Eldar İSMAYIL – ƏLƏSGƏR DƏDƏ…

21764846_2026926327535581_7616121782188317566_n

 

ƏLƏSGƏR DƏDƏ

Hakimsən şeirimin şah budağında,
Hər kəs at oynatmaz söz oylağında.
Sənətin əlçatmaz ucalığında
Qalasan, səngərsən, Ələsgər dədə.

Ana laylasının beşiyindəsən,
Bu dərdin içində, eşiyindəsən.
Yenə də Göyçənin keşiyindəsən,
Əlçatmaz hünərsən, Ələsgər dədə.

Ruhuna söylərəm hekayətimi,
Namərdlər tapdayıb səadətimi.
Tanrı dərgahına şikayətimi
Bay ollam göndərsən, Ələsgər dədə.

Sonsuz bir istəklə bağlısan elə,
Bu zarınc ellərə bir dua elə.
Alovsuz, tüstüsüz yanırsan elə,
Sən ki, səməndərsən, Ələsgər dədə.

İşıqlı aləmin şah vüqarısan,
Eşqin, məhəbbətin ilk baharısan.
Yenə söz mülkünün bayraqdarısan,
Günəşli səhərsən, Ələsgər dədə.

Misralar ballanır bu dildə belə,
Fərhad Şirin deməz hər dildə belə.
Tarixlər dolansa min il də belə
Dillərdə əzbərsən, Ələsgər dədə.

Sənsən haqq aşiqi, şöhrətli, adlı,
Mehraca yön tutan qartal qanadlı.
Nizami ilhamlı, Füzuli odlu,
Dədə Ələsgərsən, Ələsgər dədə.

Hikmətli kəlamın alayı səndə,
Qüdrətin pozulmaz halayı səndə.
Cilalı sözlərin qalayı səndə,
Sən zərsən, gövhərsən, Ələsgər dədə.

Min aləm yaşatdın bir öz dünyanda,
Kürəsən, atəşsən od-köz dünyanda…
Öz sənət dünyanda, sən öz dünyanda
Dünyalar qədərsən, Ələsgər dədə.

Mənasan, heyrətsən, ay dahi ustad,
Qoşmanın, təcnisin pənahı ustad.
Bu ulu sənətin Allahı ustad…
Əbədi öndərsən, Ələsgər dədə.

 

Müəllif:  Eldar Ismayil

Advertisements

UŞAQLIQ DOSTUMA…

2016-10-23-00-31-5114696995_607420709437633_1394901667_n

UŞAQLIQ DOSTUMA

Yenicə kəsilmiş
budağın içində
bir ağac hönkürtüsü
sükutun
ayağı altında əzildi…

Meşənin
içindən keçən yol
bir dəfə də olsun
dönüb
geri baxmadı…

Heyrətim
heyrətdən barmağını dişlədi.

Mən
ağaclar haqqında
yazdığım şeirin
varaqları
necə cırmaqladığını
gördüm…

Yenə xatırladım…
Alça ağacı
uşaqlıq dostumdur, axı…

Müəllif:  Balayar Sadiq

ƏYNİMƏ SARI…

11241617_676012729197109_2760167283180963671_n

ƏYNİMƏ SARI

Fikirlər durna tək səfin bağlayıb,
Uçur ürəyimdən beynimə sarı.
Orda ümman olub, daşıb, çağlayıb,
Sel olub sellənib, neynimə sarı!

Gündüz sakitləşmir, gecə yatmayır,
Arzuya, istəyə gedib çatmayır,
Suallar cavabsız, cavab tapmayır,
Qayıdır əhvala, eynimə sarı!

Yoxsa sualıma cavab verənim,
Baxmırsa üzümə məni sevənim,
Daha kimə qaçım, kimə güvənim,
Götür ağ kəfəni əynimə sarı!

22.09.2017

Müəllif:  Təvəkkül Goruslu Məmmədov

Sarıbaş kəndi…

 

saribash

 

Sarıbaş kəndi

(Qax rayonu Sarıbaş kəndi.)

Bir qədim diyardı dağlar qoynunda,
Qənirsiz məkandı Sarıbaş kəndi.
Boyun əyməyibdi namərd yanında,
Məğrur dayanıbdı Sarıbaş kəndi.

Uca dağlar keşiyində bir qala!
Meşəsindən çınqı yığıb, od qala…
Əmir Teymur burdan gedib şimala-
Dillərdə dastandı Sarıbaş kəndi.

Axan çaylar bir kəmərdi belində,
Cənnət qoxusu var sanki gülündə.
Pendiri əzbərdi elin dilində-
Dəvadı, dərmandı Sarıbaş kəndi.

Müəllif: Günəş Qarabaĝlı

SALAM, QARDAŞIM

ad

 

 

 

SALAM, QARDAŞIM

Gəl görüşüb dərdləşək,
Salam, qardaşım, salam !
Ehtiyacdan susmuşam, 
Lalam, qardaşım, lalam !

Dərdimə bax, o tərdi,
Əgər əksəm bitərdi.
Özümdən də betərdi,
Balam, qardaşım, balam !

Qaxma, başıma qaxma,
Qəsrim, evim bu daxma.
Çıx get, dadıma baxma,
Kalam, qardaşım, kalam !

İkidən birə çəkir,
Cızığa, zirə çəkir.
Qəm məndən şirə çəkir,
Balam, qardaşım, balam !

Yurdu, yuvası itən,
Ürəyini ah didən,
Mən slnıb əyri bitən,
Qolam, qardaşım, qolam !

 

Müəllif:  Adil Cefakes

Könlüm…

 

17308915_199160790571201_2893971810304151458_n

 

Könlüm

Əriyir çəkdikcə, hucran dağını,
Xumar baxışlara, əsirdi, könlüm.
Görmədin xöş günü, tale ağını,
Yenə havalısan, nə sirdi, könlüm?

Kükrəyən, dalğalı dəniz kimidi,
Ümmanda yolunu azmış gəmidi.
Nə gözəl mənzərə, nə eşq dəmidi,
Zülmətə qərq olmuş bir yerdi, könlüm.

Leylaya tay olub, gəzir xəyalım,
Eşqinə sahib çıx, getmə ay zalım.
Mən düşüm yatağa, xəstəmi qalım?
Sızlaya-sızlaya çox kürdü, könlüm.

Dəyərin almayıb, eşq sərrafından,
Gəl toxun əlinlə, yoxla yaxından.
Sirli xəzinədi, yanır ahından,
Sərvətlər içində bir dürdü, könlüm.

Nə yerdə rahatdı, nə də səmada,
Olub tənhalıqdan bir yaşıl ada.
Məhəbbət dastanı, əsil mənada,
Köksümdə birinə yer verdi, könlüm.

Lilparı gəzdirir çala-çuxurda,
Gah qoyur zirvəyə, hərdən yıxırda.
Xəlvəti gözüylə durub baxırda,
Bilinmir istəyi, nə dərdi, könlüm.

Müəllif:  Lilpar Cəmşid Qızı

GÖZLƏRİM GÖZ DEYİL Kİ

ad

 

 

GÖZLƏRİM GÖZ DEYİL Kİ

Gözlərim göz deyil ki,
Sudu, ay anam sudu.
Üzümdən təbəssümü, 
Yudu, ay anam yudu.

Dolutək yağır dərdim,
Qurub çal – çağır dərdim.
Budu ən ağır dərdim,
Budu, ay anam budu.

Arzum sərt dikdən düşüb,
Yumaqtək yükdən düşüb.
Könlümün kökdən düşüb,
Udu, ay anam udu.

Ağı olub dilində,
Hey oxundum zilində.
Oldum dərdin əlində,
Qodu, ay anam qodu.

Müəllif:  Adil Cefakes

ƏBÜLFƏT HEYDAR -MƏNƏ GÖNDƏR…

21740700_1890589281259285_7909406083475662084_n

 

MƏNƏ GÖNDƏR

Əs ey səba yeli, dolan dağları,
Gül-çiçək ətrini tez mənə göndər!
Ömür bostanımın solur tağları,
Baharım qış olub, yaz mənə göndər!
*******

Düşmüşəm zamanın bəd sitəminə,
Zalımın zülmünün sərt sitəminə,
Fələyin verdiyi dərd sitəminə,
Yanıb kül olmağa köz mənə göndər!
*******

Bülbülün dərdinə, gülün dərdinə,
Sinəmdə çağlayan selin dərdinə,
Bir qaçqın, didərgin elin dərdinə,
Baxıb ağlamağa göz mənə göndər!
*******

Tarın zümzüməsi, sazın şən səsi,
Canıma od salıb, neyin naləsi.
Dilimi yandırır vətən kəlməsi,
“Ağbaba” dağından buz mənə göndər!
*******

Özümdən küsmüşəm, bezmişəm yaman,
Əbülfət az danış, bəd gəib zaman.
Başıma qar yağır, gözümə duman,
Dərdimin dərmanın tez mənə göndər!

Müəllif:  Abulfat Heydar

ADİL CƏFAKEŞ – SƏN GEDƏN YOLLARDAN ÇƏKİLMİR GÖZÜM ! ! !

ad

SƏN GEDƏN YOLLARDAN ÇƏKİLMİR GÖZÜM ! ! !

 

Sən gedən yollardan çəkilmir gözüm, 
Gözlərim getdiyin yola yol salıb.
Baxıram, baxıram görmürəm səni,
Sən gedəli baxışlarım dul qalıb.

Sən gedən yollardan çəkilmir gözüm,
Hey sən adlı məhəbbəti gözləyir.
Sənsiz həyat mənə heçdi əzizim,
Bəxtim sənli səadəti gözləyir.

Sən gedən yollardan çəkilmir gözüm,
Mən səndə getmişəm, özümü gətir.
Sənsiz lap kəsərdən düşübdü sözüm,
Gəl, mənim kəsərli sözümü gətir.

Sən gedən yollardan çəkilmir gözüm,
Bir gələn görəndə şad oluram mən.
Səni görməyəndə tükənir dözüm,
Özüm lap özümə yad oluram mən.

Sən gedən yollardan çəkilmir gözüm,
Tez qayıt, tez qayıt başına dönüm.
Hərarət ver alovlansın qoy közüm,
Dizimə taqət ver, gözümə işıq.

Səni səsləyirəm olsan da harda,
Sənə çatmasa da, çatsa ünüm.
Qoyma Cəfakeşi gözü yollarda,
Tez qayıt, tez qayıt başına dönüm.

Müəllif:  Adil Cefakes

ƏBÜLFƏZ ÜLIVİ – DOSTUN DA DOSTU VAR..

14671221_1657388607924751_3465088171600080406_n-1

 

DOSTUN DA DOSTU VAR…

Dedim, göndərmədin əksini mənə,
Amma mən əksini yuxuda gördüm.
Düzü elə yatdım sənin xətrinə,
Əməlli, başlıca yuxu da gördüm.

Tarixi gün oldu bu günkü gecə,
Yuxunu yuxuma qataram vallah.
Səni görmək üçün bir an gizlicə,
Əbədi yat desən, yataram vallah.

Bir gün də ömrümdən keçdi beləcə,
Sanıram ən yüksək post qazanmışam.
Mən sənə təşəkkür etməyim necə?
Mən sənin sayəndə dost qazanmışam.

Əl ver, düşmən gözə qara ağ salaq,
Düşmən də anlasın, düşmən olmasın.
Bu dostluq adına elə bağ salaq,
O bağda bir budaq, yarpaq solmasın.

Görmüşük lütf ilə dost, dosta yana,
El dosta yanmayan dosta, ar demiş.
Bəs niyə sirrini vermə dostuna,
Atalar, dostun da dostu var demiş?
29.08.2017.

Müəllif:  Ebulfez Eliev