PDF ARXİV

ZUGS

Zaur  Ustac “Güllünün Şeirləri” kitabı. Məktəbəhazırlıq qrupları üçün vəsait. Kitabda ılifbamızın bütün hərflərinə aid şeirlər, rəqəmlərə aid tapmacalar və bundan əlavə aylara, fəsillərə aid şeirlər toplanmışdır. Kitabı əsas kitab mağazalarından ala bilərsiniz.

 

==============================================

==============================================

İYİRMİ   ÜÇÜNCÜ   PDF SƏNƏD (KİTAB) :

Zaur  Ustac  “ƏLİŞ  VƏ  ANNA”  (Poema)  Kitabda Əliş bəyin portreti  də var.

 Poema görkəmli memar Şamaxılı Əliş bəy Sübhan oğlu Kərəmli-Şirvaninin  anadan olmasının 700 illiyi münasibəti ilə qələmə alınmışdır.    KİTAB (PDF): alis ve anna portret

 ==============================================

İYİRMİ   İKİNCİ    PDF SƏNƏD (KİTAB) :

Redaktor:  Afət  Xəlilova – Mürşüdqızı

Ön söz: Elnur Qərari

Zaur Ustac, “Zimistan”  (Ustadnamə).

Bakı, “USTAC.AZ”  nəşrləri, 2020,  288 səh.

Kod: 025-04-MZM-14-20-20        İSBN  978-9952-82-985-3

Kitabda  Zaur Ustacın 1990-cı ildən, 2020-ci ilə qədər ötən zaman kəsiyində  yazmış olduğu və bu günə qədər başqa-başqa kitablarda, eyni zamanda dövrü mətbuatda dərc olunmuş, olduqca müxtəlif mövzuları əhatə edən şeirləri  toplanıb. Müəllif bu şeirləri ilə oxucunun gözləri  önündə  uzun bir dövrü canlandırır və özünün ilk şeirdən son şeirinə qədər şeirdən şeirə necə inkişaf etdiyini göstərən şair obrazını  yaradır. Zaur Ustac iliyinə qədər insanpərvər, vətənpərvər, haqq yolunda olan söz adamıdır. KİTAB (PDF) : zimistan

===============================================

İYİRMİ   BİRİNCİ   PDF SƏNƏD (KİTAB) :

Redaktor:  Afət  Xəlilova – Mürşüdqızı

Ön söz: Ülviyyə Hüseynova – Nərimanqızı

Rəssam:  Sehran   Allahverdi

Zaur Ustac, “Ülyahəzrət”  (Qəlbimin açıqcası).

Bakı, “USTAC.AZ”  nəşrləri, 2020,  146 səh.

Kod: 024-04-MZM-14-20-20            İSBN  978-9952-82-981-5

Kitabda  Zaur Ustacın  təxminən on il ərzində  yazmış olduğu və bu günə qədər başqa-başqa kitablarda, eyni zamanda dövrü mətbuatda dərc olunmuş, könül  sarayına sultan  bildiyi  “Ülyahəzrət”-ə ünvanladığı  şeirləri  toplanıb. Şair bu şeirləri  qəlbinin açıqcası  adlandırır. KİTAB (PDF) :  ulyahezret

=============================================

İYİRMİNCİ  PDF SƏNƏD (KİTAB) :

Redaktor: Hacıxanım Aida

Zaur USTAC   “QƏLƏMDAR” (Məqalələr)

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2020,  300 səh.

Kod: 022-04- MZM-14 -20-20        İSBN:  978-9952-82-988-4

Bu kitab Azərbaycanın görkəmli  Xalq yazıçısı Bayram Bayramovun anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə nəşr olunur. Kitabda Zaur Ustacın  müxtəlif  ənənəvi və elektron  kütləvi informasiya  vasitələrində  dərc  olunmuş,  olduqca  fərqli mövzuları  əhatə  edən,  gənc yazarlara  tövsiyə xarakterli məqalələri (23 məqalə)  toplanmışdır.   KİTAB (PDF) :  QƏLƏMDAR

================================================

ON  DOQQUZUNCU   PDF SƏNƏD (KİTAB) :

“Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı. (QN : 2319)

Onbirinci  buraxılış – Yazarlar N: 011 (0011) 14.03.2020

YAZARLAR”  “ZAUR  USTAC”   – GÜLÜ     YAZARLAR  DƏRNƏYİ  XI   KİTAB (PDF) : zaur ustac

================================================

ON  SƏKKİZİNCİ  PDF SƏNƏD (KİTAB) :

Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı. (QN : 2319)

 Onuncu buraxılış – Yazarlar N: 10 (010) 13.03.2020

YAZARLAR”  “YARADANLA  BAŞ-BAŞA”  (MƏQALƏLƏR  II – HİSSƏ)   ZAUR  USTAC YAZARLAR  DƏRNƏYİ  X  KİTAB (PDF) :  yaradanla bash-basha

=================================================

ON  YEDDİNCİ  PDF SƏNƏD (KİTAB) :

“Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı. (QN : 2319)

Doqquzuncu buraxılış – Yazarlar N: 09 (009) 12.03.2020

YAZARLAR”  “ANA  ŞEİRLƏRİ”  (Almanax)  YAZARLAR  DƏRNƏYİ  IX  KİTAB (PDF) : ANA sheirleri

================================================

ON  ALTINCI   PDF SƏNƏD (KİTAB) :

“Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı. (QN : 2319)

Səkkizinci  buraxılış – Yazarlar N: 08 (008) 08.03.2020.

YAZARLAR”  “70”  (Şeirlər)– İldırım Əkbəroğlu  YAZARLAR  DƏRNƏYİ  VIII  KİTAB (PDF) : İLDİRİM AKBEROGLU —70

=================================================

ON  BEŞİNCİ   PDF SƏNƏD (KİTAB) :

“Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı. (QN : 2319)

 Yeddinci buraxılış – Yazarlar N: 07 (007) 02.03.2020.

YAZARLAR”  “OTUZ  ŞEİR – OTUZ FİKİR”  (Zaur Ustac haqqında )– Hacıxanım  Aida YAZARLAR  DƏRNƏYİ  VII  KİTAB (PDF) : HXA-OTUZFİKİR

==================================================

ON DÖRDÜNCÜ   PDF SƏNƏD (KİTAB) :

“Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı. (QN : 2319)

Dördüncü buraxılış – Yazarlar N: 04 (004) 10.11.2019.

YAZARLAR”  “Əliş və Anna” haqqında – Kamal Camalov   YAZARLAR  DƏRNƏYİ  I V KİTAB (PDF) :  ALİSANNAHAQQİNDA

==================================================

ON  ÜÇÜNCÜ  PDF SƏNƏD (KİTAB) :

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

İbtidai  sinif  müəllimləri üçün metodik vəsait

Uşaq bağçalarında, məktəblərdə və məktəb-liseylərdə məktəbəqədər – məktəbəhazırlıq

Məktəbəhazırlıq qrupları üzrə  dərsliyin I və II hissələri üçün  metodik vəsait ( I I hissə)

MƏKTƏBƏ HAZIRLAŞIRIQ – METODİK VƏSAİT I və II KİTABLAR ÜZRƏ ( I I HİSSƏ) KİTAB (PDF): MİKTƏBƏ HAZIRLAŞIRIQ – METODİKİ VƏSAİT – II HİSSƏ.

==================================================

ON  İKİNCİ  PDF SƏNƏD (kitab) :

(Azərbaycan dilində)

Stiven Rebli “Troya  Daşı”  Stephen Rabley ” The  Troy  Stone”

İngilis dilindən tərcümə edən: Zaur Ustac. Uşaqlar üçün- 2019.

PDF: TROYA DAŞI

==================================================

ON  BİRİNCİ  PDF SƏNƏD (kitab) :

(Azərbaycan dilində)

Stiven Rebli “Mavi Ay Vadisi”  Stephen Rabley “Blue Moon Valley”

İngilis  dilindən  tərcümə  edən:  Zaur Ustac.  Uşaqlar üçün- 2019.

PDF: MAVI AY VADISI

==================================================

ONUNCU  PDF SƏNƏD (JURNAL) :

“İLAHİYYATÇI” jurnalı 2019 – N: 02, səh. 16

ilahiyyat-yanvar-elmi jurnal

====================================================

DOQQUZUNCU  PDF SƏNƏD (kitab) :

Şirvani Ədilli
ƏRUZ VƏZNİNİN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ QƏLİBLƏRİ

PDF: ERUZ HAQQINDA

=====================================================

SƏKKİZİNCİ  PDF SƏNƏD (JURNAL) :

“Dədə Qorqud” jurnalı 2015 – 2, səh 36 Zaur Ustaca istinad olunur:

Dede-Qorqud-2015-2-Zaur Ustac

========================================================

YEDDİNCİ  PDF SƏNƏD (KİTAB) :

VƏTƏN  SƏNSƏN !

“Gənc əsgər” vətənpərvərlik almanaxı

KİTAB (PDF):VETEN SENSEN

========================================================

ALTINCI  PDF SƏNƏD (KİTAB) :

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

İbtidai  sinif  müəllimləri üçün metodik vəsait

Uşaq bağçalarında, məktəblərdə və məktəb-liseylərdə məktəbəqədər – məktəbəhazırlıq

Məktəbəhazırlıq qrupları üzrə  dərsliyin I və II hissələri üçün  metodik vəsait (I hissə)

MƏKTƏBƏ HAZIRLAŞIRIQ – METODİK VƏSAİT I və II KİTABLAR ÜZRƏ (I HİSSƏ) KİTAB (PDF): MEKTEBEHAZIRLIQ – METODIK VESAIT

========================================================

BEŞİNCİ  PDF SƏNƏD (KİTAB) :

 “Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı. (QN  – 2319)

Birinci  buraxılış – YAZARLAR N:03 (003)  19.09.2019.

YAZARLAR   “İLDIRIM  ƏKBƏROĞLU” (Seçmə şeirlə)  YAZARLAR  DƏRNƏYİ  I I I  KİTAB (PDF) :  İLDİRİM AKBEROGLU

==========================================================

DÖRDÜNCÜ  PDF SƏNƏD (KİTAB) :

 “Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı. (QN  – 2319)

Birinci  buraxılış – YAZARLAR N:02 (002)  17.08.2019.

ZAUR  USTAC  “QƏLƏMDAR” (Məqalələr)  YAZARLAR  DƏRNƏYİ  I I  KİTAB (PDF) :  qələmdar

==========================================================

ÜÇÜNCÜ  PDF  SƏNƏD:

MİQ – 2019 – VAKANSİYA – AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ – PDF: vakant_az_bolmesi

MİQ – 2019 – VAKANSİYA – RUS  BÖLMƏSİ – PDF: vakant_rus_bolmesi

============================================================

İKİNCİ  PDF SƏNƏD (KİTAB) :

 “Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı. (QN  – 2319)

Birinci  buraxılış – YAZARLAR N:01 (001)  04.05.2019.

YAZARLAR   “DAĞLAR”  (Almanax)  YAZARLAR DƏRNƏYİ  I KİTAB (PDF) : DAĞLAR

===============================================================

BİRİNCİ PDF SƏNƏD:

“YAZARLAR”-IN QEYDİYYATI : 2007_avqust_2008_avqust AJB PDF ARXİV