YENİ KİTAB

QA

Zaur   USTAC

QƏLBİMİN

AÇIQCASI

BAKI  –  2016

Zaur USTAC

“Qəlbimin açıqcası”

Birinci nəşr – 2016,  154 səh.

Müəllifin “Qəlbimin açıqcası” adlandırdığı bu kitab sözün əsl mənasında bir qəlbin harayı, hıçqırtısı, olduqca kövrək duyğuların təzahür forması,  kağız üzərində inkasıdır. Bu şeirlər hərdən büllur sulu könül irmağının şırıltısı, hərdən də həssas, eyni zamanda paramparça olmuş ürək sahibi bir aşiqin zümzüməsi kimi səslənir. Oxuduqca gah yaz çiçəklərinin ətri duyulur, gah da payız yarpaqlarının  xışıltısı eşidilir. Bir sözlə, bu  kəlmələr  Təbiətin həzin pıçıltısından başqa bir şey deyil….

İSBN  978-9952-8298-1-5

                                                          © Zaur USTAC.,2016.

KITABI BURADAN OXUMAQ OLAR;

ZAUR USTACIN KİTABLARI

cc - копия - копия

Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı Gizir Mübariz İbrahimovun əziz xatirəsinə həsr olunmuş “ ORİYENTİR ULDUZU” kitabın  buradan tam pulsuz oxumaq olar: http://www.kitabxana.net/files/books/file/1430716832.pdf

WWW.YAZARLAR.AZ

                və

WWW.USTAC.AZ

Advertisements