ZAUR USTAC “ƏLİŞ VƏ ANNA” POEMASI

kremlc

Bildiyiniz kimi 2022 – ci ildə, təxminən Aprelin 20-21- də Əliş bəy Kərəmlinin (onu Avropada Alis kimi tanıyırlar) anadan olmasının 700 ili tamam olur. Poema görkəmli memar Şamaxılı Əliş bəy Sübhan oğlu Kərəmli-Şirvaninin  anadan olmasının 700 illiyi münasibəti ilə qələmə alınmışdır. Ümumilikdə bu kitab Əliş bəyin əziz xatirəsinə ithaf olunur. Ruhu şad olsun… Elektron  Kitab  (Y-30-EK-21-ZU) Zaur  Ustac  yaradıcılığının  30  illik yubiley  tədbirləri  çərçivəsində   nəşr  olunur.   PDF : ALİSVEANNA-ZU

YAZARLAR.AZ

Advertisements

Sona Abbasəliqızı – Gələrəm.

20429828_495462250790131_8873437534117002038_n
Gələrəm.
Sən həmişə məni axtar,məni an,
Harda olsan qaça-qaça gələrəm.
Bu həsrətə,bu möhnətə darıxma,
Ruh quşunam uça-uça gələrəm.

Sən əzəldən qədr-qiymət bilənsən,
Qəmimizi parçalayıb bölənsən.
Hiss etsəm ki,mənə sarı gələn sən,
Qollarımı aça-aça gələrəm.

Mən Sonayam,səni anmaq istərəm,
Elinizdə qonaq qalmaq istərəm.
Barmağında üzük olmaq istərəm,
Qağı-daşı quca-quca gələrəm.

Müəllif: Sona İsmayılova

ZAUR USTAC – DÜŞÜB

 

13754220_573656716127240_6950948114086678956_n

DÜŞÜB
Sayı itib ayın, günün, saatın,
Ürəyimə atəş düşüb, od düşüb…
Haçan gəlim ağ əlini  öpməyə?
Ürəyimə nabat düşüb, qənd düşüb…
* * *
Əl öpənin çox olmasın, tək olum,
Məcnun kimdi, Kərəm kimdi yek olum,
Qoy həmişə nübar olum, ilk olum,
Ürəyimə gilas düşüb, tut düşüb…
* * *
Ustacın qibləsi çöhri-qəməri,
O da istər desin zikri-qəməri,
Niqabın gizlədib fitri-qəməri,
Bir zeh göstər, ürəyimə mət düşüb…

Müəllif: Zaur Ustac زائـــور اوستاج
© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

TANIŞ QONAQ – AYGÜN SADİQ.

34503503_234005490515725_4002367580898590720_n

 

TANIŞ QONAQ

Daha məhəbbətin mənim üçün yad…
Bütün olanları olmamış sanaq.
Axı edə bilməz ürəyimi şad
Könül qapısını döyməyən qonaq.

Əhdinə vəfanı unudan gündən
Qəlbdən misra-misra qovulmusan sən.
Sənli tənhalığı istəmirəm mən,
Məni sənsizliklə baş-başa burax.

Silək hafizədən gözəl anları,
Rəngli dünyamızda yaşananları,
Unudaq ürəyə yük salanları,
Eşqi inkar edək, sevgini danaq.

Niyə saxlayırsan rəsmimi hələ?
Ya baxma bir daha, ya alma ələ,
Ya cır at, ya yandır, qalmasın belə…
Daha şəkillə yox, dərdlə ovunaq.

Tale çox oyuna gətirdi bizi,
Fırtınaya saldı bəxt gəmimizi,
Düşmür imtahana “xöşbəxtlik” sözü,
Olsa da həyatın hər üzü sınaq.
Aygun Sadiq 2016

HƏLƏ MƏN VƏ HƏLƏ SƏN – ZAUR USTAC

 

 

KB

 

HƏLƏ  MƏN

 

Dedilər, eşitdim sevmirsən məni,

Dedilər ki, unut məhəbbətini,

Demək tapdamısan eşq çəmənini,

Bizi qınamazmı o gül, o çəmən

O, çəməndən doymamışdım hələ mən.

=   =   =

Çox da ki, desinlər, sevməyirsən sən,

Mənim saf eşqimi rədd eləyirsən,

Bu ilk məhəbbəti unutmaram mən.

Bəs bizə nə deyər, eşidən, bilən

İstəmirəm, dilə düşüm, hələ mən.

=   =   =

Sən məni sevmirsən, mən ki, sevirəm,

Sən həsrət çəkmirsən, mən ki, çəkirəm,

Sənin həsrətini nəzmə çəkirəm,

Ürəyimi boşaldıram qələmnən,

İstəməzdim, şair olum hələ mən…

 

06 noyabr 1990 Yusifcanlı

 

 

============================================================================

 

 

 

HƏLƏ  SƏN

 

Bəs mənə nə deyər, dostlar, tanışlar?

Söylə görüm, bu işi kim bağışlar?

Dost qəmlənər, düşmən bunu alqışlar,

Məhəbbətin nə olduğun get öyrən,

Nabələdsən, böyük yolda hələ sən!

=   =    =

Həvəs nədi, məhəbbət nə get öyrən,

Səadət nə, hərislik nə get öyrən,

Səxavət nə, xəbislik nə get öyrən,

Bütün bunlar lazımdıki biləsən,

Nabələdsən, böyük yolda hələ sən!

=   =   =

Gözəl sima, heç gözəllik deyildir.

İncə bədən, heç incəlik deyildir.

Zərif tellər, heç zəriflik deyildir.

Gözəl insan, sən daxilən gözəlsən,

Nabələdsən, böyük yolda hələ sən!

 

06 noyabr 1990 Yusifcanlı

 

 

 

 

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

“İSTƏMƏZDİM  ŞAİR  OLUM  HƏLƏ  MƏN” kitabından.

ZAUR USTAC – FİTNƏKAR.

ab

FİTNƏKAR
Dodaqların baldır, dedim
Arı kimi sancdın məni….
Yanaqların aldır, dedim
Alov kimi sardın məni….
* * *
Atəşi əli ucunda,
İynəsi dili ucunda.
Kəməndi teli ucunda,
Felə fəda etdin məni….
* * *
Ustac olub, xal əsiri,
“Fitnə” quran fel əsiri,
Qəlbi şirin dil əsiri,
Ruhu talan etdin məni….
06.12.2015. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

İKİ SÖHBƏT – Aygün SADİQ.

34134722_232567057326235_6230296047957049344_n

 

İKİ SÖHBƏT

Ya Rəbb, qəbahətim boyumdan hündür,
Zaman da yetmədi, möhlət istəyəm.
Bir baxdım: dünyaya gəldiyim gündür,
Bir baxdım: ölümdən o tərəfdəyəm.

Ömür sarayımı buraxıb viran,
Əcəl taleyimin içindən keçdi.
İllər göz önündə əriyən zaman
Ürək fərq etməmiş, üzülməmişdi.

Qapımı zamansız döyəndə əcəl
Qalxıb təbəssümlə açdım üzünə.
Dedim: “Xoş gəlmisən, buyur, evə gəl,
Çox böyük yaxşılıq edirsən mənə”.

Öncə, amiranə, qaba səs ilə:
“Səni aparmağa gəlmişəm, -dedi,
– Qaçmağı düşünmə, keçmisən ələ!”…
(Sonuncu cümləni çox ötkəm dedi)

Dedim: “Yanılırsan bu cür gümanda,
Çoxdan soyuyubdur dünyadan əlim.
Elə istəyirdim, yaxın zamanda
Həyatdan tam qopub Rəbbimə gəlim”.

Həqiqət aradı mənim sözümdə,
Gözümə şübhəylə baxdı, dayandı.
Mən heyrət oxudum onun gözündə,
O da rəftarımı bir oyun sandı.

Soruşdu: “Bəs niyə bu fikirdəsən?
İnsanlar əcəlin əleyhinədir.
Sən adi adamdan uca yerdəsən,
Bunca soyuqluğun səbəbi nədir?”

Dedim: “Sorma bunu, yorğunam, inan…
Taleyim üzümə heç diş qıcadı.
Cavabım bəllidir yaşantılardan…
Mənim həyatımın zülümdür adı”.

– Getdiyim evlərdə sevilmirəm heç,
Ömründən qovmağa çalışır hamı.
Yaman duyğulandım, Günahımdan keç…
İlk dəfə görürəm səntək adamı.

Dedim: “Vaxt itirmə, arzuma yetir,
Artıq sevincimin səbəbi aydın.
Məni Aləmlərin Rəbbinə götür”….
Bircə an keçmədən səmalardaydım….

İndi qarşındayam (Həyəcan bir az)….
Ölü sayılıram digər dünyada .
Nə olar, burdakı ömrümü xoş yaz,
Burda da zamanım getməsin bada…

Müəllif: Aygun Sadiq

Təvəkkül Goruslu – SÖYLƏDİN.

 

10405611_520858741380603_2832956189186008079_n — копия

SÖYLƏDİN

Mən ölsəm məzarım ziyarət eylə,
Yazdığın şeirdən qiraət eylə,
Üzülmə , əzizim, nə heyrət eylə,
Ağlama, söylədin, canidi dünya!

Çoxu duymayanı çoxdan sezmişəm,
Daha yaşamaqdan , vallah bezmişəm,
Sən demə , mən artıq köhnə izmişəm,
Çağlama, söylədin, fanidi dünya!

Həyatı sevirsən, qoru özünü,
Gəlirsə nəfəsin, söylə sözünü,
Röyaya qapılıb, yumma gözünü,
Bağlama, söylədin, anidi dünya!

25.05.2018

Müəllif: Təvəkkül Goruslu Məmmədov

Tofiq QƏBUL – SƏNİ SEVƏCƏYƏM ŞƏRQLİ SAYAĞI. 

10405611_520858741380603_2832956189186008079_n — копия

SƏNİ SEVƏCƏYƏM ŞƏRQLİ SAYAĞI. 
Mən diz çökməyəcəm qarşında sənin,
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı.
Mən gül səpməyəcəm başına sənin,
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı.

Yalan vədlər İlə aldatmayacam,
Özümü qarşında alçaltmayacam,
Sənə tərif deyib ucaltmayacam,
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı.

Sevirəm sözünü gözüm deyəcək,
Ailə ocağını közüm deyəcək,
Bu xoşbəxt birliyi dözüm deyicək,
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı.

Toyumuz keçəcək el şənliyi tək,
Nə lazım, səpilsin pul ətək-ətək,
Axı toy edirik məhəbbət dərək.
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı.

Ananın, atanın yeri olacaq,
Nənənin, babanın yeri olacaq,
Bir də bu Vətənin yeri olacaq,
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı.

Bu sevgi nə saxta röyalar kimi,
Bu sevgi nə saxta boyalar kimi,
Səni sevməyəcəm boyarlar kimi.
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı.

Sevgi qəlbimizdə yaşıyacaqdır,
Sonra övladlara daşınacaqdır,
Ailə sevgisi başlıyacaqdır,
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı

20.05.2018.

Müəllif: Tofiq Qəbul 

Qat məni gecələr yuxularına – Təranə MƏMMƏD.

32155810_572480423151413_7092800990813880320_n

 

Qat məni gecələr yuxularına

Əlvan boyaların al rəngi olum,
Süzülüm fırçadan rəsminə dolum,
Həzin röyalarda qonağın olum, 
Qat məni gecələr yuxularına.

Zülmət gecələrin Ayına dönüm,
Göydə ulduz olub hey yanıb sönüm,
Uçan pərvanətək başına dönüm,
Qat məni geçələr yuxularına.

Sədləri adlayıb yollar açaram,
Qaranlıq dünyana işıq saçaram,
Sübhə gözlərimi sənlə açaram,
Qat məni gecələr yuxularına.

Oda alışmışam, bir gün sönərəm,
Ayrılıb bədəndən ruha dönərəm,
Onda istəsən də bir də demərəm,
Qat məni gecələr yuxularına.

Müəllif: Terane Memmed