Eldar İSMAYIL – ƏLƏSGƏR DƏDƏ…

21764846_2026926327535581_7616121782188317566_n

 

ƏLƏSGƏR DƏDƏ

Hakimsən şeirimin şah budağında,
Hər kəs at oynatmaz söz oylağında.
Sənətin əlçatmaz ucalığında
Qalasan, səngərsən, Ələsgər dədə.

Ana laylasının beşiyindəsən,
Bu dərdin içində, eşiyindəsən.
Yenə də Göyçənin keşiyindəsən,
Əlçatmaz hünərsən, Ələsgər dədə.

Ruhuna söylərəm hekayətimi,
Namərdlər tapdayıb səadətimi.
Tanrı dərgahına şikayətimi
Bay ollam göndərsən, Ələsgər dədə.

Sonsuz bir istəklə bağlısan elə,
Bu zarınc ellərə bir dua elə.
Alovsuz, tüstüsüz yanırsan elə,
Sən ki, səməndərsən, Ələsgər dədə.

İşıqlı aləmin şah vüqarısan,
Eşqin, məhəbbətin ilk baharısan.
Yenə söz mülkünün bayraqdarısan,
Günəşli səhərsən, Ələsgər dədə.

Misralar ballanır bu dildə belə,
Fərhad Şirin deməz hər dildə belə.
Tarixlər dolansa min il də belə
Dillərdə əzbərsən, Ələsgər dədə.

Sənsən haqq aşiqi, şöhrətli, adlı,
Mehraca yön tutan qartal qanadlı.
Nizami ilhamlı, Füzuli odlu,
Dədə Ələsgərsən, Ələsgər dədə.

Hikmətli kəlamın alayı səndə,
Qüdrətin pozulmaz halayı səndə.
Cilalı sözlərin qalayı səndə,
Sən zərsən, gövhərsən, Ələsgər dədə.

Min aləm yaşatdın bir öz dünyanda,
Kürəsən, atəşsən od-köz dünyanda…
Öz sənət dünyanda, sən öz dünyanda
Dünyalar qədərsən, Ələsgər dədə.

Mənasan, heyrətsən, ay dahi ustad,
Qoşmanın, təcnisin pənahı ustad.
Bu ulu sənətin Allahı ustad…
Əbədi öndərsən, Ələsgər dədə.

 

Müəllif:  Eldar Ismayil

Advertisements

UŞAQLIQ DOSTUMA…

2016-10-23-00-31-5114696995_607420709437633_1394901667_n

UŞAQLIQ DOSTUMA

Yenicə kəsilmiş
budağın içində
bir ağac hönkürtüsü
sükutun
ayağı altında əzildi…

Meşənin
içindən keçən yol
bir dəfə də olsun
dönüb
geri baxmadı…

Heyrətim
heyrətdən barmağını dişlədi.

Mən
ağaclar haqqında
yazdığım şeirin
varaqları
necə cırmaqladığını
gördüm…

Yenə xatırladım…
Alça ağacı
uşaqlıq dostumdur, axı…

Müəllif:  Balayar Sadiq

Sarıbaş kəndi…

 

saribash

 

Sarıbaş kəndi

(Qax rayonu Sarıbaş kəndi.)

Bir qədim diyardı dağlar qoynunda,
Qənirsiz məkandı Sarıbaş kəndi.
Boyun əyməyibdi namərd yanında,
Məğrur dayanıbdı Sarıbaş kəndi.

Uca dağlar keşiyində bir qala!
Meşəsindən çınqı yığıb, od qala…
Əmir Teymur burdan gedib şimala-
Dillərdə dastandı Sarıbaş kəndi.

Axan çaylar bir kəmərdi belində,
Cənnət qoxusu var sanki gülündə.
Pendiri əzbərdi elin dilində-
Dəvadı, dərmandı Sarıbaş kəndi.

Müəllif: Günəş Qarabaĝlı

ƏBÜLFƏT HEYDAR -MƏNƏ GÖNDƏR…

21740700_1890589281259285_7909406083475662084_n

 

MƏNƏ GÖNDƏR

Əs ey səba yeli, dolan dağları,
Gül-çiçək ətrini tez mənə göndər!
Ömür bostanımın solur tağları,
Baharım qış olub, yaz mənə göndər!
*******

Düşmüşəm zamanın bəd sitəminə,
Zalımın zülmünün sərt sitəminə,
Fələyin verdiyi dərd sitəminə,
Yanıb kül olmağa köz mənə göndər!
*******

Bülbülün dərdinə, gülün dərdinə,
Sinəmdə çağlayan selin dərdinə,
Bir qaçqın, didərgin elin dərdinə,
Baxıb ağlamağa göz mənə göndər!
*******

Tarın zümzüməsi, sazın şən səsi,
Canıma od salıb, neyin naləsi.
Dilimi yandırır vətən kəlməsi,
“Ağbaba” dağından buz mənə göndər!
*******

Özümdən küsmüşəm, bezmişəm yaman,
Əbülfət az danış, bəd gəib zaman.
Başıma qar yağır, gözümə duman,
Dərdimin dərmanın tez mənə göndər!

Müəllif:  Abulfat Heydar

ADİL CƏFAKEŞ – SƏN GEDƏN YOLLARDAN ÇƏKİLMİR GÖZÜM ! ! !

ad

SƏN GEDƏN YOLLARDAN ÇƏKİLMİR GÖZÜM ! ! !

 

Sən gedən yollardan çəkilmir gözüm, 
Gözlərim getdiyin yola yol salıb.
Baxıram, baxıram görmürəm səni,
Sən gedəli baxışlarım dul qalıb.

Sən gedən yollardan çəkilmir gözüm,
Hey sən adlı məhəbbəti gözləyir.
Sənsiz həyat mənə heçdi əzizim,
Bəxtim sənli səadəti gözləyir.

Sən gedən yollardan çəkilmir gözüm,
Mən səndə getmişəm, özümü gətir.
Sənsiz lap kəsərdən düşübdü sözüm,
Gəl, mənim kəsərli sözümü gətir.

Sən gedən yollardan çəkilmir gözüm,
Bir gələn görəndə şad oluram mən.
Səni görməyəndə tükənir dözüm,
Özüm lap özümə yad oluram mən.

Sən gedən yollardan çəkilmir gözüm,
Tez qayıt, tez qayıt başına dönüm.
Hərarət ver alovlansın qoy közüm,
Dizimə taqət ver, gözümə işıq.

Səni səsləyirəm olsan da harda,
Sənə çatmasa da, çatsa ünüm.
Qoyma Cəfakeşi gözü yollarda,
Tez qayıt, tez qayıt başına dönüm.

Müəllif:  Adil Cefakes

ƏBÜLFƏZ ÜLIVİ – DOSTUN DA DOSTU VAR..

14671221_1657388607924751_3465088171600080406_n-1

 

DOSTUN DA DOSTU VAR…

Dedim, göndərmədin əksini mənə,
Amma mən əksini yuxuda gördüm.
Düzü elə yatdım sənin xətrinə,
Əməlli, başlıca yuxu da gördüm.

Tarixi gün oldu bu günkü gecə,
Yuxunu yuxuma qataram vallah.
Səni görmək üçün bir an gizlicə,
Əbədi yat desən, yataram vallah.

Bir gün də ömrümdən keçdi beləcə,
Sanıram ən yüksək post qazanmışam.
Mən sənə təşəkkür etməyim necə?
Mən sənin sayəndə dost qazanmışam.

Əl ver, düşmən gözə qara ağ salaq,
Düşmən də anlasın, düşmən olmasın.
Bu dostluq adına elə bağ salaq,
O bağda bir budaq, yarpaq solmasın.

Görmüşük lütf ilə dost, dosta yana,
El dosta yanmayan dosta, ar demiş.
Bəs niyə sirrini vermə dostuna,
Atalar, dostun da dostu var demiş?
29.08.2017.

Müəllif:  Ebulfez Eliev

Abdulla Məmməd – BAŞ DAŞINDA YAŞI DUYAN GÖZ GƏRƏK.

20046386_1788126598100620_8229521621901855814_n

 

BAŞ DAŞINDA YAŞI DUYAN GÖZ GƏRƏK.

 

Bu dünyada daş da olmaq çətindir,
Daşda qəlbən daşı duyan göz gərək.
Sağlığında ürəyi daş kəslərin,
Baş daşında yaşı duyan göz gərək.

Üzüyünün qaşı düşən daş arar,
Atılan daş topuqlarda baş arar.
Dil susduqca ürək gözdə yaş arar,
Daşlaşmasın daşa uyan göz gərək.

Gör kimlərin başdan çıxar çörəyi,
Halal kəsin daşdan çıxar çörəyi.
Haramdısa başdan çıxar çörəyi,
Ruzu üçün daşı oyan göz gərək.

Sel əlindən çəkdiyini daş bilər,
Gül əlindən çəkdiyini baş bilər…
Yaxasını ələ versə baş bilən
Kiprik üstə qaşı duyan göz gərək.

Xəyalında daş üstə daş qoyanın,
Qürbət eldə dəsmalı yaş qoyanın,
Yurda dönüb torpağa baş qoyanın,
Qədərincə daşa həyan göz gərək.

Ağır daş tək başa düşün, boşa mən,
İstəmirəm başa düşüm-başa mən.
Dərdi gözəl qədərimlə daşan mən…
Sevən qəlbdə dərd daşıyan göz gərək.

Rəbbim, sənə yalvarıram diz üstə,
Günahımla dərd daşıyam köz üstə.
Abdullayam, dərd daşıyan söz üstə,
Səbrimdə söz yaşı duyan göz gərək.

Abdulla Məmməd.

Azərbaycan.Quba.

27.08. 2017.

Müəllif:  Abdulla Memmed 

DÖRD DAHİ – DÖRD FOTO… Zaur USTAC.

 

 

İBRƏTAMİZ  DÖRD  FOTO:

GettyImages-463960391-E

Lev Nikolayeviç Tolstoy səfər əsnasında – Yasnaya Polyana yolunda.

 

 

 

1445627290_ebdurrehim-bey-haqverdiyev

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – yataqda.

 

 

 

 

 

sehriyar-615x250

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar – evində.

 

 

56_1Kreve

VİNTSAS KREVE – LİTVA YAZIÇISI İŞ OTAĞINDA – DÜŞÜNƏRKƏN…..

YAZARLAR. AZ

Cəbrayılov Fəxrəddin Mövsüm oğlu – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı.

20727981_1664676760270476_8003922596884675197_n

 

Cəbrayılov Fəxrəddin Mövsüm oğlu – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı.

 

 

1958-ci il avqustun 12-də Qərbi Azərbaycanın Gorus şəhərində anadan olmuşdur. Uşaqlıq illəri Culfa şəhərində keçmişdir. Atasının Almaniyada yerləşən Sovet Qoşunları Qrupunda xidmət etməsi ilə əlaqədar, ibtidai təhsilini orada almışdır. Sonra Bakıya gələrək orta təhsilini burada başa vurmuşdur. 1975-ci ildə Bakı Ali Ümumqoşun Komandirlər məktəbinə daxil olur və 1979-cu ildə təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurur. Gənc komandir təyinatla Almaniyada yerləşən Sovet Qoşunları Qrupuna göndərilir. O, bir il 52262 saylı hərbi hissənin motoatıcı taqımında, dörd il isə 60366 saylı hərbi hissənin əlahiddə qumbaraatan taqımında komandir vəzifəsində çalışır. 1984-cü ildən öz fəaliyyətini Zaqafqaziya Hərbi Dairəsində davam etdirir.
İllər ötür. F.Cəbrayılov doğma respublikaya dönür. O, Bakı şəhəri Nəsimi rayon Hərbi Komissarlığında bölmə rəisinin köməkçisi vəzifəsinə təyin edilir. Öz xidməti vəzifəsini uğurla davam etdirməklə o, hərbi biliklərə yiyələnməyi də unutmurdu, oxumaq, öyrənmək arzusu ilə yaşayırdı. Bu məqsədlə o, 1986-cı ildə Saratov şəhərində SSRİ Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı nəzdində yerləşən Ali Zabitlər Kursunu bitirdi. Onu Respublika Hərbi Komissarlığında 4-cü şöbənin rəis müavini vəzifəsinə təyin etdilər. 1992-ci ildə Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsində müqavilələrin nizamlanması şöbəsinin rəisi vəzifəsinə irəli çəkildi.
1992-ci il… Oktyabr ayı… Cəbhə bölgəsində vəziyyət gərginləşirdi. O, 656 saylı hərbi hissədə əlahiddə motoatıcı taborunun komandiri təyin olundu. Bir il sonra isə Naxçıvanda yerləşən motoatıcı alayın komandirliyi ona tapşırıldı.
1993-cü il… Beyləqan istiqamətində qanlı döyüşlər gedirdi. 704 saylı motoatıcı briqadasında qərargah rəisi idi. Beyləqan rayonu və onun mərkəzi tam təhlükə altında idi. Şəhərdə xeyli dağıntı və itki var idi. F.Cəbrayılovun təklifləri əsasında hazırlanmış əməliyyatlar öz bəhrəsini verdi. Erməni quldurları xeyli hərbi texnika və canlı qüvvə itirərək, geri çəkilməyə məcbur oldular.
1994-cü ilin fevral ayından isə o, Füzuli və Kəlbəcər istiqamətlərində döyüşən, Gəncə şəhərini qoruyan 172 saylı motoatıcı briqadasına komandir təyin olundu. Onun müxtəlif vaxtlarda komandiri olduğu tabor, motoatıcı alay və briqada düşmənə qarşı döyüşlərdə mərdlik və şücaət göstərmişdir
O, 1996-cı ilin iyul ayından Bakının Qaradağ rayon Hərbi Komissarı vəzifəsində çalışır.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı ilə F.Cəbrayılov 1994-cü ilin oktyabr ayında “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə polkovnik Cəbrayılov Fəxrəddin Mövsüm oğluna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilmişdir.
Ailəlidir, iki övladı var.

BU  GÜN  QƏHRƏMANIMIZIN  DOĞUM  GÜNÜDÜR  – BU MÜNASİBƏTLƏ  ONU  TƏBRİK  EDİR  UCA  YARADANDAN CAN SAĞLIĞI, YENİ-YENİ UĞURLAR ARZU EDİRİK….

Müəllif:  Leyla Hesenova

Kaliforniya Universitetinin professoru Lütfi Zadə .

Lotfi-Zadeh400

Dünya şöhrətli azərbaycanlı alim, qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin və qeyri-səlis məntiqin banisi, Kaliforniya Universitetinin professoru Lütfi Zadə 1921-ci ilin 4 fevral tarixində Bakı şəhərində anadan olub. 1944-cü ildə Tehran universitetini elektrik mühəndisliyi ixtisası üzrə bitirib.

Lütfi Zadə 1944-cü ildən 1959-cu ilə qədər Massaçusets Texnologiya İnstitutunda və Kolumbiya Universitetində magistr, doktorluq elmi dərəcələrini alıb.1959-cu ildən Berkli Universitetində professor, 1963-cü ildən isə “Elektrik mühəndisliyi və kompüter elmləri” kafedrasına rəhbərlik edib. Hazırda L.Zadə həmin universitetdə ömürlük professor və Soft Computing İnstitutunun direktoru kimi fəaliyyət göstərir.

Onun məşhur vəziyyətlər fəzası, dinamik sistemlərin idarəolunma və müşahidəolunma nəzəriyyələri müasir idarəetmə elminin əsasını təşkil edir. ABŞ-ın Milli Kosmik Tədqiqatlar Mərkəzi (NASA) bu nəzəriyyələr əsasında idarəetmə sistemlərini tədqiq edir, layihələndirir və tətbiq edir.

L.Zadənin ən böyük nəzəriyyəsi qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyə riyaziyyatın əsası olan ikili çoxluq anlayışına yeni ifadə verib: qeyri-səlis çoxluq. Elmdə qeyri-səlis ölçünün daxil edilməsi təbiətdə və cəmiyyətdə gedən proseslərin qeyri-müəyyənliyini daha adekvat nəzərə almağa imkan yaradıb.

Teqlər: Lütfi-Zadə 
İlkin mənbə: