ƏBÜLFƏT HEYDƏR – “QARABAĞDADI”

10405611_520858741380603_2832956189186008079_n — копия

“QARABAĞDADI”

Sən ocaq yerisın, sən bir pir yeri,
Söz-söhbətin həmşə təzə tər yeri,
Dədələr yurdumun əcəb sir yeri,
Cənnəti-Rizvanım Qarabağdadı.
***********
Nə gözəldi bu yerlərin meşəsi,
Sevən kəsin qəm çəkməkdir peşəsi,
“İsa bulağı”nda “Bülbül”ün səsi,
Müqəddəs məkanım Qarabağdadı.
************
Bulaq üstə boyu bəstə qızlar hey,
Sinəsində köz olanlar sızlar hey,
Qatar-qatar durnalar hey, qazlar hey,
Mənim şöhrət-şanım Qarabağdadı.
************
Dərdindən xəstəyəm, ovutmağın yox,
Könlümü sevinclə ayıltmağın yox.
Bu necə gərdişdi, qayıtmağın yox,
Mənm yarı canım Qarabağdadı.
************
Qoca qartal “Şuşa”danmı gəlirsən!
Ah çəkmə dözmürəm, ah çəkəndə sən.
Əbülfət deyiləm, yox olmuşam mən,
“Kəbə”m, din-imanım Qarabağdadı.

 30.09.2017

Müəllif:  Abulfat Heydar 

Advertisements

İldırım Qəhrəmanov – …ƏLƏSGƏR…

images

…….Ələsgər……

Söz-söz yanıb, misra -misra alışan,
Köz olubdur qəlbimizdə Ələsgər !
Laylasıyla yaramızı bağlayan
Saz olubdu qəlbimizə Ələsgər!

İnsaf bizdən uzaq düşsə bir anlıq,
O tamaha gedəsiyik qurbanlıq…
Bəsirəti nə vaxt tutsa qaranlıq
Göz olubdu qəlbimizə Ələsgər !

Dağlarım tək baş çəkibdi göylərə,
Dost deyibdir beş dil bilən Bəylərə.
İldırım da istər ondan gül dərə
Yaz olubdur qəlbimizə Ələsgər !

13.09.2017.

Müəllif:  Ildirim Qehramanov

Balayar Sadiq – ÜŞÜYƏN UCALIQ…

2016-10-23-00-31-5114696995_607420709437633_1394901667_n

ÜŞÜYƏN UCALIQ

Gəldim,
uzaqlar əliboş qaldı…
ağacların danışdığı
rəngdə yorğunam.

Baxışımda çidarlanıb
buludlar
Yaddaşımın çölləri
dağılıb
yaşıllığın təravətinə…

Damarlarımda mələyən
quzuları varaqlayıram
canavar səsinə məktub yazaraq…

Yenə də gec gəldi həndəsə fəsli
Məni unudubdu
bütün rəqəmlər
ağacların danışdığı rəngdə

İndi bir köntöy sözün
üstünə çıxıb
zamanın üzünə
solaxay bir həqiqəti
çırpmaq gərəkdir
ağacların danışdığı rəngdə.

Daha qaldır əllərini
bayraq əvəzi
və unutma,
ucalan bütün bayraqların
üşüdüyü bir ucalıq var
ağacların danışdığı rəngdə…

 

Müəllif:  Balayar Sadiq

Eldar İSMAYIL – ƏLƏSGƏR DƏDƏ…

images

 

ƏLƏSGƏR DƏDƏ

Hakimsən şeirimin şah budağında,
Hər kəs at oynatmaz söz oylağında.
Sənətin əlçatmaz ucalığında
Qalasan, səngərsən, Ələsgər dədə.

Ana laylasının beşiyindəsən,
Bu dərdin içində, eşiyindəsən.
Yenə də Göyçənin keşiyindəsən,
Əlçatmaz hünərsən, Ələsgər dədə.

Ruhuna söylərəm hekayətimi,
Namərdlər tapdayıb səadətimi.
Tanrı dərgahına şikayətimi
Bay ollam göndərsən, Ələsgər dədə.

Sonsuz bir istəklə bağlısan elə,
Bu zarınc ellərə bir dua elə.
Alovsuz, tüstüsüz yanırsan elə,
Sən ki, səməndərsən, Ələsgər dədə.

İşıqlı aləmin şah vüqarısan,
Eşqin, məhəbbətin ilk baharısan.
Yenə söz mülkünün bayraqdarısan,
Günəşli səhərsən, Ələsgər dədə.

Misralar ballanır bu dildə belə,
Fərhad Şirin deməz hər dildə belə.
Tarixlər dolansa min il də belə
Dillərdə əzbərsən, Ələsgər dədə.

Sənsən haqq aşiqi, şöhrətli, adlı,
Mehraca yön tutan qartal qanadlı.
Nizami ilhamlı, Füzuli odlu,
Dədə Ələsgərsən, Ələsgər dədə.

Hikmətli kəlamın alayı səndə,
Qüdrətin pozulmaz halayı səndə.
Cilalı sözlərin qalayı səndə,
Sən zərsən, gövhərsən, Ələsgər dədə.

Min aləm yaşatdın bir öz dünyanda,
Kürəsən, atəşsən od-köz dünyanda…
Öz sənət dünyanda, sən öz dünyanda
Dünyalar qədərsən, Ələsgər dədə.

Mənasan, heyrətsən, ay dahi ustad,
Qoşmanın, təcnisin pənahı ustad.
Bu ulu sənətin Allahı ustad…
Əbədi öndərsən, Ələsgər dədə.

 

Müəllif:  Eldar Ismayil

UŞAQLIQ DOSTUMA…

2016-10-23-00-31-5114696995_607420709437633_1394901667_n

UŞAQLIQ DOSTUMA

Yenicə kəsilmiş
budağın içində
bir ağac hönkürtüsü
sükutun
ayağı altında əzildi…

Meşənin
içindən keçən yol
bir dəfə də olsun
dönüb
geri baxmadı…

Heyrətim
heyrətdən barmağını dişlədi.

Mən
ağaclar haqqında
yazdığım şeirin
varaqları
necə cırmaqladığını
gördüm…

Yenə xatırladım…
Alça ağacı
uşaqlıq dostumdur, axı…

Müəllif:  Balayar Sadiq

ƏYNİMƏ SARI…

11241617_676012729197109_2760167283180963671_n

ƏYNİMƏ SARI

Fikirlər durna tək səfin bağlayıb,
Uçur ürəyimdən beynimə sarı.
Orda ümman olub, daşıb, çağlayıb,
Sel olub sellənib, neynimə sarı!

Gündüz sakitləşmir, gecə yatmayır,
Arzuya, istəyə gedib çatmayır,
Suallar cavabsız, cavab tapmayır,
Qayıdır əhvala, eynimə sarı!

Yoxsa sualıma cavab verənim,
Baxmırsa üzümə məni sevənim,
Daha kimə qaçım, kimə güvənim,
Götür ağ kəfəni əynimə sarı!

22.09.2017

Müəllif:  Təvəkkül Goruslu Məmmədov

Sarıbaş kəndi…

 

saribash

 

Sarıbaş kəndi

(Qax rayonu Sarıbaş kəndi.)

Bir qədim diyardı dağlar qoynunda,
Qənirsiz məkandı Sarıbaş kəndi.
Boyun əyməyibdi namərd yanında,
Məğrur dayanıbdı Sarıbaş kəndi.

Uca dağlar keşiyində bir qala!
Meşəsindən çınqı yığıb, od qala…
Əmir Teymur burdan gedib şimala-
Dillərdə dastandı Sarıbaş kəndi.

Axan çaylar bir kəmərdi belində,
Cənnət qoxusu var sanki gülündə.
Pendiri əzbərdi elin dilində-
Dəvadı, dərmandı Sarıbaş kəndi.

Müəllif: Günəş Qarabaĝlı

SALAM, QARDAŞIM

ad

 

 

 

SALAM, QARDAŞIM

Gəl görüşüb dərdləşək,
Salam, qardaşım, salam !
Ehtiyacdan susmuşam, 
Lalam, qardaşım, lalam !

Dərdimə bax, o tərdi,
Əgər əksəm bitərdi.
Özümdən də betərdi,
Balam, qardaşım, balam !

Qaxma, başıma qaxma,
Qəsrim, evim bu daxma.
Çıx get, dadıma baxma,
Kalam, qardaşım, kalam !

İkidən birə çəkir,
Cızığa, zirə çəkir.
Qəm məndən şirə çəkir,
Balam, qardaşım, balam !

Yurdu, yuvası itən,
Ürəyini ah didən,
Mən slnıb əyri bitən,
Qolam, qardaşım, qolam !

 

Müəllif:  Adil Cefakes

Könlüm…

 

17308915_199160790571201_2893971810304151458_n

 

Könlüm

Əriyir çəkdikcə, hucran dağını,
Xumar baxışlara, əsirdi, könlüm.
Görmədin xöş günü, tale ağını,
Yenə havalısan, nə sirdi, könlüm?

Kükrəyən, dalğalı dəniz kimidi,
Ümmanda yolunu azmış gəmidi.
Nə gözəl mənzərə, nə eşq dəmidi,
Zülmətə qərq olmuş bir yerdi, könlüm.

Leylaya tay olub, gəzir xəyalım,
Eşqinə sahib çıx, getmə ay zalım.
Mən düşüm yatağa, xəstəmi qalım?
Sızlaya-sızlaya çox kürdü, könlüm.

Dəyərin almayıb, eşq sərrafından,
Gəl toxun əlinlə, yoxla yaxından.
Sirli xəzinədi, yanır ahından,
Sərvətlər içində bir dürdü, könlüm.

Nə yerdə rahatdı, nə də səmada,
Olub tənhalıqdan bir yaşıl ada.
Məhəbbət dastanı, əsil mənada,
Köksümdə birinə yer verdi, könlüm.

Lilparı gəzdirir çala-çuxurda,
Gah qoyur zirvəyə, hərdən yıxırda.
Xəlvəti gözüylə durub baxırda,
Bilinmir istəyi, nə dərdi, könlüm.

Müəllif:  Lilpar Cəmşid Qızı

GÖZLƏRİM GÖZ DEYİL Kİ

ad

 

 

GÖZLƏRİM GÖZ DEYİL Kİ

Gözlərim göz deyil ki,
Sudu, ay anam sudu.
Üzümdən təbəssümü, 
Yudu, ay anam yudu.

Dolutək yağır dərdim,
Qurub çal – çağır dərdim.
Budu ən ağır dərdim,
Budu, ay anam budu.

Arzum sərt dikdən düşüb,
Yumaqtək yükdən düşüb.
Könlümün kökdən düşüb,
Udu, ay anam udu.

Ağı olub dilində,
Hey oxundum zilində.
Oldum dərdin əlində,
Qodu, ay anam qodu.

Müəllif:  Adil Cefakes