ƏBÜLFƏZ ÜLVİ – GÖZLƏRİN

13716187_866600963473044_6709336779849909518_n

GÖZLƏRİN

Sanki, yoğurulubdur imandan, dindən,
Qoyma şux baxışdan bezə gözlərin.
Nə üçün qaçırır özünü məndən,
Yoxsa verir mənə cəza gözlərin?

Bəli, gah güldürür məni, gah yaxır,
Bəzən eşq doldurur, bəzən buz taxır,
Bircə mən baxanda aşağı baxır,
Yoxsa qorxur gələ gözə, gözlərin.

Elə bax görəsən düzünü, canım,
Elə bax, qurd görmə quzunu, canım,
Elə ağ eyləsin üzünü, canım,
Şor suyu süzməsin üzə gözlərin.

Tək can almağıyla qoyma öyünsün,
Nifrətdən gen dursun, mehrə bürünsün,
Qoy sənin gözündə ürək döyünsün,
Əli döydürməsin dizə, gözlərin.

Budur, oturubdur yenə də taxtda,
Nə süni baxış var onda, nə şaxta,
Sanki qələm gəzir məhəbbət haqqda,
Eşq haqqda arayış yaza, gözlərin.

Qoy deyim, qalmasın söz düyün kimi,
Ülvinin sirrini çöz düyün kimi,
Tezliklə,kaş məni süzdüyün kimi,
Əsir torpaqları süzə gözlərin.
07.10.2018.

Müəllif:  Ebulfez Eliev

Advertisements

ZAUR USTAC -“ŞEYTAN KİRİYƏ TUTUB” BİZLƏRİ… ŞEİRİ.

kok

 

 

“ŞEYTAN KİRİYƏ TUTUB” BİZLƏRİ…
(Əsəd Cahangirə)

Soruşursan;
bunlar kimdir, nədir belə???
Bunlar havadan asılı,
Salafan torbadı, Qardaş…
Bunlar ayağa ilişən,
Plastik qablardı, Qardaş…
Daha dəqiq deyim Sənə,
Əgər, bir az yuxarıdan baxa bilsək özümüzə,
Boz çöllərdə, yayın günü
Yuvasıyla yem arası cığırında
Hey şütüyən qarışqadan fərqimiz yox…
O qarışqa;
Yüz qat bizdən şərəflidir…
Min qat bizdən dəyərlidir…
Onlar bizdən təbiidir…
Onlar bizdən səmimidir…
Öz yoluyla gedib-gəlir,
Mərdimazar olmayınca…
Uşaq vaxtı bəyənməzdim “gölə qələmsancan”-ları,
Yolda “oyun pozan” –ları,
Yazıq işçi qarışqanın;
Əppəyini əzənləri…
Cığırını pozanları…
Həp idəşib, dalaşardıq;
Qarışqaların üstündə…
İt arısı şanı tapıb, atardım kürəklərinə…
Heç ruhum da inciməzdi…
Günahdan uzaq qalardım…
Eşitmişdim belələrin;
Anaları qarğıyırdı səhər-axşam:
– “Dalıyın arası yansın”,
“Odlanasan”, mənim balam…
“İtdən olan”,
“Köpəkoğlu”, mənim bəlam…
Nəyi qoyub, hara getdik?
Dərd bir mi, iki mi, Qardaş???
Plasmaslara bürünmüş,
Möhkəm izalə edilmiş,
Dəmir qutu elementi olmuşuq biz…
Qarışqanın;
Yuvasıyla,
Yem arası cığırlarda qaldığı tək,
Daş qutular arasında,
Dəmir qutular içində,
Tor barama qurmuşuq biz…
Kələfin də ucu itib,
Əyrilmişik,
Üyülmüşük,
Çoxdan suyu süzülmüşük,
Qaxacımız çıxıb bizim…
Ayaq üstə ölmüşük biz…
Heç sevmirəm;
Qara yolda,
Bu qırmızı “ka-bus”-ları…
Qələm sancmaq istəyirəm,
Onların üzdüyü gölə…
Hə Qardaşım;
Daş qutular arasında,
Dəmir qutular içində bitir zaman…
Adəmdən əsər qalmayıb, itir insan…
Daş qutular bir məhbəsdir;
Çoxu da cəhənnəm deyir…
Xaraba deyənlər də var…
Dəmir qutu;
Uçan xalça,
Cinli lampa,
Sirli torba…
Bəy otağı,
Bəzən də cəllad kötüyü…
Kimə necə sərf eləyir,
Kiminə “Sirat körpüsü”,
Kimə cənnətin özüdü…
Neçə-neçə Ata sözü,
Anaların nəsihəti,
Həyat bulur bu qutuda;
Nə qədər körpü qurulur,
Ev yıxılır bu qutuda…
Bu qutular dünyamızdan alıb bizi,
Canımızdan ayrı qoyub,
Ruhumuzu perik salıb,
Tikan üstdə qouyb bizi…
Taqqataqlı, guppaguplu dəmir qutu,
Təmtaraqlı, saray kimi;
Zırhazırlı, ax-vay dolu,
Daş qutular yorub bizi…
Aldanmışıq;
Nəfsimizə qul olmuşuq,
Yaradanın dərgahından qovulmuşuq…
Tanrı unudub bizləri…
Şeytan tutubdu kiriyə,
İtibdi Haqqın izləri…
02.10.2018. Bakı. (14:29 – 39’)

Müəllif: Zaur USTAC.

 

MÜƏLLİFİN  ÖZ  SƏSİ İLƏ:

 

YAZARLAR.AZ

“DAĞLAR” adlı almanax nəşr olunacaq.

40281893_1392583767541425_9115219456056885248_n

 

Salam, əziz dostlar və ziyarətçilər bildiyiniz kimi qarşıdan Dədə Ələsgərin 200 illik yubiley tədbirləri gəlir bu münasibətlə “DAĞLAR” adlı şeir toplusu nəşr olunacaq. Almanaxdakı bütün poeziya nümunələrinin Dağlar adlı olması əsas şərtdir. Çox hörmətli yazarlarımızdan qatılmaq istəyənlər indiyə qədər yazmış olduqları Dağlar adlı şeirlərini və yeni yazacaqlarını paylaşdıqları zamanı   #daglar200  haştağından istifadə etməkləri və ya inboxa göndərməyi yaxud da mənim səhifəmdə paylaşmaqları kifayətdir. Heç bir ödəniş nəzərdə tutulmur və limit yoxdur. Dağlar adlı istənilən nümunə göndərilə bilər. Toplama müddəti 07.10.2018-dən 07.10.2019-dək nəzərdə tutulur. İştirakçı və şeir sayı barədə heç bir məhduddiyyət yoxdur. Xeyirli – uğurlu olsun. Bütün iştirakçılara uğurlar arzu edirəm.

DAĞLAR
(Ruhuna min rəhmət dədə Ələsgər…)

Nədəndi, ürəyim çırpınır yenə,
Gördükcə hüsnündə məlalı, dağlar?!
Yağı cövlan edir, dağıdır yenə,
Qoynunda büsatı, cəlalı, dağlar!
* * *
De, çoxmu çəkərik zülüm-zilləti????
Mövcud hal -vəziyyət üzür milləti,
Onsuz da düşmənin puçdu niyyəti,
Ordumun beşiyi, vüsalı, dağlar!
* * *
Dünya belə qalmaz, dəyişər zaman,
Yenə dövran olar, həmənki dövran,
Bulaqlar başında məclislər quran,
Oğullar ərsəyə gələli, dağlar!
* * *
Ustac bulud kimi dolub, ağlamır,
Köksünün yarası qaysaq bağlamır,
Bir bilsən, ruhumu nələr çuğlamır,
Doğacaq nə zaman Hilalın, dağlar?!

07.05.1995. Marağa.

Müəllif: Zaur Ustac

 

Qüvvədə  olacaq haştaq  ( hash  tag ) :

 #daglar200

İLKİN  MƏNBƏ:

 

 

Şeirləri göndərmək üçün əlaqə:  Zaur Ustac

 

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU – ZAUR USTACIN “OLUB” ŞEİRİ HAQQINDA:

28577750_212270522847643_3044543277715058320_n

Zaur, əzizim, şeriniz çox gözəl şeridir, həmişəki kimi. Bu şerinizdə şerinizin gözəlliyi oxucu nəzəri cəlb etməklə bərabər, sizin, zəngin olan Azərbacan dilində yaddan çıxmış,demək olar ki, işlənməyən arxaik sözlərdən istifadə etmənizdir və bu sözlər şerinizə gözəllik, şirinlik qatmaqla, gətirməklə bərabər, bir oxucu kimi, şeriniz mənə çox ləzzət verdi. Sizin şeriləriniz, artıq, vətənimizdə ən çox oxunan, ən çox sevilən və ən çox yayılan şerilərdəndir ki, bunun da səbəbi, sizin müasir dövrün seçilən şairlərimizdən biri olmanızdır, sizin yüksək istedada, təbə malik olmanızdır, sizin, həm də, ədəbiyyat sahəsində olan dərin biliyiniz və bu sahədə çalışmağınızdır. Mən , ümidlə gözləyirəm ki, sizin bu istedadınız müqabilində, sizə də fəxri ədəbi adın veriləcəyi çox da uzaqda deyil. Mən bu fikrimi mübaliğəsiz yazıram və inşallah o günü yaxınlarda görərik. Zaur, əzizim, sizin ədəbi yaradıcılığınız haqqında mən çox cüzi fikir söyləyirəm. Yəqin ki, sizin nəşr olunan kitablarınızda, respublikamızın aparıcı mütəxəssisləri, tənqidçiləri, sizin yaradıcılığınız haqqında öz dəyərli fikirlərini deyiblər. Allah sizə köməyiniz olsun və mən də, sizin yaradıcılığınızı sevən bir oxucu kimi , sizə uğurlar arzulayıram və sizin vətənpərvər bir şair olmanızla əlaqədar, sizə oxucular adından öz təşəkkürümü bildirirəm!

İLKİN MƏNBƏ:

 

Müəllif: Ildırım Akberoğlu Ildırım Akberoğlu

BİR ZAMANA GƏLMİŞİK – AQİL KƏNGƏRLİ

 

15400958_1165991460159281_4995971033318303598_n

BİR ZAMANA GƏLMİŞİK

Aman, Allah bir zamana gəlmişik,
Deyəmmirik ərənlərin dövrüdür.
Haram yolla yığıb dövlət, ev-eşik,
Keflə ömür sürənlərin dövrüdür.

Zərrəcə yox iman üzü,din üzü,
Aşkardadır şeytan üzü, cin üzü.
Buqələmun kimi alıb min üzü,
Sabunlanıb girənlərin dövrüdür.

Kişi adın daşıyammır hər kişi,
Mərd, qeyrətli, halal olar nər kişi.
Arvad hesabına olub “ər”, “kişi”,
Gözləriylə görənlərin dövrüdür.

Hey içində üzə-üzə bal,yağın,
Harınlayıb, boyun yoğun, bel yoğun.
Zülm edərək, söydürərək var-yoxun,
Peysərinə verənlərin dövrüdür.

Ürək dözmür, qəlb qırılır sim kimi,
Minhamindir, minən minir, kim kimi?
Layka, Toplan, qaraqulaq Bim kimi,
Arxamızca hürənlərin dövrüdür.

Macal verməz bir kasıb da gün görə,
“Əl tut”desən, azca qalır hönkürə.
Yağmasa da, guruldayıb min kərə,
Boşboğazın, çərənlərin dövrüdür.

Bu dövrana nəzər edin, baxın ha,
Kim məhv olur, kim qoşulur axına.
Aqil, səni kimdir qoyan yaxına?
Ağlı kərən-kərənlərin dövrüdür.

6.10.2018

Müəllif:  Aqil Kengerli

Zaur Ustac Müəllimləri belə təbrik etdi:

ACDF

Bilənlər bilir, Bilməyənlər də Bilsinlər ki, həyatda istər pis, istər yaxşı qazandığımız hər nə varsa, bunun əhəmiyyətli dərəcədə böyük bir hissəsinə görə müəllimlərimizə borcluyuq… Dünyasını dəyişənlərdən Ağdam rayon Yusifcanlı kənd orta məktəbində Müəllimlərim olmuş Qasımov Həsən Müəllimə, Bayramov Əbdüləli müəllimə, Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbində Müəllimim olmuş Orucəliyev Malik Müəllimə Allahdan rəhmət diləyir, Ruhları şad olsun deyirəm…. Bizimlə Həyat mücadiləsi davam etdirənlərə Uca Yaradandan yardım diləyir və əsas məsələ hal-hazırda bu sətirləri oxuyan dostlarım, daimi ziyarətçilərim olan, hər paylaşımlarında qiymətlərini əsirgəməyən bütün müəllimləri bu gün münasibəti ilə təbrik edir, fəaliyyətlərində yeni-yeni uğurlar arzu edirəm… Var olun… Siz olmasaydız Biz indi haralardaydıq…. Onu bir Allah bilir… Məktəb, Kitab, Müəllim… Müəllim bu müqəddəs üçlüyün sonuncusu, əsası və ən vacibidir… Və məncə ən sevimli bəndə qarşısına yaxşı müəllim çıxanlardır …

İLKİN  MƏNBƏ:

Müəllif:  Zaur Ustac

İldırım Əkbəroğlu Zaur Ustacın “ŞEYTAN KİRİYƏ TUTUB” BİZLƏRİ… şeiri haqqında

28577750_212270522847643_3044543277715058320_n

Dünyada baş verən qeyri- insani işləklərə qarşı verilmiş çox gözəl, poetik qiymətdir, içəridə görünməyən, lakin görünən nə varsa , ona düzgün qiymət verən qəlbiniziniz ,ürəyinizin poetik sözüdür, Zaur əzizim! Hamının görüb, lakin, demək istəsələr də, heç kimin deyə bilmədiyi poetik fikirdir, rücudur, Zaur əzizim. Qəlbinizdən təbini, ilhamını alıb yazan əlləriniz var olsun!

İLKİN MƏNBƏ:

Müəllif:Ildırım AkberoğluIldırım Akberoğlu

TOFİQ QƏBUL – AXI NİYƏ OYALANAQ? 

meadnflag-15

AXI NİYƏ OYALANAQ? 

Bu millətin ”soyu” bəlli,
Tarixinin boyu bəlli,
Hiylə, kini, huyu bəlli,
Axı niyə oyalanaq?

Ağlağandı timsah kimi,
Tükənməzdir tamah, kini.
Qəlbə girib bıçaq kimi.
Axı niyə oyalanaq?

Bizim dava haqq davası,
Qana qandır hər mənası,
Bəhanə yox yubanası.
Axı niyə oyalanaq?

Bütövlüyüm xırdadırsa,
Ləyaqətim xardadırsa,
Qarabağım dardadırsa,
Axı niyə oyalanaq?

Torpağımız yağmalanıb,
Nəyimiz var boğmalanıb,
Varlığımız damğalanıb,
Axı niyə oyalanaq

Azərbaycan şah əsərim,
”Qan-qan”-deyir hər əsgərim,
Qabaqdadır al səhərim.
Axı niyə oyalanaq?
Axı niyə oyalanaq?

============================================================================

BƏLKƏ, GÖRÜŞMƏDİK…. 

Daha soyuqluğun yaraşmır sənə,
Od olsan, özünü odlayacaqsan.
Ötüb neçə illər, uzun qərinə,
Bir azdan yetmişə adlayacaqsan.

Bircə ”Salam”-demək, ”Xoş gördük”-demək
Bilirsən, nə qədər isidər səni.
Unutmaq çətindir, eh, ta nə deyək
O ağrı-acını, uzaq dünəni.

Dərdləşək əyləşib bir skamyada.
Nədən ayrılmışdıq -ayrıd eləyək.
Qoy şahidlik etsin o aypara da,
Nədən qırılmışdıq-ayrıd eləyək.

Sığınaq xatirə qanadına hey.
Hərdən nəvələrdən söhbət açaq biz.
Bir bax, zaman ötüb, daha nə giley,
Bir az ordan-burdan qiybət açaq biz.

Umu-küsüləri ataq qırağa.
Yaşın bu vaxtında o, nə verəcək?
Qoy təbəssüm qonsun gözə, dodağa,
Elə sükut özü məna verəcək.

Ayrılaq, sadəcə, köhnə dost kimi,
Qəlbimiz rahatlıq tapsın bu anda.
Hər kəs yola salsın nakam eşqinii
Bir də görüşmədik, bəlkə, cahanda.

============================================================================

EY SİMURQ QUŞUM 

Baxışım göylərdə, qulağım səsdə,
Qısıb nəfəsimi gözləyirəm mən.
Nağıl dünyasının dərinliyindən
Səni bu günümə səsləyirəm mən.
Alovlar içində elim, ulusum.
Hardasan, hardasan, ey Simurq quşum?!

Söylə, Məlikməmməd yadındadırmı?
Eşitdin qəm dolu fəryadlarını.
Onu zülmətlərdən qurtarmaq üçün
Gərdin inadını, qanadlarını.
Tez gəl, bitməyibdir torpaq savaşım.
Hardasan, hardasan, ey Simruq quşum?!

-”Qa”-desən, göz yaşım qoy sənin olsun,
-”Qu”-desən, qəlbimi verərəm sənə.
Zülmət gecələrdən sıyrıl nur kimi,
Yetiş harayıma, gəl köməyimə.
Ümid ver, inam ver, yenə çarpışım.
Hardasan, hardasan, ey Simruq quşum?!

Qıyya çək, qoy sussun qara qarğalar.
Qıyya çək, düşmənin ödü partlasın.
Qıyya çək, qəzəbin şimşəyə dönsün,
Ulu əcdadımın goru çatlasın.
Gəl ki, bütövlükdür varlığım, eşqim.
Hardasan, hardasan, ey Simruq quşum?!

Dünya mən deyəni deməyir hələ,
Həqiqət yalanın kölgəsindədir.
Param-parça yurdum çarəsiz qalıb,
Sərvəti özgənin təknəsindədir.
Bu dərdlə mən necə susum, barışım?
Hardasan, hardasan, ey Simruq quşum?!

Gəl, ey alovlardan mərdanə çıxan,
Məni zəfərlərə göndər ər kimi.
Odlu qanadını gərib üstümə
Apar döyüşlərə müzəffər kimi.
Qarabağ eşqiylə yanım, tutuşum.
Hardasan, hardasan, ey Simruq quşum?!

Müəllif: Tofiq Qəbul

ELƏ SAKİT ÇIXIM GEDİM… -Mafilə MÜNTƏZİR.

 13187895_209168449468957_190028440_n (1)

 

ELƏ SAKİT ÇIXIM GEDİM…

Bir quş kimi
Qanad çalıb,
Uçmaq istər
Dəli könlüm
Bu dünyadan.
Əngin səma,
Sonsuz üfiq,
İstərəm oylağım ola.
Göz gördükcə seyr eləyəm,
Yüksəklikdəb bu dünyanı.
Sınayam mən,
Özümə çox yaxın olan,
Doğma olan,
İnsanları.
Dost bildiyim,sirr verdiyim
İnsanları.
Görən yada düşəcəmmi?
Görən məni xatırlayıb,
Kövrələnlər olacaqmı?
Hərdən gizli köks ötürüb,
Ağlayanlar olacaqmı?
Yerim görən görünərmi?
Dost,tanışın,
Doğmaların arasında…
Düşündükcə kövrəlirəm…
İstəmirəm mən heç kimə
Qəm gətirim.
İstərəm ki,
Elə sakit çıxım gedim…
Heç ruhu da inciməsin
Bir kimsənin.
Heç xəbəri də olmasın,
Qəm-qüssənin.
Yaxasından yapışmasın,
Yoxluğumu bilən zaman,
Nə doğma bildiklərimin,
Nə dost bildiyim kəslərin.

Müəllif:  Mafila Muntezir