Şair Zaur Ustac haqqında: – Əjdər Əlizadə

Zaur Ustac yaradıcılığının “30” illik yubley tədbirləri çərçivəsində

“OTUZ ŞEİR, OTUZ FİKİR” layihəsindən  ikinci  yazı:

otuzfscild

Şair Zaur Ustac haqqında:

Zaur Ustac öz dəsti-xəti ilə, şeir yazmaq üslubu ilə, özünəməxsus şairlik istedadı ilə müasir Azərbaycan ədəbiyyatına artıq püxtələşmiş bir şair kimi daxil olacaq şairlərdəndir. Zaur Ustac yaradıcılığı çox maraqlı, çox zəngin və oxucunun ürəyinə yol tapandır. Şairin vətənpərvər, hərbi vətənpərvər və müqəddəs anaları vəsf edən şeirlərini xüsusi qeyd etmək istərdim. Zaur Ustacın bu qəbildən olan dərslik kitablarına daxil edilə biləcək çoxlu sayda əsərləri mövcuddur. Qarabağımız, şəhidlərimiz və şəhid analarına həsr olunmuş şeirləri daha önəmlidir.
Şairin təbiəti vəsf edən şeirlərini oxuduqca insan qeyri-ixtiyari xəyal qanadlarına yüklənərək həmin dağlara, yamaclara, mənzərəli yerlərə səyahət edir.
Şairin sevgi şeirləri də çoxdur. Onun lirik şeirlərini oxuduqda keçmişdə sinədəftər, bədahətən deyişmələr edən şair və aşıqları, hətta Dədə Ələsgəri xatırlamamaq olmur.
Biz də istedadlı şair Zaur Ustaca bu gözəl və nəcib yaradıcılıq yollarında sonsuz nailiyyətlər arzulayırıq.

Müəllif: Əjdər Əlizadə

QISA ARAYIŞ:

Əjdər Əlizadə, keçmiş SSRİ jurnalistlər ittifaqının və indiki Azərbaycan jurnalistlər birliyinin üzvü, “Qızıl Qələm”- Fəxri Media Mükafatı laureatı (1983 və 2003), Həsənbəy Zərdabi adına Diplom (2003) laureatı.
Üç kitab müəllifi (“Sevgi də bir dünyadır”, “Qəzəllər”, “Vətənimi sevə-sevə yaşadım”)

“OTUZ ŞEİR, OTUZ FİKİR” layihəsi.

 

 

 

Advertisements

“Zaur Ustac  ruhunun həsrət çiçəyi” – Bədirə  Həsənqızı

 

Zaur Ustac yaradıcılığının “30” illik yubley tədbirləri çərçivəsində

“OTUZ ŞEİR, OTUZ FİKİR” layihəsindən birinci yazı:

otuzfscild

– Bu gözəl  layihə  üçün  minnətdrlığımı  bildirirəm.

Söz  Tanrıdan  bir  hikmət, insanlığa nəsihətdir. Nəzmə çəkilən söz-ruhun qönçəsidir. Oxunduqca, anlaşıldıqca,  xoş  niyyət  çalarında  əmələ  köçdükcə,  daha da müqəddəsləşir,  zərif  ətrində  min-min  ruhu  təzələyir, qovuşdurur… Cox  sevilən, eyni  zamanda  seçilən  Zaur Ustacın  yaradıcılığı – ruhundan  qopan, qələmindən  süzülən  hikmət  çeşməsidir  desəm,  yanılmaram. Əlbəttə,  əgər  şairin yaradıcılığından  “Bilirsinizmi”?-deyə  aforizmlər  toplamalı  olsaydım,  gənc  nəslin  tərbiyəsində  önəmli  əhəmiyyəti  olan gözəl  bir  vəsait  yaratmış  olardım… Bu  mübaliğəsiz  belədir. Zaur  Ustacın söz  çeşməsi  bizi  axarında  həm keçmişə, həm  gələcəyə  aparmaqla,  bu  yollarda  ən  incə  məqamları  düşünməyi  tövsiyə  edir. Mən bu seçimimdən  bir  neçəsini  qeyd  etməklə  hörmətli  şairimizin  niyyət  gözəlliyini  bir  daha  nəzərə  çatdırmaq  istərdim.  Şairin insanlığa  nəsihəti, ruhumuzu dilləndirən,  əməldə  yaşatmalı  olduğumuz  düşüncələrindən  bir  neçə  yarpaq: 

 

–  “Ey  Qoca  Qurd,  mənzilini düz  seçmisən – duruş  gətir….”,

 

–  “Nəsimidən  alaq  örnək, Ustac desə, az olacaq…”,

 

– “Soy, o soydur, kök, o kökdür, qan, o qan…”

 

– “Sual  həmin, onda  nədir  çatmayan???

Cavab netdir: –  “Atatürkün  öfkəsi !!!”

 

-“Telinin əksikdi,  şana, fatası,

Namusdu, iffətdi, Qarabağ Atı!!!!”


– “Yaralı bir qəlbdə bitdin,

Hardan gəldin, hara getdin…

Ustacı sərfnəzər etdin,

Cücərtmişəm ah, çiçəyim,”

 

-“Bu işdə bilmirik, kimdi müqəssir,

Bizim üz qaramız, qırmızımızsan…

Həya örpəyisən, güvənc ləçəyi,

Sən  bizim  dünyaya  qırımımızsan…”

 

-“Nəsimi, Bəhmənyar gör nə vaxt olub???

Vətən  də  unutmur haqq tapan  oğlu….”

 

-“Əldə  çıraq  gəzəcəksən,
Ruhun  haçan  gəzsə  məni…”


-“Gör,  sənin  ağzına  baxır  neçə göz,…”

 

-“Ustac bulud kimi  dolub, ağlamır,

Köksünün  yarası  qaysaq  bağlamır,…” və s.

 

 Hörmətli  şairimiz  Zaur Ustaca  ruhunun həsrət çiçəyi olan  əsir ellərimizə gedən yolda zəfər  nəğməsi yazması diləyilə…can sağlığı, yaradıcılıq uğurları, ailəsilə birlikdə  xoş  günlər arzu edirəm.

12 Aprel-2018-il.

Bədirə  Həsənqızı  Niftaliyeva  (Neftçala-şair,  publisist)

Müəllif:   Bədirə Niftaliyeva

MÜSABİQƏ

meadnflag-11

YAZARLAR.AZ  Zaur Ustac yaradıcılığının 30 illik yubleyi münasibəti ilə  təsis  olunmuş “USTAC” Milli Mükafatı  uğrunda  MÜSABİQƏ  elan  edir.  

Mükafat   diplomdan, nağd puldan və laureatın YAZARLAR.AZ –da yayımlanmış yazılarından ibarət, “Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı şəklində, 100 ədəd tirajla – pulsuz, kitabının nəşr olunmasından ibarətdir. Pul mükafatının məbləği bütün dövrlərdə stabil və inflyasiyaya davamlı olması üçün təqdim olunacağı ildə qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası Müharibə Veteranın bir aylıq tam müavinəti həcmində nəzərdə tutulur. Pul mükafatı bir dəfə, tam həcimdə ödənilir və qanunamüvafiq olaraq bəxşiş – bağışlama, hədiyyə etmə əsasında olduğuna görə vergidən azaddır. Mükafat ildə bir dəfə, yalnız bir nəfərə 28 May Respublika Günü ərəfəsində – əvvəl, sonuncu Bazar günü – 2019 – cu ildən başlayaraq təqdim olunacaq. Kitab isə növbəti ilin təltifinə qdər çap olunub, laureata təhvil veriləcək. İştirak edin qazanın.

                                              MÜSABİQƏ  ŞƏRTLƏRİ:   

 

MÜSABİQƏDƏ ANCAQ VƏ ANCAQ YAZARLAR JURNALININ RƏSMİ QRUPU  “YAZARLAR”-IN YAZARLARI   – DA  PAYLAŞILAN  ŞEİRLƏR  İŞTİRAK  EDƏCƏK.HEÇ BİR  MƏHDUDİYYƏT OLMADAN UŞAQDAN BÖYÜYƏ HAMI İŞTİRAK EDƏ BİLƏR. UŞAQ VƏ GƏNCLƏRİMİZİN İŞTİRAKI DAHA MƏQSƏDƏUYĞUN OLARDI.  İŞTİRAKÇILARA UĞURLAR ARZU EDİRƏM !!! UĞURLARIMIZ BOL OLSUN….  

YAZARLAR.AZ

ZAUR USTAC: – QƏLƏM  HAQQI  VƏ  YA  MÜRƏKKƏB  PULU. (ON DÖRDÜNCÜ YAZI)

zaur (1)

ON  DÖRDÜNCÜ  YAZI

 

QƏLƏM   HAQQI  VƏ  YA  MÜRƏKKƏB  PULU

(HESABAT)

 

Salam, dəyərli oxucum… Uca Yaradana  şükürlər olsun ki, Bizə qarşı çox səxavətlidir və hər dəfə Sizinlə  yeni görüşə gələndə bu şükrü-sənanı qeyd etməyi özümə borc bilirəm. Hər yaşadığımız an üçün şükürlər olsun… Min şükür…  Mətləbə keçməzdən əvvəl onu qeyd edim ki, nə qədər çalışsam da yenə  yazıma bir sözdən ibarət ad seçə bilmədim…  Söz addan düşmüşkən, artıq ad öz-özlüyündə oxucuya söhbətin nədən gedəcəyi barədə ipucu verir. Necə deyərlər əldə qələm 30 – a gəlib çatdıq.

2018 – ci ilin Mayın 24 –də  ilk yazımın  rəsmi şəkildə  mətbu orqanda işıq üzü görməsinin   30  ili tamam olur. 24 May 1988 – ci il  “Əməyə məhəbbət” adlı  məqaləm, Ağdamda nəşr olunan “Lenin yolu” (sonralar “Ağdam”) qəzetinin 62-ci (7194) sayında, 4-cü səhifəsində dərc edilib. (“OTUZ  İLDİR  ƏLDƏ  QƏLƏM”   adlı kitabın üz qabığına çıxarılmış  foto – cild “Ağdam” qəzetinin  Zaur  Ustacın şəxsi arxivində saxlanılan həmin bu nömrəsindən istifadə olunaraq hazırlanmışdır.) Və ilk qələm haqqımı deyim, mürəkkəb pulumu deyim  – qonorar  – aldığım vaxtdan 30 il keçir… Təfsilata  keçmədən sadəcə onu qeyd etməyi özümə borc bilirəm ki, həqiqətən də çox keşməkeşli bir həyat yaşamaq qismət oldu Bizlərə…

Sözüsüzki, yaradıcılığımız  həyatımızın  inkası olduğundan  – “qabda nə var çıxar üzə” (Z.U)- bu anlamda  mən  nəzmi deyil, məhz nəsri nəzərdə tuturam … Yaşadıqlarımız yazdıqlarımıza çox təsir edir. Hətta, yəqin ki, yaşadıqlarımız  yazdıqlarımızı yaradır… Yəni, belə uzun və keşməkeşli bir zamanın müqabilində Biz heç nə yazmamışıq…  Adları  qoyulmuş,  içəriyi də məlum sayı 10 –dan artıq kitab – roman, povest və hekayələr – yazılacağı günü gözləyir… Və gözləyə-gözləyə zənginləşir, dərinləşir, vacibləşir… Yəqin elə buna görədir ki, kəlmələr kağız üzərinə köçməyə tələsmir, hələ bir az da qələmə naz edirlər… Nəsə, yazılmamışları qoyaq bir kənara, keçək yazılmışlara… 30 il əvvəl  bir  məktəbli  məqaləsi ilə başlayan sərgüzəştlərim Uca Yaradanın izni ilə davam etməkdədir və inanıram ki, istədiklərimin hamısını yazıb Sizlərin ixtiyarına verməyə vaxtım olacaq. Bu günə qədər yazdıqlarımdan işıq üzü görən kitablarım aşağıdakılardır:

“GÜNAYDIN” (“AĞÇİÇƏYİM”) Bakı – 2010. (Bu günə qədər bir  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)

 

“İSTƏMƏZDİM  ŞAİR  OLUM  HƏLƏ  MƏN”  Bakı – 2010. (Bu günə qədər bir  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)

“GÜLZAR” Bakı – 2011. (Bu günə qədər bir  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var. )

 

“MUM KİMİ YUMŞALANDA” Bakı – 2011. (Bu günə qədər  iki  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)

 

“MƏHDUD  HƏYATIN  MƏCHUL  DÜŞÜNCƏLƏRİ” Bakı – 2011. (Bu günə qədər iki dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)

 

“ŞEHÇİÇƏYİM” Bakı -2011. (Bu günə qədər bir  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)

 

“BALÇİÇƏYİM” Bakı – 2012. (Bu günə qədər bir  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var. )

 

“BƏRZƏXDƏ”  Bakı – 2014. (Bu günə qədər bir  dəfə nəşr olunub)

 

“NİŞANGAH” Bakı – 2016. (Bu günə qədər  iki  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)

 

“ORİYENTİR  ULDUZU” Bkı -2011. (Bu günə qədər  beş dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)

 

“GÜLÜNÜN  ŞEİRLƏRİ” Bakı – 2011. (Bu günə qədər  üç  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)

 

“SEVİN Kİ, SEVİLƏSİZ” Bakı – 2014. (Bu günə qədər  bir   dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)

 

“BAYATILAR” –     بایاتیلار  ” زائـــور اوستاج ” – Bakı -2014. (Bu günə qədər  iki əlifba ilə üç dəfə nəşr olunub və elektron variantı var. Təbrizdə yayımlanıb.)

 

“QƏLBİMİN  AÇIQCASI”  Bakı – 2016. (Bu günə qədər  bir   dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)

 

“USTADNAMƏ” Bakı – 2016. (Bu günə qədər  bir  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)

 

“USUBCAN  ƏFSANƏSİ”   (MƏQALƏLƏR)  Bakı – 2017. (Bu günə qədər  bir  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)

 

“ÇƏHRAYI  KİTAB”  Bakı – 2017.  (Bu günə qədər  iki  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)

 

“OTUZ  İLDİR  ƏLDƏ  QƏLƏM”  Bakı – 2018.

(Bu günə qədər  bir  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)

 

YANDIRILMIŞ  (LƏĞV OLUNMUŞ) KİTABLAR:

 

“93 – ün yayı və ya bir qaşıq qatıq”,  Roman,  Bakı – 2011.  (Bərpa olunacaq.)

 

“2016”, Povest,  Bakı – 2011.  (Bərpa olunacaq.)

 

 

Yuxarıda  sadalanan  müəllifi olduğum kitablardan əlavə, dostların məsləhət bilib daxil etdikləri bir-neçə antologiya, toplularda da yer almışam ki, onlardan Mənə məlum olanları bunlardır:

 

 

“ZİRVƏ”  antologiyası.  Bakı – 2017. (Sona xanıma və Vüsal bəyə təşəkkürlər.)

 

“RUHUMUZUN TURAN ƏTRİ” “Dədə Qorqud”  kitabxanası seriyasından.  Bakı – 2017. (Balayar müəllimə, Sabir müəllimə, Mehman müəllimə təşəkkürlər.)

 

“MƏQAM”  Toplu.  Bakı – 2017. (Hacıxanım  Aidaya təşəkkürlər.)

 

 

ASKEF-in  yayımladığı “KARABAĞD’AN, KERKÜK’DEN  ÇANAKKALE’YE”  (şiir  seçkisi)   antologiyası.  Türkiye– 2017. (Günel xanıma, Sayman Aruz bəyə, Sona xanıma və Savaş Ünal bəyə təşəkkürlər.)

 

Bu günə qədər ənənəvi qaydada nəşr olunmuş bütün kitablarımın elektron variantları var. Hamı üçün tam pulsuz və təhlükəsiz  əlçatanlığı  təmin  etmək  məqsədi ilə yaradıcılığın 30 iliyi yubley tədbirləri çərçivəsində  təkrar EK nəsrlər olacaq.

 

Son illər müntəzəm olaraq,  http://yazarlar.az/ , http://ustac.az/  , http://zaurustac.tr.gg/ saytlarında,

“EV BAZARI”  yomoristik  e-qəzetdə, “MAKLER-VİP”  satirik  e-jurnalda, “MARALLAR”  satirik  bloqda  yazılarımı yayımlayıram. Bunlardan  əlavə   istər http://www.tezadlar.az/  saytı  olsun, istərsə də ənənəvi qaydada “TƏZADLAR” qəzeti  Bizim üçün Ağdamın bir parçasıdır,  “AĞDAM” qədər doğmadır.

Onu qeyd etmək istəyirəm ki, istər ənənəvi qaydada qəzet və jurnallarda, istərsə də elektron variantda bütün təkliflərə isti yanaşıram. Heç bir müraciəti cavabsız qoymuram. Eyni zamanda özüm də vacib bildiyim mövzularda yazılarım olanda və şeirlərimi  hər iki qayda ilə mətbu orqanlara göndərirəm və yayımlanıram. Əlbətdə, vacib bildiyim mövzularda….

“YARADANLA  BAŞ-BAŞA”  kitabına  daxil  olan  “QƏLƏM   HAQQI  VƏ  YA  MÜRƏKKƏB  PULU”  (on dördüncü yazı) adlı,  hesabat xarakterli  bu  məqalə “OTUZ  İLDİR  ƏLDƏ  QƏLƏM”  kitabında  və  yubley tədbirləri  çərçivəsində  Elektron Kitab formatında  nəşr olunacaq bütün kitablarda yer alacaq. Ona görə məhz bu yazıda bir məlumatı  da  açıqlamaq  istəyirəm.

Çox düşündüm ki, bu yazılardan, kitablardan başqa nə edə bilərəm… Bilirsiz ki, 2007 – ci ildən  fəaliyyət  göstərən YAZARLAR.AZ  – Yazarlar  jurnalının  yaranma  səbəbi, məqsədi, uşaq və gənclərə dəstək olmaq, ümumiyyətlə yaşından asılı olmayaraq  yayımlanmaq problemi olan hər kəsə yardım etmək olub. Odur ki, yenə həmin ampuladan çıxış edərək,  yaradıcılığın 30 illik yubleyi münasibəti ilə “USTAC”  Milli   Mükafatını  təsis  etdim.  Mükafat   diplomdan, nağd puldan  və laureatın  YAZARLAR.AZ –da yayımlanmış yazılarından ibarət,  “Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı şəklində, 100 ədəd tirajla – pulsuz, kitabının  nəşr olunmasından  ibarətdir.  Pul mükafatının məbləği bütün dövrlərdə  stabil və inflyasiyaya  davamlı olması üçün təqdim olunacağı ildə qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası Müharibə Veteranın bir aylıq tam müavinəti  həcmində  nəzərdə  tutulur. Pul mükafatı bir  dəfə, tam  həcimdə  ödənilir  və  qanunamüvafiq  olaraq  bəxşiş – bağışlama,  hədiyyə  etmə  əsasında  olduğuna görə  vergidən  azaddır. Mükafat ildə bir dəfə, yalnız  bir  nəfərə  28  May  Respublika  Günü  ərəfəsində – əvvəl, sonuncu Bazar günü – 2019 – cu ildən başlayaraq təqdim olunacaq. Kitab isə növbəti  ilin təltifinə  qdər çap olunub, laureata  təhvil veriləcək.  Mükafat barədə ətraflı məlumat YAZARLAR.AZ da elan olunacaq.

Bu arada “AZAD  QƏLƏM”,  “HAQQIN  SƏDASI”, “ƏDƏBİYYAT” , “TƏZADLAR” qəzetlərinin, “YURD”, “ULDUZ”, “AZƏRBAYCAN”,  “KİRPİ”,  “MOLLA NƏSRƏDDİN   XXl   ƏSRDƏ”,  jurnallarının,  eləcə də

http://azpress.az/ , http://senet.az/  , http://zaman24.net/

http://www.yazar.in/ , http://take.az/ , http://siirvideo.com/ https://10yazar.wordpress.com/https://yazyarat.com/ ,

http://www.tehsilproblemleri.com/, http://ayb.az/

http://azeri.press/ ,  http://www.tezadlar.az/ ,

saytlarının bütün işçi heyyətlərinə  və  rəhbərbərlərinə,  ölkəmizdə  elektron  kitabçılığın və  kitabxanaçılığın əsasını qoymuş, günümüzdə olduqca zəngin, böyük  həcmli e-kitab bazasına malik http://www.kitabxana.net/ saytının qurucusu, bir çox vacib ictimai işlərdə daim öndə  fəallığı ilə seçilən,  gənclərə həmişə dəstək olan  Aydın Xan müəllimə  xüsusi  təşəkkürlər… Var olasız, Dostlar  və əlbətdə,  Bizim tanımadığımız  digər   Qəhrəmanlar … Kim cəhaləti ortadan qaldırmaq üçün bir kəlmə deyirsə, yazırsa çox xoşbəxt adamdır… Bu əməlin qəlbə verdiyi fərahlıq hissini ikinci bir iş bəxş edə bilməz…. Uğurlarımız bol olsun…  Amin… (Amen…)

Düzü, bilmirəm nəsə  unutdum ya yox…  Ancaq,  yazımı yekunlaşdırmaq istəyirəm.

Sağ olun! Var olun! Hamınıza xoş və əyləncəli günlər arzu edirəm! Arada kitab oxumağı da unutmayın!!!! “Mütailə orqanizmin kompleks müalicəsi, sağlam həyat deməkdir….” (Z.U)

02.04.2018. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac ,
© Zaur USTAC,2018. Bakı.

 

DİQQƏT !!!  – ELAN : 

28167051_1665515703504690_6813050885150984253_n

 

DİQQƏT !!! 
ELAN : 
ASKEF-in yayımladığı
“KARABAĞDAN
KERKÜKTEN
ÇANAKKALEYE”
adlı antoloji kitabı,
Aprel ayının ilk günlərində
AYB-nin Natavan klubunda
Təşəkkür bəlgələri ilə birlikdə
Qatılımçı şairlərə təqdim olunacaq.
DƏQİQ TARİX BARƏDƏ ASKEF AZƏRBAYCAN BAŞQANI
SAYIN SAYMAN ARUZ BƏY TƏRƏFİNDƏN ƏLAVƏ
MƏLUMAT VERİLƏCƏK.

Mənbə:  Sona İsmayılova

ZAUR USTACDAN BAYRAM TƏBRİKİ:

meadnflag-11

Salam! Sizi qarşıdan gələn Bahar bayramı münasibəti ilə təbrik edir, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm! Bahar təravəti çöhrənizdən, ruzi- bərəkəti evinizdən, fərahlığı  könlünüzdən əksik olmasın… Var olasız…

Hörmətlə: Zaur Ustac. Bakı – 2018.

#zaurustac #poet #офицеры #writers #model#models #judo #sports #music #musica #art#artist #men #star #stars #azerbaycan#azerbaijan #ismayıllı #aşıqbayramlı#photography #زائوراوستاج #kollage #коллаж#kollagebyzaurustac#kollaj#azərbaycanşairləri #کوللاژ#in_god_we_t_rus_t #zaur_ustac  

 

Mənbə:  Zaur Ustac

Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu, Karabağ’dan Kerkük’den Çanakkale’ye Şiir Seçkisi kitabını çıkardı.

28167051_1665515703504690_6813050885150984253_n

ASKEF Kültür Yayınları Şiir Seçkisi çıktı

Sait Küçük – Gözlem Gazetesi – Ölçek Haber Ajansı

Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu, Karabağ’dan Kerkük’den Çanakkale’ye Şiir Seçkisi kitabını çıkardı.

SahilKitap’dan çıkan bu kitap Ankara’da Öztepe Matbaası’nda basıldı. Şubat 2018 tarihinde 1000 adet basılan kitap 780 sayfadır.

ASKEF Genel Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Savaş Ünal önsöz yazısında şöyle diyor: Yeni bir eser ve yeni bir heyecanla, merhaba dostlar. Bizler ASKEF yönetim kurulu olarak, Türk dünyasında “Dil Birliği” ve “Gönül Birliği” için, çıktığmız yoa emin ve kararlı adımlarla devam ediyoruz. ASKEF, 17 ülkede örgütlü, Türk’ün yaşadığı her yerde olmaya çalışan bir kuruluştur. ASKEF yönetim kurulları, üye dernekleri ve üyeleri ile çok büyük bir ailedir. Bugüne kadar bir çok kültür sanat etkinlikleri yaptık. 14 Uluslar arası etkinliğe imza attık. Türk Dünyası Şairleri Antolojisi ve Avrasya şairleri Antolojilerini çıkardık. İki büyük çalışma da gerçekten çok güzel oldu. 3. Antolojimiz olan, “Karabağ’dan Kerkük’den Çanakkale’ye çok özel bir ekip çalışması ile, 45 gün gibi kısa bir zamanda şiirler toplandı, düzenlenmesi, sayfa düzeni yapıldı baskıya verildi. Andolojimize 8 ülkeden 188 şair katıldı. Şiirlerinde, Karabağ’da yaşanan insanlık suçunu, yani “Hocalı Soykırımını”, Kerkük’te yaşayan Türkmenlerimizin çektiği acıları, Çanakkale’de tüm Türk dünyasının birleşmesiyle kazandığımız, o büyük, o şanlı zaferi yazdılar. Yaşadıkları ülkeleri ve şehirleri motif motif mısralara işlediler. Bu eserler, bizden sonra ki kuşaklara faydalanmaları için güzel birer kaynak olarak kalacaktır. Bizler ASKEF ailesi olarak, bu çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Bu eserin ortaya çıkmasında emek veren, ASKEF Genel Başkan Yardımcısı Koordinatör Yahya Azeroğlu’na, Baş Editör Gonca Aydemir’e, şiirlerin toplanmasında büyük emek harcayan, ASKEF Azerbaycan Başkanımız Sayman Aruz’a, ASKEF Azerbaycan Başkan Yardımcısı ve Matbuat sorumlusu Sona İsmayılova’ya, Azerbaycyan ve Türk dünyasının yaşayan değeri Eldar İsmayıl’a, Azerbaycan şairlerinin şiirlerini redakte eden Maringül Nadir’e, Azerbaycan şairlerinden gelen şiirleri özenle düzenleyip, bizlere ulaşmasını sağlayan Günel Hüseynli’ye,, Xazangül Hüseynova’ya, Bulgaristan temsilcimiz Rüstem Aziz’e, Özbekistan temsilcimiz Muazzam İbrohimova’ya, Kerkük temsilcimiz Abdulhalik Hürmüzlü’ye, Kazakistan temsilcimiz Kamil Mamikadze’ye, Kıbrıs temsilcimiz Hasan Çakmak’a, Telafer’den Vaat Havdi ve Cesim Babaoğlu’na, Kars’tan Sait Küçük’e, SahilKitapevi’ne, Öztepe Matbaası’na, katılımcı dostlarımıza, emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. “Kerkük Türk’tür Türk kalacak. Azerbaycan bayrağını Karabağ’a dikeceğiz. Ne Mutlu Türküm Diyene” Savaş Ünal ASKEF Genel Başkanı, Genel Yayın Yönetmeni.

Seçki Yayın ve Çalışma Kurulu’nda Savaş Ünal- Genel Yayın Yönetmeni, Yahya Azeroğlu- Koordinatör, Gonca Aydemir- Baş Editör, Muazzam İbrohimova- Özbekistan, Rüstem Aziz- Bulgaristan, Kamil Mamukzade-Kazakistan, Abdulhalik Hürmüzlü-Kerkük, Vaat Havdi-Telafer/Irak, Hasan Çakmak-Kıbrıs, Sona İsmayılova-Azerbaycan, eldar İsmayıl-Azerbaycan, Xazangül Hüseynova-Azerbaycan, Günel Hüseynli-Azerbaycan, Sait Küçük-Kars, yer almışlardır.

Kitap Ustalardan Şiirler, Yayın Kurulundan Şiirler, Şairlerin Şiirleri adlı bölümlerden oluşmuştur. Şiir seçkisinde şer şair için dört sayfa yer ayrılmıştır. Bu dört sayfada özgeçmişleri ve şiirleri yer almıştır. Şiir Seçkisi’ne katılan şairlere kitap ve Teşekkür Belgesi verilmiş, gezi düzenlenmiştir.

188 şairin katıldığı bu kitaba Kars’tan, Kağızman’dan özgeçmişleri ve şiirleriyle katılan isimler şunlardır: Abdurrahman Tepe, Adnan Durdağı, Cemalettin Adalar, Cemil Dur, Emre Endami, Hikmet Aksu, Hüseyin Çiftçi, Kul Şahin , Mahmut Kağızmanlı, Mehmet Tekbaşoğlu, Mustafa Balta, Necmettin Turan, Rafet Yalçın, Sadık Miskini, Selahattin Önalan, Sümer Küçük, Turgut Turani.

Mənbə: Sadık Miskini

ASKEF GENEL BAŞKANI SAVAŞ ÜNAL BƏYDƏN TƏŞƏKKÜR BƏYANNAMƏSİ:

28511941_1671539072902353_1445650551_n

TEŞEKKÜR
ASKEF TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN 15. ULUSLARARASI AZERBAYCAN KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİMİZE DESTEK VEREN

TÜRKİYE GENCE BAŞKONSOLOSU SAYIN ORHAN IŞIK BEYE
AZERBAYCAN YAZICILAR BİRLİĞİ BAŞKANI SAYIN ANAR RZAYEV BEYE
AZERBAYCAN YAZARLAR BİRLİĞİ 2. BAŞKANI SAYIN FİKRET QOCA BEYE
AZERBAYCAN YAZARLAR BİRLİĞİ KATİBİ SAYIN ILGAR FEHMİ BEYE
AZERBAYCAN YAZARLAR BİRLİĞİ SEDRİ MÜŞAVİRİ RAUF ASLANOV. BEYE

ASKEF AZERBAYCAN BAŞKANI SAYIN SAYMAN ARUZ BEYE
ASKEF AZERBAYCAN BAŞKAN YARDIMCISI VE MATBUAT SORUMLUSU SAYIN SONA İSMAYILOVA HANIMA
ASKEF AZERBAYCAN YÖNETİM KURULUNA
AYB GENCE BÖLMESİ BAŞKANI SAYIN XAZANGÜL HUSEYINOVA HANIMA
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GAZETESİ BAŞ REDAKTÖRÜ SAYIN TEYMUR AHMEDOVA
AZERBAYCAN HALK GAZETESİ REDAKTÖRÜ SAYIN QUDRET BEYE
GAZETECİ ZAUR USTAC BEYE
IRAK TÜRKMEN EDEBİYATÇILAR VE YAZARLAR BİRLİĞİ BAŞKANI SAYIN ESAT ERBİL BEYE
ASKEF KAZAKİSTAN TEMSİLCİSİ RESSAM SAYIN KAMİL MAMUKADZE BEYE
ALAPLI KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ BAŞKANI SAYIN NERMİN KARAKAYA.HANIMA
BURSA AYŞAD DEREĞİNİ.TEMSİLEN İSMET GÜR BEYE
KRD.EREĞLİ KENT KONSEYİNİ TEMSİLEN VAHİD BUDAK BEYE
EREĞLİ HALK OYUNLARI VE SPOR DERNEĞİNİ TEMSİLEN SERTTAÇ CİVELEK BEYE
ASKEF GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SAYIN YAHYA AZEROĞLU BEYE
ASKEF YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE EGE BÖLGE BAŞKANI SAYIN HEDİYE ÇETİN HANIMA.
ASKEF YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAYIN GONCA AYDEMİR ÜNAL HANIMA.
ASKEF YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİ KÜÇÜK BEYE
AZERBAYCANDA SERGİ AÇARAK BİZLERİ GURURLANDIRAN RESSAMLARIMIZ;
SAYIN: HÜRRİYET GÖKBAYIR.HANIMA
SAYIN;M.RAFET ÖZALP BEYE
SAYIN;MİNE SARMIŞ. HANIMA
SAYIN;BAKSEL ÖÇAL HANIMA
SAYIN:NACİYE ZEYTİN HANIMA
SAYIN;ÇİĞDEM KÜÇÜKKAYA HANIMA
SAYIN;ÖMER CESSUR BEYE
SANATÇIMIZ AŞIK ZİYA VAR BEYE.
TEKNİK KONUDA BİZLERE YARDIMCI OLAN SAYIN FIRAT ÖÇAL BEYE.

KATILIMCILARIMIZ
HÜLYA ÖZCAN ÇAPAR HANIMA
AYSEL CİVAN HANIMA
MUSTAFA ŞAHİN BEYE
REFİK PELVAN BEYE
TÜLİN TIRPANALAN HANIMA
ZÜHAL GEDİKOĞLU HANIMA
NAZLI KAYA GÜLER HANIMA
HATİYCE YILMAZ VAR HANIMA
EROL KARYAĞDI BEYE
SALİH ZEKİ BAYER BEYE
HAVVA BAYER HANIMA
GÜLDEN IŞIK HANIMA
SELMA AYDIN HANIMA
KAMİL AYDIN BEYE
DİLEK TANTEKİN HANIMA
ÖMÜR TANTEKİN BEYE
FATMA SARI HANIMA
SEMAHAT ACAR.HANIMA
TÜLAY ASLAN HANIMA
MURAT ÖNAY BEY.
HATİCE UYSAL. HANIMA
GÜZİN GÜR HANIMA

GENCE TAHSİL MERKEZİ BAŞKANI SAYIN RAQIF HUSEYNOV BEYE
AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN OTELLERİMİZİ BİZLER İÇİN GÖRÜŞÜP EN GÜZEL ŞEKİLDE AYARLAYAN KIFAYET HUSEYNOVA HANIMA
GENCE DELUKS OTEL YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARINA
BAKÜ RİVA OTEL OTEL YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARINA
GÜRCİSTAN KUTAHSİ GRAND OTEL YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARINA
HOPA HEYYAMO OTEL YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARINA
KAPTANIMIZ HAYRİ UYSAL BEYE
****************************************
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ
SAVAŞ ÜNAL
ASKEF GENEL BAŞKANI.

Mənbə:  Savaş Ünal 

Zaur USTAC : – DÜŞÜNÜRƏM şeiri.

zaur (1)

DÜŞÜNÜRƏM…

Soy, o soydur, kök, o kökdür, qan, o qan…

Lap, bir-iki bicbalanı qat gözə.

Boy, o boydur, qol, o qoldur, can, o can…

Təkəm-seyrək, kəm-kəsiri sat sözə.

Sual doğur, onda nədir çatmayan???

Cavab budur: – “Atillanın öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

* * *

Çay, o çaydır, göl, o göldür, dan, o dan…

Ufaq-təfək olmayanı keç bizə.

Toy, o toydur, çöl o çöldür, xan, o xan…

Biraz böyük, biraz kiçik, keç sözə.

Qürub da o, onda nədir çatmayan???

Cavab sadə: – “Çingiz xanın öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

* * *

Hay, o haydır, rum, o rumdur, biz, o biz…

Tərliyinə yapışanı ver yelə.

Say, o saydır, qom, o qomdur, diz, o diz…

Tutuşanda aşmayanı ver belə.

Bəs beləsə, onda nədir çatmayan???

Cavab təkdir: – “Sultan Fateh öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

* * *

Rey, o Reydir, Şam, o Şamdır, yol, o yol…

İnsan həmin, adamlar o, düş düzə.

Köy, o köydür, kənd, o kənddir, el, o el…

Əsl qədim, tarix zəngin, xoş bizə???

Haqlı sual, onda nədir çatmayan???

Cavab yekdir: – “Xətainin öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

* * *

Mey, o meydir, cam, o camdır, din, o din…

Əyri-müyrü düzəlişi yaz düzə.

Pay, o paydır, yem, o yemdir, hin, o hin…

Zaval gəlməz doğru sözə, yaz düzə…

Fəqət sual, onda nədir çatmayan???

Cavab birdir: – “Şah Qacarın öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

* * *

Ley, o leydir, sar, o sardır, vağ, o vağ…

Yarasanı mixi xətlə yaz mizə.

Huy, o huydur, gül, o güldür, bağ, o bağ…

Dəmi boş ver, onu kəsir yaz bizə.

Sual həmin, onda nədir çatmayan???

Cavab netdir: – “Atatürkün öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

15.03.2018. Bakı. (9:19 – 19’)

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

İNŞAAT SEKTORUNDA YENİLİK: – “24 SAAT CANLI YAYIM”

BAKI ŞƏHƏRİ, YASAMAL RAYONU,  ABBAS MİRZƏ ŞƏRİFZADƏ  174 ÜNVANIDA – METRONUN “İNŞAATÇILAR” STANSİYASININ ÜSTÜNDƏ  – PİLOT LAYİHƏ İCRA EDƏN “QİSMƏT – M” TİKİNTİ ŞİRKƏTİ MARAQLI BİR ADDIM ATIB. BELƏKİ,  TİKİNTİ MEYDANÇASININ HASARINDA HƏM LAYİHƏNİN BİTMƏSİNİ SƏBİRSİZLİKLƏ GÖZLƏYƏN KÖHNƏ SAKİNLƏR, HƏM DƏ YENİ MARAQLANAN MÜŞTƏRİLƏR ÜÇÜN İŞİN GEDİŞATINI MÜNTƏZƏM CANLI İZLƏMƏK İMKANI VERƏN BÖYÜK PĞNCƏRƏ – EKRAN YERLƏŞDİRİB. FOTOLAR:

29178146_1656254187803713_4014944730190218356_n

29177862_1656253824470416_6781256446471747005_n

29136989_1656254421137023_3737592340886707813_n

Necə deyərlər, “görünən yola nə bələdçi”   hər şey göz qabağındadır. Onu qeyd edim ki, layihənin yerinin seçilməsindən tutmuş, bütün digər tə.kilatı işlərə qədər bütün atılmış addımları və alınmış qərarları uğurlu hesab etək olar. Bu məlumatı Sizinlə paylaşmağı özümə borc bildim. Həm yaşamaq üçün, həm də yatırım etmək üçün olduqcq əlverişli yerdir. Bu kəlmələri elə -belə söz xatirinə qeyd etmirəm. İndi bu sətirləri əgər nə vaxtsa ev alarkən məndən məsləhət almış şəxslərdən kimsə oxuyursa, mütləq bunu təsdiq edəcək. Özlərinin seçimi olmayıb və ya şəhəri yaxşı tanımayan xaricilər və rayonlarımızdan gəlib, ev almaq istəyənlərin: “Bakı şəhərində harada ev almaq sərfəlidir?” – sualına mən həmişə metro “İNŞAATÇILAR”-ın yanın (üstün), “MƏHSUL” stadionun ətrafın məsləhət görmüşəm.

ƏSASLANDIRMA:

  • Mərkəzə yaxındır,
  • Son 20 ildə qiymətlər həmişə münasib olaraq qalır,
  • Şəhərin nisbətən gənc rayonu olduğu üçün -tikintilər baxımından- həm kommunikasiya, həm də əhali kontingentinə görə digər rayonlardan seçilir,
  • Şəhırin nisbətən hündür ərazisində – Yasamalın suayrıcında – yerləşdiyinə görə nə qədər yağış yağsa da digər yerlər kimi böyük gölməşələr yaranmır, yəni yağan yağış axıb gedir. Yerdə su qalmır,
  • Nisbətən yaşıllıqların saxlanması, həyətlərin təmiz və böyüklüyü, “MƏHSUL” stadionun yaxın olması avantajdır,
  • Hava olduqca təmizdir, əgər Sizin binanın zirzəmisində problem yoxdursa, demək olar ki, ağcaqanad yoxdur, yelçəkən mənzillərdə yayda uzağı 20 ən isti günü çıxmaq şərti ilə kondisionerə demək olar ki, ehtiyac olmur,
  • Metro, nəqliyyat vasitələri, maqazinlər və s.
  • … və əlbətdə bu siyahını uzatmaq olardı, ancaq mən bunları elə-belə sözgəlişi sadaladım…

DAHA ƏTRAFLI VƏ ƏLAQƏ TELEFONLARI:

29196447_1656255897803542_4506604725585738298_n

ƏGƏR, YAXINLARDA BELƏ BİR FİKRİNİZ VARSA, YƏNİ YAŞAMAQ ÜÇÜN VƏ YA YATIRIM MƏQSƏDİ İLƏ EV ALMAQ İSTƏYİRSİZSƏ, Bİ GÜN  20′  VAXT  AYIRIB BU TƏRƏFLƏRƏ BAXMAĞINIZDA  FAYDA VAR DEYƏ DÜŞÜNMƏKDƏYİM…. NECƏ DEYƏRLƏR  -“QİSMƏT, QİSMƏTİNİZ OLSUN” … VAR OLUN… UĞURLARINIZ BOL OLSUN…

YAZARLAR.AZ