə işlənməyən sözləri özümə daha doğma bilir, ya onların mənə ehtiyacı olduğunu, ya da mənim onlara möhtac olduğumu həmişə özlüyümdə hiss edirəm… Adətən belə sözləri qeyri-iradi işlədir sonra haqqında araşdırma aparıram. Belə sözlərdən biri də “AŞUQQA” sözüdür. Bu sözü mən bir dəfə “BİLSİN” şeirində “aşuqqalar düzü bilsin” şəklində işlətmişəm və o şeirin yer aldığı kitabda bu kəlmə barədə qısa məlumat vermişəm. Lakin, müxtəlif yaş təbəqələrindən olan, olduqca müxtəlif peşə sahiblərinin bu söz barədə o qədər sualları olmuşdur ki, bir daha bu barədə belə bir gündə daha geniş və anlaşılan şəkildə yazmağı özümə borc bildim… Bəli dilimizdəki hər bir kəlmə evimizin divarındakı öz yeri və funksiyası olan vacib bir daş kimidir, sözsüz ki, bu daşların bir-bir düşməsinə heç kim razı olmaz… Beləliklə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, “AŞUQQA” sözü çox qədim, bizim ana dilimizə məxsus sözdür. Mən bu sözü ilk dəfə lap kiçik yaşlarımda (yazıb-oxumağı bacarmadığım vaxtlarda) Qrabağda; Ağdam rayonu, Yusifcanlı kəndində eşitmişəm. Bu sözü xüsusi ilə yaşlı qadınlar, “səhv düşmüş”, “çaşmış”, bəzən də “naxələf”, “anlamaz” mənasına gələn vəziyyətlərdə işlədirdilər. Belə yaşlı qadınların bu sözü Rus dilindəki “ошибка” sözünün təhrif olumuş forması kimi işlədirlərmiş fikri heç bir əsasla qəbul edilə bilməz. Ancaq, əlbətdə tamamilə əksini fərziyə etmək mümkündür. Bu arada onu da qeyd etməyi özümə borc bilirəm ki, (tam aydınlıq hasil olması üçün) mən təbii daşıyıcısı olduğum dili öyrəndiyim insanlar – əcdadlarım Şam, Ərdəbil, Göyçə, Sivas aralığı qədər ərazilərdə, xanlıqlar vaxtı təxminən Qaradağ, Qarabağ, İrəvan xanlıqları sərhədlərində yaşamışlar. Haqqında söhbət açdığımız “AŞUQQA” sözü bizim ana dilimizə məxsus qədim sözdür. İşlənmə arealı Şərqi Türküstandan fakt Qarabağa qədər olduqca geniş bir ərazidir. Demək olar ki, bütün Türk xalqlarının danışığında rast gəlmək mümkündür. Rus dilinə də çox güman ki, Orta Asiyada yaşayan Türk xalqlarının dilindən keçib. Yəqin ki, dəfələrlə qonşularına qarşı anlaşılmaz hərəkətlər, naxələflik etdiklərinə, tez-tez çaşıb, yollarını azdıqlarına görə çox eşitmiş və hal-hazırda dillərində işlətdikləri “ошибка” formasında və ya başqa, bizim indi bilmədiyimiz bu sözə keçid ola biləcək hər hansı bir təhrif olunmuş ilkin formada dillərinə qəbul etmişlər. “AŞUQQA” sözünün bu gün, bizim yaşadığımız dövrdə ifadə etdiyi anlam, “səhv”, “səhv düşmüş”, “çaşmış”, “anlamaz”, “naxələf”, “namərd”, “yolunu azmış” və digər buna oxşar hal və vəziyyətlərdən ibarətdir. Əlbətdə, “AŞUQQA” sözü təmsili, misal olaraq seçilmiş bir sözdür. Dəyərini bilməli olduğumuz olduqca qədim və zəngin dilimizdə o qədər belə sözlər, kəlmələr vardır ki, … Gəlin ana dilimizi öyrənək, qoruyaq və heç olmasa bizə gəlib çatmış şəkildə gələcək nəsillərə ötürməyə çalışaq, bunu nə qədər bacaracağıq onu zaman göstərəcək… Sona qədər həmsöhbət olduğunuza görə təşəkkür edir, yeni-yeni görüşlər üçün uca Yaradandan möhlət istəyirəm. Sağ olun. Var olun.

21.02.2019. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2019. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

Zaur Ustac “Şehçiçəyim” kitabından

sc

ŞEHÇİÇƏYİM

Tacısan dünyamda tüm çiçəklərin,
Köksündən bal süzən, tər Şehçiçəyim…
Sehrinə düşmüşəm, nur ləçəklərin,
Əqli başdan alan, zər Şehçiçəyim…
* * *
Cəzbində qalmışam, tamam çar-naçar,
Sağımda, solumda çox çiçək açar,
Pərvanəyə dönüb, dövrəmdə uçar,
Sərrafam, seçmişəm, dürr Şehçiçəyim…
* * *
Bir kərə, bir anlıq olsa da, vüsal
Ruhuma rahatlıq verməyir xəyal,
Sonu ölümsə də, gəl qoynuna al,
Həsrətdə yaşamaq, zor Şehçiçəyim…

03.06.2010. Bakı.

Zaur Ustac “ŞEHÇİÇƏYİM” kitabından.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2019. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac

ZAUR USTAC XEYRİYYƏ AKSİYASINA START VERDİ

FİYP

“USTAC.AZ” Fərdi İnkişaf və Yaradıcılıq  mərkəzi olaraq, “ÖDƏNİŞSİZ ANTİSKOLİOZ TƏDBİRLƏR” çərçivəsində xeyriyyə aksiyasına start verdik. Risk qrupuna daxil olan, həmçinin artıq birinci və ikinci dərəcə skolioz dioqnozu qoyulmuş 10 – 15 yaş arası oğlan və qızları,  açıq havada keçirilən sadə antiskolioz idman hərəkətlərindən ibarət oyun – məşqlərə dəvət edirik. Ödənişsiz aksiya 10 dekabr 2018 – ci ildən, 10 mart 2019 – cu ilədək  (üç ay) davam edəcək.

RİSK QRUPUNA DAXİL OLAN UŞAQLAR:

Artıq 10 yaşı tamam olmuş arıq, uzun, zəif, qan azlığı olan xüsusi ilə qız uşaqları “S” – vari skolioza aşırı dərəcədə meyillidirlər.

Məqsəd: – yuxarıda qeyd olunmuş müddət ərzində ödənişsiz oyun-məşqlər zamanı sadə lakin olduqca vacib hərəkətləri uşaq və yeniyetmələrə öyrədib, onlarda ilkin sərbəst məşq etmək vərdişləri formalaşdırmaqdan eyni zamanda hərəkətləri yerinə yetirməklə bərabər hamımızın evində olan  qida məhsullarından nizamlı qaydada necə istifadə etmək barədə məlumat verməkdən ibarətdir.

Oyun – məşqlərin keçriləcəyi yer: – Yasamal Parkı Uşaq Oyun Meydançası.

Vaxt: – Həftənin I, III, V günləri saat 18:05-dən 19:35-dək.

Qeyd:

Hava şəraiti münasib olduğu (güclü küləkli və yağışlı havalar istisna  olmaqla)  yuxarıda qeyd olunmuş bütün günlər, müəyyən olunmuş vaxtda fasiləsiz olaraq oyun – məşqlər keçiriləcək.

BU YAZINI OXUYUB, EHTİYAC HİSS EDƏN HƏR KƏS QATILA BİLƏR:

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93   

USTAC.AZ

MƏRYƏM ƏLİYEVA – AY ÜRƏK…

42314507_1411820478951087_3080467848837988352_n

Əbəs yerə düşünmə gəl, ay ürək!
Heç bilirsən?
Həyat bizi haralara götürür,
Fitnələrlə dolu olan bu dünya,
Bilmədiyin bircə anda ,
Səni səndə bitirir.
Boyun əymə acılara,
Əsla!
Günlər keçmək bilmir,
Ağlamaqla!
Daha dünən duvağını gözləyən,
İndi bu gün qara örtür telinə.
Heç boşuna süzülməsin yaşların,
Boğazında düyümlənən,
Kədərini, əllərinlə,
Saxla!
Onsuz da dövran dönür,
Sızlamaqla!
Yaxın olmaz istədiyin uzaqlıq,
Gedənlərin elə gedər, geri dönməz.
Ötürdüyün yaşanmayan,
Özün kimi böyüməyən uşaqlık,
İstəsən də, bir də geri gəlməz.
Həyat davam edər,
Sınma!
Zaman dəyişən deyil,
Yoxlamaqla!
Axı niyə anlamırsan, ay ürək?!
Eşq də bizə dur deyir, eşitməsək də.
Susma!
Danış bitsin üst-üstünə yığdıqların.
Kimi görürsən elə görürsən.
Biz ikimiz görməsək də.
Unutma ki, heç bir şeyin anlamı yox ,
Məni səndə, səni məndə
Saxlamaqla!
Başka sözə nə gərək!
Nəsə… nəsə… düşünmə gəl, ay ürək!

 

BU GÜN İLYAS TAPDIĞIN DOĞUM GÜNÜDÜR…

İLYAS  TAPDIQ – DAĞ KİMİ, DAĞLAR OĞLU… – RUHUN ŞAD OLSUN… AD GÜNÜN MÜBARƏK…

 

ilyas tapdıq

 

İlyas Tapdıq 1934-cü il noyabrın 30-da Gədəbəy rayonunun Əli İsmayıllı kəndində doğulmuşdur. Gədəbəyin Kiçik Qaramurad kəndində orta məktəbi bitirdikdən sonra APİ-nin dil və ədəbiyyat fakültəsində təhsil almışdır (1952-1956).

Ədəbi yaradıcılığa tələbəlik dövründə “Azərbaycan” jurnalında dərc olunan “Bakının gecəsi” şerilə başlamışdır. Uşaqgəncnəşrdə redaktor (1957-1962), Azərnəşrdə redaktor, böyük redaktor (1962-1968), “Gənclik” nəşriyyatında böyük redaktor, redaksiya müdiri, baş redaktor (1968-1976), Azərbaycan Baş Mətbuat Müvəkkilliyində qrup rəhbəri (1976-1978), Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində televiziya gənclər baş redaksiyasının baş redaktoru (1978-1983), Azərnəşrdə bədii ədəbiyyat şöbəsinin müdiri (1989-1992), Türkiyənin Ankara şəhərində Türk Standartları İnstitutunda və Xarici İşlər Nazirliyi və kalkınma ajansında müəllim, “Azərbaycan” qəzetinin Türkiyə üzrə xüsusi müxbiri (1992-1995) vəzifələrində işləmişdir.

1989-cu ildən Azərnəşrdə bədii ədəbiyyat şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. “Gənclik” nəşriyyatı redaksiya şurasının üzvü, Azərbaycan komsomolu Şöhrət şurasının üzvü, “Türk əsrində Azərbaycan” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü və Azərbaycan təmsilçisi olmuş, bir sıra respublika festival və müsabiqələrində münsiflər heyətinin üzvü olmuşdur. Təşviqat qatarında dəfələrlə rayonlara getmiş, zəhmətkeşlər qarşısında çıxış etmişdir. 60-80-ci illərdə qardaş respublikalarda keçirilən ümumittifaq tədbirlərinə, yubileylərə, uşaq kitabı həftəsinə, müşavirələrə dəvət olunmuşdur.

Ürəyindən əməliyat olunmuş şair 25 dekabr 2016-cı ildə axşam saatlarında  Bakıda, evində vəfat etmişdir. Şair Badamdar qəbirstanlığında, həyat yoldaşının yanında dəfn olunmuşdur. Ruhu şad olsun…

İLKİN MƏNBƏ:

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lyas_Tapd%C4%B1q

İlyas Tapdıq: “Keçən günlərim üçün çox darıxıram”:

YAZARLAR.AZ

BALAYAR SADİQ – ÜÇÜYƏN UCALIQ…

2016-10-23-00-31-5114696995_607420709437633_1394901667_n

ÜŞÜYƏN UCALIQ

Gəldim,
uzaqlar əliboş qaldı…
ağacların danışdığı
rəngdə yorğunam.

Baxışımda çidarlanıb
buludlar
Yaddaşımın çölləri
dağılıb
yaşıllığın təravətinə…

Damarlarımda mələyən
quzuları varaqlayıram
canavar səsinə məktub yazaraq…

Yenə də gec gəldi həndəsə fəsli
Məni unudubdu
bütün rəqəmlər
ağacların danışdığı rəngdə

İndi bir köntöy sözün
üstünə çıxıb
zamanın üzünə
solaxay bir həqiqəti
çırpmaq gərəkdir
ağacların danışdığı rəngdə.

Daha qaldır əllərini
bayraq əvəzi
və unutma,
ucalan bütün bayraqların
üşüdüyü bir ucalıq var
ağacların danışdığı rəngdə…

 

Müəllif:  Balayar Sadiq

QOŞA GEDƏK O DAĞLARA -Rahim Üçoğlanlı.

 

43293086_548068135615920_6199778037576237056_n — копия

 

QOŞA GEDƏK O DAĞLARA 
(Naxçıvanlı şair dostum Məzahir İsgəndərə)

Şair dostum qonaq eylə,
Qoşa gedək o dağlara..
Ətəyində namaz qılaq,
Dua edək o dağlara..

Yağış olub birgə yağaq,
Dərəsində çay tək axaq..
Zirvəsinə ürək taxaq,
Düşək bitək o dağlara..

Gəlim,ruhu şad eləyək,
Dərdləşək dərdi ələyək..
Şeir səpib,söz çiləyək,
Ətək-ətək o dağlara..

Mən dağımı itirmişəm,
Yerində qəm bitirmişəm..
Düzə pənah gətirmişəm,
Çətin gedəm o dağlara..

Çəkir məni hər qaya,daş,
Dərd içində itir bu baş..
Qonaq elə gəlim qardaş,
Qoşa gedək o Dağlara.!
Ağdam-17.11.2016

Müəllif: Rahim Ucoglanli

SƏNSİZ -Rahim Üçoğlanlı

Müəllif:

SƏNSİZ

Gözəlim,həsrətin yandırıb yaxıb,
Elə hey baxıram külümə sənsiz.
Yaşamaq ağırdır,yaşamaq çətin,
Düşmüşəm əzaba zülümə,sənsiz.

İçim qan ağlayar çölüm,nə halda,
Ayaq yeri tutmur,baş qalmaqalda.
Büzüşüb qalmışam indi mahalda,
San ki,bahar gəlmir elimə,sənsiz.

Kaş ruhu görəydin,necə,fağırdı,
Köz olan ürəkdi,yanan bağırdı,
Adını çəkməkdən dilim yağırdı,
Özgə bir ad gəlmir,dilimə sənsiz.

Körpə uşaq kimi dodaq büzmüşəm.
Həsrəti inci tək qəlbə düzmüşəm.
Elə incimişəm, elə küsmüşəm,
Heç baxa bilmirəm,soluma,sənsiz.

Rahim Üçoğlanlı Rzayev 
Ağdam