PDF ARXİV

==================================================

 

==================================================

ON  ÜÇÜNCÜ  PDF SƏNƏD (KİTAB) :

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

İbtidai  sinif  müəllimləri üçün metodik vəsait

Uşaq bağçalarında, məktəblərdə və məktəb-liseylərdə məktəbəqədər – məktəbəhazırlıq

Məktəbəhazırlıq qrupları üzrə  dərsliyin I və II hissələri üçün  metodik vəsait ( I I hissə)

MƏKTƏBƏ HAZIRLAŞIRIQ – METODİK VƏSAİT I və II KİTABLAR ÜZRƏ ( I I HİSSƏ) KİTAB (PDF): MİKTƏBƏ HAZIRLAŞIRIQ – METODİKİ VƏSAİT – II HİSSƏ.

==================================================

ON  İKİNCİ  PDF SƏNƏD (kitab) :

(Azərbaycan dilində)

Stiven Rebli “Troya  Daşı”  Stephen Rabley ” The  Troy  Stone”

İngilis dilindən tərcümə edən: Zaur Ustac. Uşaqlar üçün- 2019.

PDF: TROYA DAŞI

 

==================================================

ON  BİRİNCİ  PDF SƏNƏD (kitab) :

(Azərbaycan dilində)

Stiven Rebli “Mavi Ay Vadisi”  Stephen Rabley “Blue Moon Valley”

İngilis  dilindən  tərcümə  edən:  Zaur Ustac.  Uşaqlar üçün- 2019.

PDF: MAVI AY VADISI

 

==================================================

ONUNCU  PDF SƏNƏD (JURNAL) :

“İLAHİYYATÇI” jurnalı 2019 – N: 02, səh. 16

ilahiyyat-yanvar-elmi jurnal

====================================================

DOQQUZUNCU  PDF SƏNƏD (kitab) :

Şirvani Ədilli
ƏRUZ VƏZNİNİN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ QƏLİBLƏRİ

PDF: ERUZ HAQQINDA

 

=====================================================

SƏKKİZİNCİ  PDF SƏNƏD (JURNAL) :

“Dədə Qorqud” jurnalı 2015 – 2, səh 36 Zaur Ustaca istinad olunur:

Dede-Qorqud-2015-2-Zaur Ustac

 

========================================================

YEDDİNCİ  PDF SƏNƏD (KİTAB) :

VƏTƏN  SƏNSƏN !

“Gənc əsgər” vətənpərvərlik almanaxı

KİTAB (PDF):VETEN SENSEN

 

========================================================

ALTINCI  PDF SƏNƏD (KİTAB) :

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

İbtidai  sinif  müəllimləri üçün metodik vəsait

Uşaq bağçalarında, məktəblərdə və məktəb-liseylərdə məktəbəqədər – məktəbəhazırlıq

Məktəbəhazırlıq qrupları üzrə  dərsliyin I və II hissələri üçün  metodik vəsait (I hissə)

MƏKTƏBƏ HAZIRLAŞIRIQ – METODİK VƏSAİT I və II KİTABLAR ÜZRƏ (I HİSSƏ) KİTAB (PDF): MEKTEBEHAZIRLIQ – METODIK VESAIT

 

========================================================

BEŞİNCİ  PDF SƏNƏD (KİTAB) :

 “Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı. (QN  – 2319)

Birinci  buraxılış – YAZARLAR N:03 (003)  19.09.2019.

YAZARLAR   “İLDIRIM  ƏKBƏROĞLU” (Seçmə şeirlə)  YAZARLAR  DƏRNƏYİ  I I I  KİTAB (PDF) :  İLDİRİM AKBEROGLU

 

==========================================================

DÖRDÜNCÜ  PDF SƏNƏD (KİTAB) :

 “Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı. (QN  – 2319)

Birinci  buraxılış – YAZARLAR N:02 (002)  17.08.2019.

ZAUR  USTAC  “QƏLƏMDAR” (Məqalələr)  YAZARLAR  DƏRNƏYİ  I I  KİTAB (PDF) :  qələmdar

==========================================================

ÜÇÜNCÜ  PDF  SƏNƏD:

MİQ – 2019 – VAKANSİYA – AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ – PDF: vakant_az_bolmesi

 

MİQ – 2019 – VAKANSİYA – RUS  BÖLMƏSİ – PDF: vakant_rus_bolmesi

 

============================================================

İKİNCİ  PDF SƏNƏD (KİTAB) :

 “Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı. (QN  – 2319)

Birinci  buraxılış – YAZARLAR N:01 (001)  04.05.2019.

YAZARLAR   “DAĞLAR”  (Almanax)  YAZARLAR DƏRNƏYİ  I KİTAB (PDF) : DAĞLAR

 

===============================================================

BİRİNCİ PDF SƏNƏD:

“YAZARLAR”-IN QEYDİYYATI : 2007_avqust_2008_avqust AJB PDF ARXİV