QOY GEDİM, QAYTARMA  MƏNİ DÜNYAYA – Vidadi AĞDAMLI.

VİDADİ AGDAMLI

QOY GEDİM, QAYTARMA 
MƏNİ DÜNYAYA
Gəlişi dəhşətdi, gedişi yaman,
Qoy gedim, qaytarma məni dünyaya.
Hərəyə bir taleh yazıb yaradan, 
Bulud tənə edir, artıq durnaya,
Qoy gedim, qaytarma məni dünyaya.

Tülkü toyuqlara çobanlıq edir,
Dovşan şir önündə darğalıq edir,
Siçan pişik üçün yorğalıq edir.
Qarğa rişxənd edir,göldə sonaya,
Qoy gedim, qaytarma məni dünyaya.

Ayı nərə çəkmir, aslanlar susub,
Pələng qarşısında çaqqallar durub,
Sərçələr oxuyur,bülbüllər susub.
Açılmır ürəyim baxsam haraya,
Qoy gedim, qaytarma məni dünyaya.

Cənnət guşəmizdə dığalar gəzir,
Şairi bu dərdlər tapdayır,əzir
Toyuq qarşısında xoruzlar əsir.
Həsrətli qalmışıq cənnət-qalaya,
Qoy gedim, qaytarma məni dünyaya.

Sazan lal qalıbdı kilki önündə,
Bir məna qalmayıb qeyrət sözündə,
Alçaqlar tük gəzir mərdin gözündə.
Siçan yaman dolub, bizim tarlaya,
Qoy gedim, qaytarma məni dünyaya.

Vidadini yaman sıxdı bu dövran,
Xəcalət çəkirəm, Dubay yolundan,
Keçi xərc istəyir, bu gün qoyundan.
Baş əyir begamont,hərdən tulaya
Qoy gedim, qaytarma məni dünyaya.

 

Advertisements

Ənvər MƏSUD – Bu sağlar, sollar tükəndi. 

 

 

12814016_955923284497847_3130675187220669133_n

 

Ənvər Məsuddan bir neçə şeir:

 

 

Olur

Bəzən şeir yazıram,
Çevrilib şahmat olur.
Bir nadan uduzaraq
Qabağımda mat olur.

Heyrətlə baxır gözlər,
Qəlbi yandırır közlər.
Təkrar yazdığım sözlər
Çoxgedişli at olur.

Bir misramdan, bəndimdən,
Kimisi kəməndimdən,
Gedişimdən, fəndimdən
Çıxa bilmir, pat olur.

Saçda dənim – qiymətim,
Gözdə çənim – qiymətim!
Niyə mənim qiymətim
Qeyri adekvat olur?!
19 oktyabr 2017 Sumqayıt

 

 

 

Qalmadı

Əksim gözündən itəcək,
Bu sevda nakam bitəcək.
Gülüzlüm, sənə yetəcək
Harayım, ünüm qalmadı.

Əl açdım, qollar tükəndi,
Bu sağlar, sollar tükəndi.
Getdiyim yollar tükəndi,
Bir səmtim, yönüm qalmadı.

Xərclədim, yenə xərclədim,
Lap dönə-dönə xərclədim.
Mən ömrü sənə xərclədim,
Özümə günüm qalmadı.
10 fevral 2017 Sumqayıt

 

Müəllif: Ənvər Məsud

Zaur USTAC – ÇƏHRAYI KİTAB – seçmə şeirlər.

kitab

 

Zaur Ustacdan yeni kitab – ÇƏHRAYI  KİTAB.

Kitabla tam olaraq aşağıda göstərilən mənbələrdə tanış olmaq olar:

http://anl.az/el/Kitab/2017/uz_ck.pdf

 

 

http://kitabxana.net/files/books/file/1488868856.pdf

 

YAZARLAR.AZ

Zaur USTAC – Sənin yoxluğunu heç nə ovutmur….

22406483_184675242100052_6174135427830474775_n

SƏN OLMAYANDA

Bir məclis qurulub, Gəncə qaşında,

Mey-məzə yerində, adı, aşında,

Yalnız sən yox idin süfrə başında,

Sənin yoxluğunu heç nə ovutmur….

* * *

Sözlərin şirindi, şəkər şərbətdən,

Gülüşün şəfalı, ən pir türbətdən,

Ruhum gəlişinlə dönər qürbətdən,

Sənin yoxluğunu heç nə ovutmur….

* * *

Sən yoxsan hər şeyin qaçıb ləzzəti,

Çoxu unumsamaz ülfət-izzəti,

Ustac çəkə bilməz bil bu zilləti,

Sənin yoxluğunu heç nə ovutmur….

22.09.2016. 08:38. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2016. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ
#zaurustac

ƏBÜLFƏT HEYDƏR: – “DAĞ HARAY”

images

“DAĞ HARAY”
(Cığalı təcnis)

“Aşıq Ələskərin əziz xatirəsinə ithaf edirəm”.

Kəsildi nişanəm yad oldu vətən,
Gözdən itdi duman haray, dağ haray
Aşıq deyər, dağ haray,
Duman haray, dağ haray
Dost gəlməz, qardaş görməz
Dumandı bu dağ hər ay.
Çox çəkmişəm cəbri cəfa bu canda,
Sinəm üstə çalın-çarpaz dağ, haray.
********************
Ölən ölüb, yerdə qalan sağ deyil,
Könül evim başdan-başa sağ deyil,
Aşıq deyər, sağ deyil,
Yazıq canım sağ deyil,
Unutmuşam sağımı,
Sol tərəfim sağ deyil
Qaçqın elim qürbət eldə sağ deyil,
Yuva qurdum, yıxıldı bir dağ haray.
*********************
Arzuhalım yetirsıniz bir yara,
Cəllad gələ yaralarım bir yara,
Aşıq deyər, bir yara,
Bir hicrandı, bir yara,
Təbibim, loğmanım yox,
Çox incidir bir yara,
Əbülfətdə şan, şan olub bir yara
Qəm qalağı qalıb məndə dağ, haray.

Gözü yolda qalan Ələskərim vay.
Gözü yolda qalan Ələskərim dağ haray!
**********************
04.10.2017

Müəllif:  Abulfat Heydar

Əliхаn Qəhrəmanov – Ələsgər.

images (1)

Ələsgər.

Əliхаn Qəhrəmanov – 1972

Sən аnаdаn оlаn gündən sаnаsаq,
Yüz əlli il tаmаm оldu, Ələsgər.
Qоşmаn, təcnislərin, dоdаqdəyməzin,
Hər birisi, bir dərs оldu, Ələsgər.

Yаd еtdin həmişə sən ustаdlаrı,
Аşıq Аlı kimi bir sənətkаrı.
Min cürə gül аçdı bаğçаnın bаrı,
Hеyif ki, gültəki sоldun, Ələsgər.

Yаndırdın şеirdə sönməyən çırаq,
Əliхаn hikmətindən qоy vеrsin sоrаq.
Söz qоşdun, dоdаğа dəymədi dоdаq,
Ustаdlаr ustаdı оldun, Ələsgər.

OZAN DÜNYASI jurnalı № 3(14), 2013

Müəllif:  Araz Yaquboğlu

Rahim Üçoğlanlı – BU GÜN BİR GÜNAH ETMİŞƏM…

18057900_1198449873597498_8558196670842235397_n

 

BU GÜN BİR GÜNAH ETMİŞƏM

Qoy yaradan bağışlasın,
Bu gün bir günah etmişəm.
Bir gözəli eşqlə süzüb,
Köks ötürüb,ah etmişəm.

Görüb,təzim eyləmişəm,
İçin-için göynəmişəm.
Bir mələkdir söyləmişəm,
Heyrət ilə pah.,etmişəm.

Baxdıqca o şux xanıma,
Od düşüb yazıq canıma,
Həsrəti çəkib yanıma,
Qəlb evimdə şah,etmişəm.
Ağdam-02.10.2017

Müəllif:  Rahim Ucoglanli

Он поймет красоту твоих мыслей и молчание ласковых глаз…

13256361_1741242712801095_5907908279862183422_n

Он поймет красоту твоих мыслей и молчание ласковых глаз…

 

….Это с каждым случится однажды, через год или два, может век. Постучится к вам в дверь очень важный, очень нужный, родной человек. Он не спросит кто до был и сколько, с кем спала, с кем делила кровать. Будет рядом всегда и не только, будет верить, а главное ждать. Он не спросит про трудный характер и менять не посмеет уже, всё в одном, муж, любовник приятель, будет кофе варить в неглиже. Он поймет красоту твоих мыслей и молчание ласковых глаз. Он в тебе будет видеть весь смысл и обнимет сильней в этот раз. Это всё так нежданно приходит, будто в мире включается свет. Человек тебя просто находит, даже в сорок с копейками лет…

…от меня тебе… 

На свете каждый, радуясь, мечтает…

10405611_520858741380603_2832956189186008079_n — копия

На свете каждый, радуясь, мечтает…

 

На свете каждый, радуясь, мечтает,
Что будет согревать родная кровь,
Но далеко не каждый в жизни знает,
В каких же узах он найдет любовь?

Родство по крови! Как же это свято!
Единство самых близких и родных!
Когда теплом семьи Земля объята,
Когда нас ждут, с любовью дверь открыв!

Когда душою нас поймут мгновенно,
Когда нам есть, кому ее излить,
Когда все то, что в нас так сокровенно,
Мы можем вместе с ними разделить.

Как по душе нужны нам в жизни люди,
Чтоб друг у друга все в глазах прочесть,
Когда в них нет ни палачей, ни судий,
Родные люди – главное, что есть!

Мы ищем на просторах дивной суши
В родной душе поддержку и любовь.
Мы ищем, только родственные души
Так часто вовсе не родная кровь.

Единство душ сердца их согревает,
Язык единый, что роднит сильней.
У многих часто по судьбе бывает,
Что неродные всех родных родней.

Не знаем мы, кто нам развеет скуку,
Кто ближе будет, лучше нас поймет?
Кто знает, кто подаст нам в жизни руку,
И как она в дальнейшем повернет?

Доверьтесь сердцу и не зарекайтесь,
Не предусмотришь никогда всего,
А посему прошу, НЕ ОТРЕКАЙТЕСЬ,
НЕ ОТРЕКАЙТЕСЬ ВЫ НИ ОТ КОГО!

У нас быть может разная дорога,
Но встретимся мы где-то все равно.
МЫ ВСЕ ЕДИНЫ, ВСЕ МЫ – ДЕТИ БОГА,
ПО ЖИЗНИ ВСЕ МЫ ЦЕЛОЕ ОДНО!

Как по душе нужны нам в жизни люди,
Чтоб друг у друга все в глазах прочесть…
Когда в них нет ни палачей, ни судий,
Родные души – главное, что есть!

…от меня тебе… 

ƏBÜLFƏT HEYDƏR – “QARABAĞDADI”

10405611_520858741380603_2832956189186008079_n — копия

“QARABAĞDADI”

Sən ocaq yerisın, sən bir pir yeri,
Söz-söhbətin həmşə təzə tər yeri,
Dədələr yurdumun əcəb sir yeri,
Cənnəti-Rizvanım Qarabağdadı.
***********
Nə gözəldi bu yerlərin meşəsi,
Sevən kəsin qəm çəkməkdir peşəsi,
“İsa bulağı”nda “Bülbül”ün səsi,
Müqəddəs məkanım Qarabağdadı.
************
Bulaq üstə boyu bəstə qızlar hey,
Sinəsində köz olanlar sızlar hey,
Qatar-qatar durnalar hey, qazlar hey,
Mənim şöhrət-şanım Qarabağdadı.
************
Dərdindən xəstəyəm, ovutmağın yox,
Könlümü sevinclə ayıltmağın yox.
Bu necə gərdişdi, qayıtmağın yox,
Mənm yarı canım Qarabağdadı.
************
Qoca qartal “Şuşa”danmı gəlirsən!
Ah çəkmə dözmürəm, ah çəkəndə sən.
Əbülfət deyiləm, yox olmuşam mən,
“Kəbə”m, din-imanım Qarabağdadı.

 30.09.2017

Müəllif:  Abulfat Heydar