Tofiq QƏBUL – SƏNİ SEVƏCƏYƏM ŞƏRQLİ SAYAĞI. 

10405611_520858741380603_2832956189186008079_n — копия

SƏNİ SEVƏCƏYƏM ŞƏRQLİ SAYAĞI. 
Mən diz çökməyəcəm qarşında sənin,
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı.
Mən gül səpməyəcəm başına sənin,
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı.

Yalan vədlər İlə aldatmayacam,
Özümü qarşında alçaltmayacam,
Sənə tərif deyib ucaltmayacam,
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı.

Sevirəm sözünü gözüm deyəcək,
Ailə ocağını közüm deyəcək,
Bu xoşbəxt birliyi dözüm deyicək,
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı.

Toyumuz keçəcək el şənliyi tək,
Nə lazım, səpilsin pul ətək-ətək,
Axı toy edirik məhəbbət dərək.
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı.

Ananın, atanın yeri olacaq,
Nənənin, babanın yeri olacaq,
Bir də bu Vətənin yeri olacaq,
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı.

Bu sevgi nə saxta röyalar kimi,
Bu sevgi nə saxta boyalar kimi,
Səni sevməyəcəm boyarlar kimi.
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı.

Sevgi qəlbimizdə yaşıyacaqdır,
Sonra övladlara daşınacaqdır,
Ailə sevgisi başlıyacaqdır,
Səni sevəcəyəm şərqli sayağı

20.05.2018.

Müəllif: Tofiq Qəbul 

Advertisements

Elburus QƏMGİN – Diş qıcayanlar.

26838f2db0

Diş qıcayanlar
(Sallama təcnis)
Yurdum tarımardır torpağım viran
Diş qıc ey zamanlar diş qıc ay anlar
Hiylə qarşısında vicdanlar yatıb
Diş qıc ey duyanlar diş qıc ayanlar

Kğnlüm tarımar
Yadın tarı mar
Zar-zar inildə
Etmə tarım ar

Nifrətim silahlan hayı qıracam
Kəsəcəm harayı hayı qıqacam
Bir qisas acıyam hayı qır acam
Dişin qırıldıqca diş qıca yanlar

A yağı dayan
Ay ağı dayan
Ey rusun əli
Ayağı dayan

Haqq tələb edir ki həqiqət dərim
Sifətim bircədir həqiqət dərim
Qəmgin duyulmasa həqiqətdərim
Haqlıdır haqsıza diş qıcayanlar

Yatma dur, oyan
Virandır o yan.
Daha itirmə
Saniyə oy… an

Müəllif: Elburus Qemgin

ZAUR USTAC “OTUZ İLDİR ƏLDƏ QƏLƏM” YENİ KİTABLAR SƏRGİSİNDƏ – AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASI.

 

ZAUR USTACIN  “OTUZ İLDİR ƏLDƏ QƏLƏM” ADLI KİTABI  YENİ KİTABLAR SƏRGİSİNDƏ. YER:  – AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASI:

 

31870883_2007877016140310_3906934034646695936_n

 

KİTAB HAQQIMDA MƏLUMAT:

Ustac Zaur. Otuz ildir, əldə qələm…

[Mətn] : (1988-2018) Bakı: 2018. 73 s

 

 

İSTİNAD:

book

 

 

 

İLKİN MƏNBƏ:Azərbaycan Milli Kitabxanası

 

İLİN ƏN ÇOX OXUNAN KİTABI

ZUGS

 

“İLİN ƏN ÇOX OXUNAN KİTABI” ADINI İKİ TƏDRİSİ İLİ ARDICIL OLARAQ ZAUR USTACIN “GÜLÜNÜN ŞEİRLƏRİ” KİTABI ÖZÜNDƏ SAXLAYIR. BELƏKİ, 2016-2017 – Cİ TƏDİS İLİNDƏ OLDUĞU KİMİ BU İLİN DƏ SONUNA YAXINLAŞDIQCA MƏLUM OLUR Kİ, 2017-2018 TƏDRİS İLİNDƏ DƏ ZAUR USTACIN “GÜLÜNÜN ŞEİRLƏRİ” KİTABI  İNTERNET ÜZƏRİNDƏN ƏN ÇOX OXUNAN KİTAB OLUB. ADI ÇƏKİLƏN KİTAB ƏSASƏN BİRİNCİ SİNİFLƏR ÜÇÜN SİNİFDƏNXARİC OXU VƏSAİTİ KİMİ NƏZƏRDƏ TUTULSA DA UŞAQ BAĞÇA TƏRBİYƏÇİLƏRİ DƏ KİTABDAN GENİŞ İSTİFADƏ EDİRLƏR. VƏSAİTİN UNİKALLIĞI ONUN ƏLİFBAMIZDAKI BÜTÜN HƏRİFLƏRİ  VƏ EYNİ ZAMANDA RƏQƏMLƏRİ PROQRAM ARDICILLIĞI İLƏ İZLƏMƏSİNDƏN İBARƏTDİR. HƏM DƏ KİTABDAKI ŞEİR VƏ TAPMACALAR OLDUQCA AXICI VƏ YADDAQALAN OLDUĞUNDAN BALACALAR TEZ MƏNİMSƏMƏYİ BACARIRLAR. ZAUR USTACIN “GÜLÜNÜN ŞEİRLƏRİ” KİTABI  ƏSASƏN AŞAĞIDAKI SAYITLAR ÜZƏRİNDƏN TAM TƏHLÜKƏSİZ VƏ PULSUZ İSTİFADƏ OLUNUR:

 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2551

 

http://anl.az/el/Kitab/2016/uz_gsh.pdf

 

https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-gs.pdf

 

https://www.twirpx.com/file/2136319/

 

ANCAQ, ARAŞDIRMALAR GÖSTƏRİR Kİ, KİTAB ƏN ÇOX

 

https://oxuzal.wordpress.com/zaur-ustac-gulunun-seirl%C9%99ri/

BLOQ-SAYITDAN OXUNMUŞDUR. DAHA BİR STATİSTİKA DA SİZİN ÜÇÜN MARAQLI OLACAQ. MƏLUM OLMUŞDUR Kİ, BÜTÜN DİGƏR MÜXTƏLİF SAYITLARDA OLAN PDF FORMATDAN ÇOX  TƏK  BU SAYITDAKI PDF OLMAYAN AÇIQ FORMALI MƏTNDƏN DAHA ÇOX İSTİFADƏ OLUNMUŞDUR. SON DÖRD İLİN MƏLUMATLARI ARAŞDIRILARKƏN O DA MƏLUM OLUB Kİ, ƏSASƏN OKTYABR-NOYABR VƏ APREL -MAY AYLARINDA İSTƏR KİTABA, İSTƏRSƏ DƏ AYRI – AYRI ŞEİRLƏRƏ MÜRACİƏT DAHA ÇOX OLUR. PİK VAXTLARDA – HƏFTƏDƏ – ORTALAMA 250-300 MÜRACİƏT QEYDƏ ALINMIŞDIR.

SONDA KİTABDAKI ŞEİRLƏRDƏN BİR NÜMUNƏ :

 

 

YAZARLAR.AZ

Qat məni gecələr yuxularına – Təranə MƏMMƏD.

32155810_572480423151413_7092800990813880320_n

 

Qat məni gecələr yuxularına

Əlvan boyaların al rəngi olum,
Süzülüm fırçadan rəsminə dolum,
Həzin röyalarda qonağın olum, 
Qat məni gecələr yuxularına.

Zülmət gecələrin Ayına dönüm,
Göydə ulduz olub hey yanıb sönüm,
Uçan pərvanətək başına dönüm,
Qat məni geçələr yuxularına.

Sədləri adlayıb yollar açaram,
Qaranlıq dünyana işıq saçaram,
Sübhə gözlərimi sənlə açaram,
Qat məni gecələr yuxularına.

Oda alışmışam, bir gün sönərəm,
Ayrılıb bədəndən ruha dönərəm,
Onda istəsən də bir də demərəm,
Qat məni gecələr yuxularına.

Müəllif: Terane Memmed

QOY DÖNÜM YURDA QARDAŞIM…

1361714729_t1cda74ab2-e1cb-41cc-a97e-b394aa3e5b95

==== GÜNÜN  ŞEİR ÇƏLƏNGİ ====

SEVGİMİZ DASTANA DÖNSÜN

İstəyirəm nəğmə qoşam adına,
Bir gülümsə, rəvan təbim çağlasın.
Qoy sığınım məni qarsan oduna,
Könül pöhrəm çiçək açsın, tağlasın.
***
Gerçəyə dön xəyalların selindən,
Bal süzülsün pətək kimi dilindən,
Asımmı özümü zərif telindən,
Nakam sevgim ürəyini dağlasın.
***
Qəlbimdən könlünə körpü saldırım,
Xoşun gələn bir gəlinlik aldırım,
Titrək əllə ağ duvağı qaldırım,
Dostlarım sevinsin, düşmən ağlasın.
***
Mayıl deyir, bir ürəkdə döyünək,
Sevgidən tikilmiş libas geyinək,
Ömür boyu eşqimizlə öyünək,
Sevgimiz dillərdə dastan bağlasın.

15. 05. 2018

Müəllif: Mayil Dostu

 

 

XINALI KƏKLİK

Kimlər xəbər aldı, kimlər soruşdu,
Kim məni aradı, xınalı kəklik ?
Oxuyursan, Vətən düşür yadıma, 
Ürəyim yaradı, xınalı kəklik.

Gəlmişəm zamandan zara, gedirəm,
Deyib son sözümü yara, gedirəm.
Gedirəm, bilmirəm hara gedirəm,
Ünvanım haradı, xınalı kəklik ?

Adiləm, ovutmaz qəlbimi aran,
Mənəm nalə çəkən, fəryad qoparan.
Mənim arzularım sellər aparan,
Binəva Saradı, xınalı kəklik.

Müəllif: Adil Cefakes

 

 

YARADIB
Tanrım bir gözəli tuş edib mənə,
Göz üstə xüsusi qaşı yaradıb.
Demirəm bunu tək xoş edib mənə,
Bəlkə də gəlib öz xoşu yaradıb.

Baxışı baxana nəsə qandırır,
Gülüşü tər açan gülü andırır,
Heç kəslə işi yox, məni yandırır,
Yoxsa onu mənə qarşı yaradıb.

Mehriylə sulayır yalnız, eşq ləkin,
Əridir insanda intizar yükün,
Sanki çiçəklərə başçılıq üçün,
Onu çiçəklərin başı yaradıb.

Yüksəkdir zəkada bu ali bəndə,
Kamildir imanda, kamildir dində,
Him-cimdən anlamır, bir az bu yöndə,
Deyəsən Rəbb onu, naşı yaradıb.

Yox-yox, o, çıxmayıb dəzgah, maşından,
Bu aydın görünür davranışından,
Deyərdim insanın yaranışında,
İlk dəfə belə əl işi yaradıb.

Sehri damarımda keçibdir qana,
Mən onu ürək tək taxaram cana,
Sanki bu gözəli sevməkdən yana,
Yaradan Ülvini kişi yaradıb.
15.05.2018.

Müəllif: Ebulfez Eliev

 

QOY DÖNÜM YURDA QARDAŞIM

Həsrət yaman üzür məni,
Qoy dönüm yurda qardaşım..
Ürəyim donub buz olub,
Açılmır burda,qardaşım..

Gözə dəymir mərd ərənlər,
Hal sorub əhval bilənlər..
Burda uca göydələnlər,
Görünür xırda qardaşım..

Gəl yola sal çıxım gedim,
Yad diyarda mən nə edim..
Boyun burub yetim-yetim,
Ruh qalıb darda qardaşım..

Vətən yoxdu,hər şey hədər,
Quru adı mənə yetər..
Bir gün əldən çıxıb,gedər,
Dövlət də varda,qardaşım..

Rahimin bil könlü şişib,
Qəm qovurub bağrı bişib..
Xam balıq tək tora düşüb,
Saxlama torda,Qardaşım.!

Rahim Üçoğlanlı Rzayev
Moskva-1995

Müəllif: Rahim Ucoglanli

 

“DÖRD ŞEİR”

DƏDƏ – ADİL CƏGAKEŞ

26838f2db0

 

DƏDƏ

Dizlərimiz girdən düşüb,
Yükümüz ağırdı dədə.
Dərd şələsin daşıyırıq,
Çiynimiz yağırdı dədə.

Kim bizi bu hala saldı,
Yıxıb daldan – dala saldı.
Gör kim kimi yola saldı,
Kim kimi çağırdı dədə ?

Yağmalanıb, hey talanıb,
Ürəyində od qalanıb.
Daim haqqı tapdalanıb,
Xalqımız fağırdı dədə.

Cəfakeşəm, yana – yana,
Qardaş, bacı, ata, ana,
Gedirik hansı ünvana,
Bu hansı cığırdı dədə.

Müəllif:  Adil Cefakes

Verin Suşamızı verin deyirdi – Vidadi Ağdamlı.

10405611_520858741380603_2832956189186008079_n — копия

 

Verin Suşamızı verin deyirdi

(Şuşanın işğalından 26 il ötdü)

Bu gecə dağları gəzdim röyada,
Pənahəli xanda girdi yuxuma.
Yaman tutulmuşdu səmada ayda,
İrahim Xəlil xan çıxdı qarşıma,
Verin Suşamızı verin deyirdi.

Vaqif kinli idi susmuşdu yaman,
Narahatdı Xurşudbanı Natavan,
Qasım bəy Zakirdə baxıb kənardan,
Söz tapa bilmədim deyim Xanıma,
Verin Suşamızı verin deyirdi.

Xarrat Qulu bizə tənə edirdi,
Həsənəli xan qeyrət getdi deyirdiu,
Nəcəf Bəy Vəzirov küskün gəzirdi,
Qaçaq Nəbi düz baxırdı gözümə,
Verin Suşamızı verin deyirdi.

Səməd Bəy Mehmandarov,at belində,
Bəhlul Behcət,durub cıdır düzündə,
Əhməd bəy Ağayev qılınc əlində,
Əbdurrəhimov bəy Haqverdiyəv mənə,
Verin Suşamızı verin deyirdi.

Sultan bəy Sultanov,Həmidə xanım,
Süleyman Sani Axundov,yazarım,
Zülfüqar Hacıbəyov,dağ torpağım,
Söz tapa bilmədim dediklərimə,
Verin Suşamızı verin deyirdi.

Üzeyil bəy yaman narahat idi,
Əhməd bəy dağılan yurdu gəzirdi,
Barat Şəkinski ağu deyirdi,
Səs verən yox idi mənim səsimə,
Verin Suşamızı verin deyirdi.

Xarıbülbül küskün-küskün baxırdı,
İsa bulaq gözündən qan axırdı,
Saxsı bulaq daş altından baxırdı.
Cavabsızdım orda olan şəhdimə,
Verin Suşamızı verin deyirdi.

Cıdır düzüm,Topxana,qədim Qala,
Olubdu dağlarda bir qanlı qala,
Oğul lazım torpağı geri ala,
Vidadi nə deyim mən ,Bülbülümə,
Verin Suşamızı verin deyirdi.

Bakı 08-05-2018

Müəllif: Vidadi Ağdamli Şair

 

Şuşa – Elnur Qərari.

8 MAY ŞUŞANIN – QALANIN – DÜŞDÜYÜ GÜNDÜR…

10492474_515384861927991_1935368515370670425_n

Şuşa.

Bu gün bir rəsmini gördüm mən sənin,
Necə də saralıb gülün, çəmənin,
Nə yaman küskünsən, qərib vətənim,
Qalmısan qüssəylə, qəmlə baş-başa!
Sənə əsir olmaq yaraşmır, Şuşa!

Qoruya bilmədi səni nadanlar,
Vətən torpağını bölüb satanlar,
Qoynunda doğulan körpə fidanlar,
İndi həsrətinlə dolurlar yaşa!
Sənə əsir olmaq yaraşmır, Şuşa!

Yolumuz bağlanıb, gələ bilmirik,
Qoynunda can verib ölə bilmirik,
Danışa bilmirik, gülə bilmirik,
Baharımlz dönüb əbədi qışa!
Sənə əsir olmaq yaraşmır, Şuşa!

Müəllif:  Elnur Qərari

ŞUŞA – Təvəkkül Goruslu.

8 MAY ŞUŞANIN – QALANIN – DÜŞDÜYÜ GÜNDÜR…

12246784_749920091807799_8959785645462924893_n

ŞUŞA
Yolları bağlanıb düşüncə daşa,
Baharı dönüncə şaxtalı qışa,
Naxələf satqınlar keçincə başa,
Dizləri qatlandı, yıxıldı Şuşa!

Namərdlər hiylədən toru hörüncə,
Saldıran yağılar alıb girincə,
Məzar sükutuna dalmış görüncə,
Odlara qalandı , yaxıldı Şuşa!

Qəlbindən vuruldu, köksü didildi,
Döyüldü dağ-daşı orden edildi,
Qanla yoğrulmuşdu, sanki ödüldü,
Erməni boynuna taxıldı Şuşa!

Verdik əlimizdən bizim olanı,
Tuş etdik yurduma dərdi, bəlanı,
Ələyib gözlərə falşı, yalanı,
İllərlə lentlərdə baxıldı Şuşa!

Bircə gün qeyd edib işğal gününü,
Sonra unuduruq səsi, ününü,
Riyakar bir tarix biçir donunu,
Böyüyən nəsilə nağıldı Şuşa!

08.05.2017.

Müəllif:  Təvəkkül Goruslu Məmmədov