Безо всяких “если”. Просто так…

13332814_1635684090089589_4406817754862095741_n (1)

 

 

Безо всяких “если”. Просто так…

 

Знаете, какое обстоятельство
На земле дороже всяких благ?
Это, чтобы были в жизни рядышком
Те, кому нужны вы просто так…

Те, кто просто так улыбкой радуют,
И звонят, чтоб только услыхать
Голос ваш… Не на большие праздники,
И не по причине разузнать…

Те, кто забегают к вам при случае
На чаёк, на кофе… Просто так,
И при встрече восклицают: “Слушай-ка,
Мы давно не виделись… Ты как?”

Те, кто любят вас без визга лишнего
В суете житейских передряг
С вашей болью, нервами, привычками…
Безо всяких “если”. Просто так…

Advertisements

Создайте Женщину…

13700087_218306091903094_3390411620196942112_n

 

 

Создайте Женщину, не из ребра – из меда,

Из перца острого и сладкого вина,

Чуть-чуть надежды, чтобы верить в чудо,

Чуть-чуть боязни, что уснет одна.

Смешайте специи, немного кориандра,

Щепотку ночи и щепотку света дня,

Миндаль, корицу и немного амбры,

Воды прохладу, искорку огня.

Создайте Женщину – запястья, шею, тело,

Чтоб оценить всю красоту суметь,

Всю гибкость кошки, силу от пантеры,

Чтоб рядом с нею быть всегда хотеть.

Улыбка, смех и легкость облаков,

Непостоянство – то печаль, то радость,

Немного тайны и портрет готов,

Добавьте ей ранимость, даже слабость…

Создайте Женщину, что сможете Любить,

Нет, не терпеть и не оставить рядом,

А чтоб беречь и на руках носить,

Чтоб просыпаться ради ее взгляда,

Стать сильным и почти неуязвимым –

Из пепла свое сердце воскресить…

Создайте Женщину, чтоб быть Любимым,

Создайте Женщину, чтобы Любить !

Дарите женщинам…

 

13256361_1741242712801095_5907908279862183422_n

 

Дарите женщинам… себя,

Всё остальное – лишь забава,

На кончике иглы – отрава

И прозябание в цепях!

Дарите женщинам СЕБЯ!

Дарите женщинам… любовь,

Но только каждый день дарите

На русском, чешском, на иврите,

Она её поймёт любой.

Дарите женщинам ЛЮБОВЬ!

Дарите женщинам… рассвет

В любое время дня и ночи,

Она его лишь видеть хочет:

Устроен мир так – для побед.

Дарите женщинам РАССВЕТ!

Дарите женщинам…уют,

Тепло плеча, ей столь родного,

Не для хваленья показного,

Ведь женщины его так ждут!

Дарите женщинам УЮТ!

Дарите женщинам… причал,

Встречайте так, как ей хотелось,

И не хвалите вслух – за смелость,

И не хулите вслух – за страх!

Дарите женщинам ПРИЧАЛ!

Дарите женщинам… стихи,

Их – без конца вы ей дарите.

Всё просто там – в метеорите,

А к ней – подходы велики.

Дарите женщинам СТИХИ!

Дарите женщинам… очаг,

Очаг любви и вдохновенья,

Пускай без остановки пенье

В груди звучит и блеск в очах!

Дарите женщинам ОЧАГ!

Дарите женщинам… духи,

И драгоценных нот звучанье,

И чистых родников журчанье,

И красоту родных стихий!

Дарите женщинам ДУХИ!

Дарите женщинам… мечту.

Не опошляйте всё деньгами,

И если хорошо ей с вами,

Так значит – выбрали вы – ту!

Дарите женщине МЕЧТУ!

Мне нравится…

 

20604587_121213341846742_7485877715690624193_n

 

Мне нравится тепло,
что между Твоих строчек…
и лучик золотой улыбки на губах…
Мне нравится, что здесь,
где царство букв и точек,
не потерялись мы в далеких проводах
На краткий миг иль век мы встретились
-не знаю, но время наших слов останется со мной,
мне нравится, что я Тебя всем сердцем понимаю,
и нравится мне знать,
что понята…тобой…

Zaur USTAC – DOQQUZU ON BEŞ KEÇİR…

20170731_091616

DOQQUZU ON BEŞ KEÇİR…

(Mayakovskidən danışan Xanıma)

 

Danışdıq,  gələcəksən…

Sən dedin: – “Çalışaram…”

Mən dedim: –  “Gözləyəcəm…”

Səkkizi  on beş keçir…

Kipriklərim asılıb, saniyə əqrəbindən

Baxışlar mədət umur, saatın məhvərindən…

Zamanın  kəfkirində  yellənir  neçə xəyal…

Doqquzun yarsı oldu…

İstəyirəm, diksinim qəfil qapı zəngindən

Ta ki, yaxam qurtarsın bu zamanın əngindən…

Çık-çık saat səsində ələnir neçə istək…

Daha doqquz olubdur…

Eşikdə şər qarışıb…

Fikirlər də dolaşıb…

Çöl işığı yandırım, yolun işıqlı olsun…

Doqquzu on beş keçir…

Danışdıq gələcəksən…

Sən dedin: – “Çalışaram…”

Mən dedim: –  “Gözləyəcəm…”

Yəqin ki, çalışırsan…

Mən də ki, gözləyirəm…

Kipriklərim dolaşıb,  əqrəbi izləməkdən,

Baxışlarım əzilib,  zamanı “bizləməkdən…”

Onun da yarsı oldu…

Zaman sürəsi doldu…

Bundan sonra hər bir an,  artıq, zamana yükdü…

Durum, eşiyə baxım…

İşıq sönməyib, barı…

Birdən qəfil gələrsən, gözün görməz kandarı…

On oldu, torba doldu…

On birdir, – gözləyirəm…

Çalışırsanmı, sən də…

On iki, bir, iki, üç…

Əlim gəlmir, söndürüm, bayırdakı işığı…

Dilimdə bitən budu: – “Xoş gəldin içəri keç…”

Dörd yoldaş sirdaş olub,

Belə qovuşduq sübhə…

Daha gələ bilməzsən,

Buna qalmadı şübhə…

İndi saat doqquzdur, hətta onu beş keçir…

Qulaq qapı zəngində, göz ilişib əqrəbə…

Dünya şən, zaman məzə…

Təkcə bizik qəribə…

Doqquzu on beş keçir…

Yəqin, indi yoldasan, işə tələsən vaxtdır…

Çalışırsan çatasan gecikmədən işinə…

Mən də durum, söndürüm, qoy  bayırın işığın…

Çalar saatla oyaq, alım gözün acısın…

Zaman kimə istəyir qoy dişini qıcasın…

Düz qoqquzun yarsıdır…

Əlim qopmur qələmdən…

İstəyirəm biləsən, bunlar hamısı deyil…

Bu sözləri yazmağa ən ağ vərəq seçmişəm…

Hələ, neçə kəlmənin üstündən vaz keçmişəm…

 

31.07.2017. BAKI. (09:40)

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ
#zaurustac

 

MÜƏLLİFİN  ÖZ   SƏSİ  İLƏ:

Təvəkkül Goruslu – GETMƏZ şeiri.

11241617_676012729197109_2760167283180963671_n

GETMƏZ

Bir mələk görmədim bu yaraşıqda,
Eşqimi, sevgimi alıb da getmiş.
Gözlərdən süzülən nur da, işıq da,
Könüldən könülə gizli yol imiş.

Yorulmam bu yolda nigaran qalma,
Hələ ki, ürəkdə təpər, dözüm var.
Əl verib hicrana fikirə dalma,
Hələ yolun güdən iki gözüm var.

Ürəyin qapısı üzünə açıq,
Kilidi məndəsə, açarı səndə.
Sevgimə olmasın şübhən azacıq,
Bir dəli eşq ilə gir, durma gendə.

Sənə olan eşqim ümman kimidi,
Sahili ölçüsüz, dərindən dərin.
Axdıqca toplanan zaman kimidi,
Aşkardı, şəffafdı, göstərməz zərin.

Nə qədər düşüncəm, ruhum yerində,
Sənə olan sevgim tükənməz, bitməz.
Dünyanı tərk etsəm günün birində,
Bədənim getsə də ürəyim getməz!

19.07.2017

Müəllif: Təvəkkül Goruslu Məmmədov

Gülşən MUSTAFA: Yox ki sənin əvəzin…

15541698_1274055885984069_5013675126778593584_n

SƏNİN ƏVƏZİN

Aşıma su qatsan da,
Sözdən ocaq çatsan da,
Alovuna atsan da, 
Yaxsan da həzin – həzin
Yox ki sənin əvəzin.

Gözümdəki yaş kimi,
Yolumdakı daş kimi,
Dondursan da qış kimi,
Yaxsan da həzin – həzin
Yox ki sənin əvəzin.

Deyilməmiş söz kimi,
Üzü qarsan köz kimi,
Tikan batan diz kimi,
Yaxsan da həzin – həzin
Yox ki sənin əvəzin…

Müəllif:  Gülşən Mustafa

Zaur USTAC : ƏLDƏ ÇIRAQ GƏZƏCƏKSƏN…

elde ciraq

 

MƏNİ

 

Əldə çıraq gəzəcəksən,

Ruhun haçan gəzsə məni…

Qəm gölündə üzəcəksən,

Bir gün qəhər üzsə məni…

*        *        *

Sapı, ipdən ayrı tutan,

Qəmi dosta baha satan,

Tüm qəlblərdə gizli yatan,

Bir gün durub çözsə məni…

*        *        *

Ov bərədə, tacı taxtda,

Nə günah var acı baxtda?

“İldə bir yol atar taxta”,

Atəş  yaxmaz  görsə  məni…

*        *        *

Əldə çıraq gəzən vaxtı,

Gəl, qınama  heç vaxt baxtı,

Yaradan qurubdu taxtı,

Bil, yıxacaq əzsə məni…

*        *        *

Pirim Nəsimi, Ustacam,

Bəhmənyar elminə acam,

Burdayam, sənə möhtacam,

Mən gedincə gəzmə məni…

 

03.07.2017    12:45 (19’)  Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ
#zaurustac

Подарила бы счастье – Наргиз Курбанова

11750693_1608055676131114_5059849160804820734_n

Подарила бы счастье

В ЭТОМ МИРЕ ПЕЧАЛИ, В ЭТОМ МИРЕ ТОСКИ,
Я ХОЧУ,ЧТОБ МЫ СТАЛИ ДРУГ К ДРУГУ.БЛИЗКИ,
ПОДАРИЛА БЫ СЧАСТЬЕ, ЖАЛЬ…ЕГО НЕ ДОСТАТЬ…
ЧТОБ МОГЛИ МЫ С ТОБОЮ СЧАСТЛИВЫМИ СТАТЬ.Я БЫ МОРЕ ВЕСЕЛЬЯ ПОДАРИЛА ТЕБЕ,
ЧТОБЫ ЛУЧ НАСТРОЕНЬЯ ЗАСИЯЛ НА ЛИЦЕ,
МНЕ Б СОГРЕТЬСЯ УЛЫБКОЙ, И УТКНУТЬСЯ В ПЛЕЧО,
ПОДАРИЛА БЫ СОЛНЦЕ,  ЖАЛЬ…ОНО ГОРЯЧО….

Я ХОЧУ ТВОИМ СЕРДЦЕМ,  ДЫХАНИЕМ СТАТЬ,
И, КАК МАТЬ НАД МЛАДЕНЦЕМ, ДО РАССВЕТА НЕ СПАТЬ,
ПОДАРИЛА Б ЛУНУ Я , ЖАЛЬ…. ОНА ВЫСОКО….
ПОДАРИЛА БЫ ЗВЁЗДЫ, ЖАЛЬ….ОНИ ДАЛЕКО…

Я ХОЧУ ТВОИ ПЛЕЧИ, , УТРОМ РАННИМ ОБНЯТЬ,
СЛУШАТЬ СЛАДКИЕ РЕЧИ,, ДЕНЬ И НОЧЬ ЦЕЛОВАТЬ,
Я Б ВЕСЬ МИР ПОДАРИЛА, ЖАЛЬ…ЕГО НЕ ОБЪЯТЬ,
ЧТОБ ТВОЕЙ ПОЛОВИНКОЙ, ХОТЬ ЧАСТИЧКОЮ СТАТЬ.

Я ХОЧУ ТЕБЯ СТРАСТНО, И НЕЖНО ЛЮБИТЬ,
ЧТОБ БЕЗУМНЫЕ ЛАСКИ ТЁМНОЙ НОЧЬЮ ДАРИТЬ,
НАСЛАЖДАТЬСЯ ЧЕРТАМИ, ВИДЕТЬ СЧАСТЬЕ В ГЛАЗАХ,
Я БЫ РАЙ ПОДАРИЛА С АРОМАТОМ В УСТАХ.

КАК ДЖУЛЬЕТТА, ГОТОВА ТЕБЕ ЖИЗНЬ Я ОТДАТЬ,
ЧТОБЫ БЫТЬ С ТОБОЙ СНОВА, И ДУШОЙ ТВОЕЙ СТАТЬ,
Я ХОЧУ, ЧТОБЫ БИЛИ ВМЕСТЕ НАШИ СЕРДЦА,
ЧТОБЫ ВЕЧНО ЛЮБИЛИ, МЫ ВСЮ ЖИЗНЬ,ДО КОНЦА…

ВСЁ ТЕБЕ ПОДААРИЛА, НЕ ОСТАЛОСЯ СЛОВ,
НО ОДНО ПОВТОРЮ Я, ЭТО СЛОВО – ЛЮБОВЬ!
ЧУВСТВО ЭТО СВЯТОЕ, ОНО СВЕРХУ. ДАНО,
ОТДАЛА ТЕБЕ ВСЁ Я, А ПРОШУ, –  ЛИШЬ ОДНО….

ХОЧУ СЧАСТЬЯ ПРОСТОГО,-  БЫТЬ ЛЮБИМА ТОБОЙ,
МНЕ НЕ НАДО ДРУГОГО, – ТЫ (!) ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ!!!

Тобой пьяна была я…

Как хочется в твои глаза взглянуть,
Иначе разобраться в чувствах сложно,
Утраченное счастье вновь вернуть,
Хотя, я знаю,…это невозможно…Уж солнце за черту давно зашло,
Когда с тобою мы расстались,
Ну, почему всё так произошло?
Мы на прощанье… даже не обнялись.Я часто доказать себе пыталась,
Что я сильна, и вовсе не сломалась,
Но каждый раз в себе я ошибалась,
И, вновь поверив, снова обжигалась.Напрасно столько сил своих истратив,
Себя я изводила до предела,
Такой уж у меня характер,
Мне ни к чему всё это было делать!…

Подсказывало сердце мне:- Не верь!
Что ждут меня с тобой одни невзгоды,
Тобой пьяна была я,…но теперь,
Я не войду в одну и ту же воду!

Ты ловко обманул меня, я знаю…
Такая, видно, у меня судьба,
Но я тебя ни в чём не обвиняю,
Наверно, виновата я сама….

ЕСЛИ БЫ ТЫ ЗНАЛ

Тлеет огонёк моей души,
Маленькая искорка надежды,
Я прошу, её ты не туши,
Будь со мною ласковым,..и нежным…
Стоит лишь увидеть мне тебя,
Становлюсь пунцовой я от краски,
Страстью заливается душа,
Я любви хочу твоей,..и ласки…
Сластью переполенные губы,
Будят чувства, спящие во мне,
А глаза, -сиянье изумрудов!
Как трава весеняя, в росе…
Сердце гложет от тоски, во тьме,
Если бы ты знал….как ты мне нужен…
Прилечу на крыльях я к тебе,
Только позови,…и в зной, и в стужу!
Запахом хочу твоим дышать,
Утолить любви и страсти жажду,
Не могу я чувств своих унять,
Поцелуев жду твоих, как счастья….
Я хочу почувсвовать тебя,
Страстью и любовью поделиться,
Отдала б тебе я всю себя,
Чтоб тобою вдоволь насладиться.
Как же мне унять свой страстный пыл!?
Ты, ведь, всё равно меня не слышишь….
Для меня ты будешь, есть , и был,
Даже, если ты меня не видишь!
Погаси очаг моей души,
Окропи холодною водой,
Может так потухнут угольки,
И останется лишь дым седой…
—————————————-
ПЕРВОИСТОЧНИК;

Rahim ÜÇOĞLANLI – KİÇİK TƏPƏ SANMA MƏNİ – şeirlər.

13872925_1734294990152317_526155371049050644_n

Çağdaş Ağdam ədəbi mühitinin tanınmış nümayəndəsi Rahim ÜŞOĞLANLI poeziya çələngindən bir neçə yarpaq…

TƏNHA QANADIMA BİRCƏ TAY GƏTİR

Nə vaxtdır ay gülüm uzaqlardasan,
Gələndə ləçəkdən mənə pay gətir..
İkisin sarı seç,birin qırmızı,
Qoynunda gizlədib nara qoy gətir..

İkisin gözümə təpim ağlayım,
Birin hər gün öpüm,hər gün qoxlayım..
Sayını çox etmə,pünhan saxlayım,
Götür ağ əlinlə bir-bir say gətir..

Rahimi gəl qurtar sən ahu zardan,
Könlünü qəmdən al,ruhunu dardan..
Gəl uçaq birlikdə bu dərdli yerdən,
Tənha qanadıma bircə tay gətir.!

Rahim Üçoğlanlı Rzayev
Ağdam-06.06.2017

 

KİÇİK TƏPƏ SANMA MƏNİ

Mən bir uca qarlı dağam,
Kiçik təpə sanma məni..
Şəkk gətirib varlığıma,
Görə-görə danma məni..

Zirvəm uca hər quş ötməz,
Qartal qonar,qarğa yetməz..
Yonulsam da rəngim itməz,
Əbəs yerə yonma məni..

Bil özüməm getsəm hara,
Qəlbim agdır,cismim qara..
Sal Qaya de innən sora,
Başqa adla anma məni..!

Rahim Üçoğlnlı Rzayev
Ağdam – 07.06.2017

 

 

İSTƏYİR

Hərdən,ara, yoxla məni,
Könlüm yaman yar istəyir..
Sənsiz ahu zar eyləyir,
San ki xəstə nar istəyir..

Bir dağam çiçəyim solub,
Qəm kədərlə dərəm dolub..
Günəş vurub çat-çat olub,
Zirvəm elə., qar istəyir..

Güzar eylə çıx yoluma,
Gəl.,əkil gül tək soluma..
Lütf eylə qız,gir qoluma,
Sol budağım.,bar istəyir..!

Rahim Üçoğlanlı Rzayev
Ağdam-11.06.2017

FƏLƏK GÖZDƏN SALIR MƏNİ

Bilmirəm heç neyləmişəm,
Fələk gözdən salır məni..
Üfləyir qara ney kimi,
Həzin-həzin,çalır məni..

Aman vermir özüm olam,
Çağlayıb boşalıb,dolam..
Qoymur bitib canda qalam,
Tez özümdən alır,məni..

Dərdlərimə baxıb gülür,
Nə əl tutur nə qəm bölür..
Gül oluram,tikan bilir,
Yar bağından yolur,məni..

Rahim üçün divan qurub,
Əldə qılınc yanda durub..
Tam öldürmür boyun vurub,
Tən ortadan bölür məni.!

Rahim Üçoğlanlı Rzayev
Ağdam-13.06.2017

ÇOBAN QARDAŞ

Çoban qardaş,diqqət eylə sürünə,
Sanma belə dərk eləmir,qoyundu..
Nəvaziş et sığal çək hər birinə,
Bil ki dünya başdan-başa oyundu..

Bilmək olmaz yaradanın işlərin,
Ac qoyarsan birdə köçməz köçlərin..
Vaxtı gələr boşda qalar dişlərin,
Elə bilmə quyruq haqdan payındı..

Qəribliyə salma şair sözlərin,
Çoban qardaş,qoy açılsın gözlərin..
Bir gün sönər yəqin ocaq közlərin,
Baxarsan ki,qazanda tək boyundu..

Rahim Üçoğlanlı Rzayev
Ağdam-14.06.2017

 

NƏ AMAN NƏ AH EDƏCƏM

Bir gün səni alıb,ürək,
Bu köksümdən yox edəcəm..
Yerinə bir daş qoyacam,
Sevincimi çox edəcəm..

Atacam kədər qəmimi,
Tutacam mən də dəmimi..
Eşqlə yükləyib gəmimi,
Ac ruhumu tox edəcəm..

Yazmaram,dərdim qalacaq,
Dəyib daşlara solacaq..
Dəftərim kaman olacaq,
Qələmimi ox edəcəm..

Yaxın qoymayıb kədəri,
Lal,kar olub bir qədəri..
Yaşayıb şahdan betəri,
Nə aman,nə ah edəcəm..

Rahim Üçoğlanlı Rzayev
Ağdam-15.06.2017

 

Müəllif: Rahim Ucoglanli