A dünya – Xanım İsmayılqızı.

15027787_943084145824725_6516646943584642547_n

A dünya

A dünya, sənin nə gözəl oynatmağın var adamı,
Bu havaların qoynunda aldatmağın var adamı.

Türlü-türlü məzələrin içində bihuş edərək,
Məsti-xumar ocağında qaynatmağın var adamı.

Buruq-buruq saçlarına düyün düşür qoca, cavan,
Nəfəsləri təngidərək fırlatmağın var adamı.

Verib almağın olmaya, alıb satmağın olmaya,
Satanlara aldıraraq cırnatmağın var adamı.

Meyin də var, zəhərin də, sevincin də, kədərin də,
Şəkər tozunda bişirib xarlatmağın var adamı.

Yol da sənin, əl də sənin, od da sənin, kül də sənin,
Bu bolluğun arasında ağlatmağın var adamı.

A dünya, sənin nə gözəl aldatmağın var adamı,
Öz havanı çaldıraraq oynatmağın var adamı.

Müəllif: Xanim Ismayilqizi

Advertisements

NƏMLİ QÖNÇƏLƏR – BU BAHAR DA BELƏ GƏLDİ – ŞAİRLƏRDƏN ŞEİRLƏR…

YAZARLAR.AZ  TƏQDİM  EDİR:

NƏMLİ QÖNÇƏLƏR – BU BAHAR DA BELƏ GƏLDİ – ŞAİRLƏRDƏN ŞEİRLƏR… Hər il ümid edirik ki, gələn Bahar daha fərqli olacaq… Olurmu, olmurmu çox nisbi məsələdir…. Bu kövrək hisslər şairlərimizin qələmindən bax belə  süzülüb  gəlir:

24993637_1549296738499459_1987073738013257772_n

 

” …BAHAR FƏSLİ YAZ AYLARI GƏLƏNDƏ

SÜSƏNLİ, SÜNBÜLLÜ, LALALI DAĞLAR….”  – ruhuna   min rəhmət Dədə Ələsgər…

images

YURD HƏSRƏTİ TANINMIŞ ŞAİR TƏVƏKKÜL GORUSLUNUN QƏLƏMİNDƏ:

GÖRƏN, BİLƏN YOX

Yenə bahar gəlir, yenə yaz gəlir,
Amma ki, yurduma gedən, gələn yox.
Qəlbləri bir həsrət, bir nisgil dəlir,
Çiçəyi açırmı, görən, bilən yox!

Eyvanda palşıqdan yuvasın qurub,
Şimşək tək şütüyüb, özünü yorub,
Hərdən də naqildə oturub, durub,
Qaranquş uçurmu, görən, bilən yox!

Xatirə boylanır köhnə, təzəli,
Vətən təsviridi sonu, əzəli,
O orman dilbəri, meşə gözəli,
Cüyürü qaçırmı, görən, bilən yox!

Kim görsün, kim bilsin xəbər halından,
Çıxıbmı nurani nənəm şalından,
Boylanıb , göz vurub Dəfin Yalından,
Günəşi saçırmı, görən, bilən yox!

Çəkirmi peç altda məstan xornalar,
Səfini düzübmü telli durnalar,
Arandan yol gələn naxır, fermalar,
Dağlara köçürmü, görən, bilən yox!!!…

28.02.2018

Müəllif:  Təvəkkül Goruslu Məmmədov   

 

 

BAHARLA GƏL

Göstərib nəhayət məharətini,
Bahar gözlüm, baharla gəl ömrümə.
Verib ürəyimə hərarətini,
Bahar gözlüm, baharla gəl ömrümə!

Bir ali qüvvənin təkanı ilə,
Yenə də öz yeri, məkanı ilə,
Çiçəyi, yarpağı, tikanı ilə,
Bahar gözlüm, baharla gəl ömrümə!

Fəsillər dördürsə, bahar göyçəyi,
Könülün, qəlblərin açan çiçəyi,
Çırtlayır butası, açır ləçəyi,
Bahar gözlüm, baharla gəl ömrümə.

Təbiətdə bahar, gözündə bahar,
Ləbində gül açan sözündə bahar,
Yanağında bahar, üzündə bahar,
Bahar gözlüm, baharla gəl ömrümə.

Havadan qoxuyan lətif nəfəsi,
Oyadır qəlblərdə sevda həvəsi,
Bahardı sevginin, eşqin Kəbəsi,
Bahar gözlüm, baharla gəl ömrümə!

02.03.2018

 

 

 

 

 

QARABAĞIMIZDAN, AĞDAMDAN RAHİM ÜÇOĞLANLI…..

SƏN OLMAYANDA

Nədən üzüm gülmür,açılmır eynəm,
Min hala düşürəm,sən olmayanda..
Həsrətin qəlbimi yandırıb yaxır,
Qovrulub bişirəm,sən olmayanda..

Şirinlik olmayır şeirim sözümdə,
Qəm kədər tökülüb bitir üzümdə..
Həyatın mənası itir gözümdə,
Həvəsdən düşürəm,sən olmayanda..

İçimdə cəmlənir,dünyanın qəmi,
Olur xəyallarım yelkənsiz gəmi..
San ki yem axtaran aç quşlar kimi,
Gülüm,yer eşirəm,sən olmayanda..

Rahimin çiyninə bir nisgil qonur,
Ulduzum titrəyir,günəşim sönür..
Hər yan qaranlığa zülmətə dönür,
Yolumu çaşıram,sən olmayanda.!
Ağdam-01.03.2018

Müəllif:  Rahim Ucoglanli 

 

 

TANINMIŞ  ŞAİRƏMİZ XURAMAN XANIM CAMALQIZININ QƏLƏMİNDƏ:

 

Şeir Gözleyirem

Şeir gözleyirem , bir az duyğulu,
Benövşe etirli, nergiz qoxulu,
Oxuduqca meni alıb götürsün,
Qara gözü xumar , xefif yuxulu.

En gözel eylemdi şeir söylemek,
Ne qeder zövqlüdü onu dinlemek,
Uçursan meleyin qanadlarında,
İlahi ilhama şükür ederek.

Sevginin özüdü, eşq dünyasıdı,
Ruhun qanadları alıb götürür.
Üreyin saflığı söz aynasıdı,
Xeyal dünyasına dalıb götürür.

Heyat sanki durur, sessizlik hakim,
Qelbin ehtiyacı misra duyulur.
Bir az saflaşırsan, ruhun dincelir,
Könlünün nisgili sözle yuyulur.

Sükutun en gözel anı yaşanır,
Dolu üreyimden leysan tökülür.
Ürek qızdırmaram kimseye deyim,
Varağa , deftere nece tökülür.

 

Müəllif:  Xuraman Camalqızı  

 

“Laçınım, Kəlbəcərim olsa da dağlar gözəli,
İtirib şahbazını, zirvə dumandır Vətənim…”  Lilpar  CƏMŞİDQIZI qələmindən        Vətən həsrəti belə süzülür könüllərə… belə yazılır ömürlərə, belə dzülür sətirlərə:

Vətənim

Yad alıb canımı candan, mənə candır Vətənim,
Tökülüb köksünə nəşlər, yenə qandır Vətənim.

Nə qədər mərdlərimi qoynuna aldın, uyuyur,
Susduraq güllə səsin, yetsin, amandır Vətənim.

Laçınım, Kəlbəcərim olsa da dağlar gözəli,
İtirib şahbazını, zirvə dumandır Vətənim.

Ağı söylər Analar, naləsi ərşə yetişər,
Al qərənfil düzülüb dərdli kamandır Vətənim.

Bu bahar da yetişir, torpağım açmır gülünü,
Qələbə müjdəsi yox, etmə, gümandır Vətənim.

Elə həsrət çəkirəm, torpağıma yetsin əlim,
Ayrılıq dərdinə dözmək də yamandır, Vətənim.

Lilparın səbri tükənmiş, Vətən eşqiylə yanır,
Zəfərə çatmalıyıq, indi zamandır, Vətənim!

 

Müəllif:  Lilpar Cəmşidqızı

 

“Bahar gəlib pəncərəmə, Ürəyimə gələ bilmir….” Zaur USTAC.

Pəncərə
Bahar gəlib pəncərəmə,
Ürəyimə gələ bilmir….
Lap dayanıb qəlb evimə,
İçəriyə girə bilmir….

* * *

O, zənn edir düz gəlməyib,
Neçə yazdır naz eyləyir….
Deyirəm ki, düz tuş gəlib,
Mən dediyim az eyləyir….

* * *

Ustac, sənə düz eyləyir,
Nə eləyir saz eyləyir….
Sən deyirsən naz eyləyir,
Hər nə edir, az eyləyir….

28.04.2016. Bakı.
Müəllif: Zaur Ustac 

 

YAZARLAR.AZ 

ƏJDƏR ƏLİZADƏ: NEYLƏRƏM Q Ə Z Ə L.

əjdər.

NEYLƏRƏM

Gülüm, səndən də gözəl bir özgə yarı neylərəm,
Qəmzəsiynən qəlb yaxan nazlı nigarı neylərəm.

Ey deyən ğeyrə gər ölsəm, əsla vermərəm könül,
Sən qızıl gül, mən də bülbül, söylə, xarı neylərəm.

Vəfalı sevgilinəm, məndən cəfa gördünmü heç,
Ağarmış saçlara naməhrəm tumarı neylərəm.

Şad və qəmgin günlərində həmdəm oldum mən sənə,
Sənə qəmküsarikən başqa qəmxarı neylərəm.

El bilir dərd əhliyəm, qəm oxuyardım hər zaman,
Səsi batmış bir neyəm, gur səsli tarı neylərəm.

Əjdərəm, şaxta vurub can evimi, donmadayam,
Ömrümün qış fəslidir, qar üstdən qarı neylərəm.

16.07.2017 10:57

Müəllif: Əjdər Əlizadə

ƏJDƏR ƏLİZADƏ – QƏZƏLLƏR

əjdər.

ÇAĞDAŞ  AĞDAM  ƏDƏBİ  MÜHİTİNİN  NÜMAYƏNDƏLƏRİ  SİLSİLƏSİNDƏN – ƏJDƏR ƏLİZADƏ  QƏZƏLLƏR:

 

ÖLÜRƏM…

Bir əlac et mənə ey nazlı nigarım, ölürəm,
Qalmayıb zərrə qədər səbri-qərarım, ölürəm.

Hanı bəs bağladığın eşqə səfa, əhdə vəfa,
Tənhayam, gəl görüşək, gül üzlü yarım, ölürəm.

Həsrətin üzdü məni, gör nə bəlalar çəkirəm,
Yetış imdada, sınıb sədəfli tarım, ölürəm.

Donuram mən sazağından, nə edim, fəsli-qışın,
Gözüm yollarda qalıb, güllü baharım, ölürəm.

Gəl dirilt hisslərimi, qoyma, saralıb soluram,
Görəcəksən, sovuşub bağımda barım, ölürəm.

O isti hənirtinə indi ehtiyac duyuram,
Gəlişinlə əriyər, şaxtalı qarım, ölürəm.

Əjdərəm, hifz elə sən dərdü-bəladan, gözəlim,
Bilirsən, əlindədir hər ixtiyarım, ölürəm.

16.06.2017

 

Sevgililər yar kimidir…

Sevdiyim, gəl yaxına, sevgililər yar kimidir,
Təsvir eyləyim səni, olanların var kimidir.

Qaşların yaydı gülüm, kipriklərin ox, sanıram,
Gözlərin dərinləşib, eşqə giriftar kimidir.

Ləblərin sanki, pətək, tərpənəndə bal süzülür,
Həsrətin çəkmədəyəm, günüm ahu-zar kimidir.

Üzün gül parçasıdır, müşk ilə ənbər qoxuyur,
Buxaq ağ, sinən dümağ, Savalanda qar kimidir.

Həyəcan boğur səni, qalxıb-enir şux təpələr,
Qabarıb ənbərçinin, bir cüt mələs nar kimidir.

Doxsan-altmış bədənin çox yaraşır gərdəninə,
Belin çox incə, zira, gümüş kəmər dar kimidir.

Əjdərəm, sevgi-məhəbbət bağının bağbanıyam,
Sənin hər olanların bostanımda bar kimidir.

15.06.2017

 

FƏLƏYİN ÇƏRXİ ÇÖNƏNDƏ…

Fərz edirik olmayan bəzi şeyi var kimi.
Görənlər də dinməyir, bəzi yalaqlar kimi,

Eşşək indi at olub, gör necə də kişnəyir,
At da başın sallayıb, susub ulaqlar kimi.

Əyrilər kef eyləyir, düz döyülür heç nədən,
Hey burulur burunlar eyni qulaqlar kimi.

Təbaşiri satırlar apteklərdə həb deyə,
Gölmə suyu xod gedir, buzlu bulaqlar kimi.

Yağla şorun qiyməti bərabərdir, işə bax,
Hörməti yox insanın, düzdə alaqlar kimi.

Ət yerinə hər əti nuş edirik, dinmirik,
Varmayırıq fərqinə, türkcə salaqlar kimi.

Hibrid etdik kimləri “Yanlar” ilə bir zaman,
Gizlənib içimizdə sanki, calaqlar kimi.

Etibar yox onlara, mən nə bilim neyləyir,
Söykənib day-daylara bəlkə çolaqlar kimi…

09.06.2017

 

QƏZƏL…

Qəlbimi məhv eləyər qüssə-kədər, sübhə qədər.
Ruhu uçmuş bədənim lərzə gedər, sübhə qədər.

Eşqə düşdüm, oda yandım, nə bəladır çəkirəm,
Ömrümün tən yarısı getdi hədər, sübhə qədər.

Gözəlim, kaş biləsən, yatmayıram mən gecələr,
Hicrinə dözməliyəm mən nə qədər, sübhə qədər.

Yanıram, odlanıram, nəydi günahım görəsən,
Zərbə almış ürəyim üsyan edər sübhə qədər.

Yarımın ovqatını təlx eləyərmi görəsən,
Ahu-zar etdiyimi görsə əgər, sübhə qədər.

Əjdərəm, ərz edirəm, bagü-baharım sənsən,
Nə yazıq, ayrılığın qəlbi didər sübhə qədər.

06.06.2017

Müəllif:  Əjdər Əlizadə